Home / ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9
16 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9

Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9


ในตอนที่ 9 นี้เรามาเรียนรู้ในการตั้งหันทิศทางของบ้าน และตำแหน่งของพลังพื้นที่ภายในบ้านกันครับ ในการหาหลักการพิจารณาทิศทางของบ้านในวิชาฮวงจุ้ย เราจะถือว่าทิศอิงของด้านหลังบ้านเป็นตัวกำหนดนะครับ ในการที่จะบอกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านอะไร ได้หันเข้าหาทิศทางใด และในตำแหน่งในผัง 9 ช่องได้มีตำแหน่งใดบ้างที่ดี และร้ายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า…ไม่ควรจัดวางห้องน้ำ ห้องส้วมเอาไว้ในตำแหน่งนี้ครับ

ในผังตาราง 9 ช่อง หรือ ตารางโหลสูนี้ มีความสำคัญเป็นที่สุดในวิชาฮวงจุ้ยครับ เพราะว่าในการที่บ้านแต่ละหลังได้หันไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ก็ย่อมที่จะทำให้บ้านหลังนั้น ๆ ได้รับพลังที่แตกต่างกันไปด้วยครับ

บ้านหลังแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับคือ…บ้านหลี่

บ้านหลี่ คือ…บ้านที่มีหน้าบ้านตั้งตรงกับ ทิศเหนือ

บ้านหลี่ คือ…ด้านหลังบ้านตั้งหันไปทาง ทิศใต้

มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้…

เมื่อเราได้ทราบถึงทิศทางของบ้านเราแล้วว่าได้ตั้งหันไปในทิศทางใด ( รู้ว่าเป็นบ้านอะไรแล้ว ) ต่อมาในการใช้ผังตาราง 9 ช่อง โดยในแผ่นของตารางซึ่งได้บอกอย่างละเอียดเอาไว้ให้อยู่แล้วครับ ในทิศทางไหนที่จะต้องหันไปทางหน้าบ้าน และในทิศทางใดที่จะต้องหันไปทางด้านหลังบ้าน ง่าย ๆ ใช่ไหมครับ เราก็เพียงแค่...เทียบกับแบบบ้านของเราแค่นั้นเอง ครับว่า…ถ้าเราได้ทำบ้านเราให้เป็นเหมือนช่องตาราง 9 ช่อง เราก็จะสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่า ในแต่ละตำแหน่ง ดี หรือ ร้ายของ บ้านหลี่ หลังนี้ได้ตั้งอยู่ในทิศทาง และ ตำแหน่งในส่วนใดบ้างของบ้านหลังนี้ครับ

สามารถพิจารณาได้จากรูป ดังนี้…

บ้านหลี่  คือ…บ้านที่อิงทิศใต้ ( หลังบ้าน )

จากในรูปที่เห็นนี้ แสดงว่า…บ้านหลี่ จะต้องเป็นบ้านที่มี ด้านหน้าบ้านตั้งตรงกับทิศเหนือ N และจะต้องมี ด้านหลังบ้านตั้งตรงกับทิศใต้ S

เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจได้แล้ว ในการหาทิศทางและการใช้ผังตาราง 9 ช่องนี้

ต่อไปก็มาทำความเข้าใจในความหมายต่าง ๆ ภายในตารางกันก่อนดีกว่านะครับ โดยในแต่ละช่อง จะมีชื่อของความหมาย อยู่สองตำแหน่งด้วยกันนะครับ คือ…ในช่องเดียวกัน หนึ่งชื่อจะตั้งอยู่ในตำแหน่งของมุมบน ส่วนอีกชื่อจะตั้งอยู่ในตำแหน่งของมุมล่างครับ

แต่ที่กำลังจะแนะนำในตอนนี้คือการอ่านชื่อ และทำความเข้าในในตำแหน่งชื่อของมุมล่างเป็นสำคัญครับ ในทางวิชาฮวงจุ้ยเราจะเรียกวิชานี้ว่า…วิชาอัฏฐเรือน (อัฐเรือน) แปลว่า…บ้านทั้งแปดบ้านครับ

ซึ่งในแต่ละเรือน หรือ ที่เราจะเรียกว่าบ้านกันนะครับ ทั้งหมดมีความหมายดังนี้…

ตำแหน่งเจริญรุ่งเรือง คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ดี ส่งผลทางด้านการความเมตตากรุณา การปกครอง การเงิน ความมีชื่อเสียง เพื่อช่วยให้มีโอกาสในความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต และโชคลาภโอกาสที่ดี ๆ ครับ
ตำแหน่งหมอเทวดา คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ดี ส่งผลทางด้านการช่วยเสริมพลังชีวิตการเยียวยารักษา ความมีสุขภาพที่แข็งแรง และยังสามารถนำความช่วยเหลือ ความมีเมตตาจากผู้ที่สูงศักดิ์ หรือที่ปรึกษามาให้อีกด้วย
ตำแหน่งอายุวัฒนะ คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ดี ส่งผลทางด้านการช่วยให้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น และยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ของคนทั้งหลายให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ยิ่งในเรื่องของสายสัมพันธ์ในด้านความรัก
ตำแหน่งประธาน คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ดี ส่งผลทางด้านการให้ความสงบ การพักผ่อน เป็นทิศที่ช่วยส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับผู้ที่อยู่อาศัย
ตำแหน่งภัยพิบัติ คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ไม่ดี ส่งผลทางด้านร้ายที่จะนำปัญหา ความแตกแยก ความไม่เป็นเอกภาพ การทะเลาะวิวาท มาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ ถือว่าเป็นพลังที่นำแต่ปัญหา และความเดือดร้อนใจทุกข์ใจมาให้ผู้คนได้เป็นทุกข์
ตำแหน่งเบญจภูต

( ห้าผี )

คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ไม่ดี ส่งผลทางด้านร้ายที่จะนำมาให้เกิดความเจ็บป่วย ความหายนะ หรือความเคราะห์ร้ายต่าง ๆ มักจะมีสัมพันธ์กับการเงิน นำการทรยศ การฉ้อโกงการหลอกลวงมาให้ และยังส่งผลร้ายในด้านของการถูกจี้ปล้น หรือถูกลักขโมยอีกด้วยครับ
ตำแหน่ง 6 พิฆาต คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ไม่ดี ส่งผลทางด้านร้ายที่จะนำปัญหามาให้เกิดคดีความ การทะเลาะขัดแย้ง การโต้เถียง บางครั้งมันก็นำมาซึ่งการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่ได้มีผลมาจากความขัดแย้งครับ
ตำแหน่งมรณะ คือ…เป็นที่มีพลังชี่ที่ ไม่ดี ส่งผลทางด้านร้ายที่จะนำเคราะห์ร้ายต่าง ๆ มาให้ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือปัญหาทางด้านสุขภาพที่ร้ายแรง ความแตกหักทำลาย แม้แต่กาทำให้ครอบครัวแตกแยก ชีวิตคู่แตกร้าวก็ได้ครับ

ทั้งหมดนี้คือ…ความหมายของเรือนแต่ละเรือนที่ได้ตั้งอยู่ประจำทิศต่าง ๆ ในบ้านหลี่ครับ

เราจะเห็นได้ว่าทั้ง 8 เรือน ได้ประจำอยู่ในทิศทั้ง 8 ทิศนะครับ เห็นไหมเอ๋ย…ว่า จะมี 4 ทิศที่ดี และ 4 ทิศที่ร้ายนะครับ

คราวนี้มาเข้าเรื่องของห้องน้ำ ห้องส้วมกันเสียทีนะครับว่า แล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะ แต่ตัวข้าพเจ้ารู้สึกอายจังเลยครับ ที่ได้อธิบายมาเสียยาวนานกว่าที่จะเข้าเรื่องได้ซะทีครับ

เรื่องที่มันเกี่ยวกับห้องน้ำ ห้องส้วม ก็คือว่า…ในทางวิชาฮวงจุ้ยจะห้ามไม่ให้วางตำแหน่งของห้องน้ำ ห้องส้วมตั้งทับในตำแหน่งของอัฏฐเรือนที่ดีนะครับ เพราะจะทำให้เกิดโทษภัย ที่ร้ายแรงแก่ทุกคนที่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นครับ เราจะรักษาตำแหน่งที่ดีเอาไว้ให้เป็นที่ตั้งของห้องที่สำคัญครับ ได้แก่…ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องทานอาหาร เป็นต้นครับ แต่เราจะเลือกวางห้อง ที่เป็นอัปมงคลไว้ในตำแหน่งที่ไม่ดีของอัฏฐเรือนครับ เพราะว่า…เราจะถือคติที่ว่า ชั่ว บวก ชั่ว เป็นดีครับ ก็คือ…การที่เราได้เลือกที่จะวางห้อง ที่ถือว่าเป็นอัปมงคลในทางวิชาฮวงจุ้ยได้แก่…ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ให้ตั้งวางทับเพื่อกดพลังในตำแหน่งที่ไม่ดีนั้นเองครับ

เรามาลองสรุปกันก่อนนะครับว่าในตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ…

1. หาทิศทางของบ้านให้ได้ก่อน โดยยึดทิศหลังบ้านเป็นเกณฑ์เพื่อเลือกว่าเป็นบ้านอะไรครับ

2. เมื่อได้ทราบแล้วว่าบ้านของของเราเป็นบ้านอะไร ( บ้านหลี่ ) เราก็ทำการเทียบ ผังตาราง 9 ช่องกับรูปแบบโครงสร้างของบ้านครับ เพื่อที่จะทราบให้ได้ว่า ตำแหน่งของอัฏฐเรือนประจำทิศแต่ละทิศนั้น ได้ตั้งอยู่ในทิศทาง และส่วนใดของบ้านบ้างครับ

3. เมื่อเราทราบถึงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แล้ว เราก็ทำการตรวจดูว่า ในตำแหน่งที่ดีของบ้าน ได้มี ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องครัว ตั้งทับหรือไม่…

4. เมื่อเราทราบถึงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แล้ว เราก็ทำการตรวจดูว่า ในตำแหน่งที่ไม่ดีของบ้าน ได้มีห้องที่สำคัญ ๆ ได้ตั้งทับอยู่หรือไม่…ได้แก่…ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องทานอาหาร

5. ถึงห้องต่าง ๆ จะตั้งผิดไปก็จริง แต่อย่าพึ่งวิตกไปนะครับเรายังมีวิธีแก้ไขที่ดีอยู่ครับ เพียงแต่อดใจรอ แล้วติดตามอ่านในตอนต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ

6. เพียงแต่ว่าถ้าเรากำลังที่จะเลือกซื้อบ้าน ก็จงเลือกบ้านที่ตำแหน่งดี ไม่มีห้องที่เป็นอัปมงคลมาตั้งทับแค่นั้นเองครับ

โปรดติดตามฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วมในตอนต่อไปครับ…ตอนที่ 10

หากสนใจต้องการเชิญไปตรวจดูฮวงจุ้ย สามารถติดต่อได้ที่…

E mail 7tua.com@gmail.com


By… ทีมงานเวป www.7tua.com

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 8

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 7

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 6

Share Button

1 COMMENT

One thought on : ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9

  • น้ำตาล(สวย)
    January 17, 2011 at 10:33 pm

    …การจัดฮวงจุ้ย…สามารถพิสูจน์ และเห็นผลได้ดีจริงๆค่ะทุกๆท่าน…เปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง และเห็นผลการทดลองได้จริงๆ ว่าผิดถูกอย่างไร ผลออกมาดีไม่ดี…
    เพราะการจัดฮวงจุ้ย เมื่อจัดทำแล้ว ผลก็จะออกมาตามที่เราได้มุ่งหวังกระทำไป…
    …แต่ในฐานะที่ได้ติดตาม และพยายามแก้ไข (เอาที่บ้านตัวเองก่อน) และก็มีซื้อเคล็ดของฮวงจุ้ยใน Shop ซึ่งมีให้เลือกสรรมากมาย และราคาก็ไม่แพง ไปจัดทำดู ผลจะค่อยๆ ดีขึ้น และความเจริญด้านจิตใจก็มีมากขึ้นด้วย)…ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ให้ความรู้ และแนะนำเคล็ดต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งมีสินค้าให้เลือกสรรเลือกซื้อได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาอีกให้วุ่นวายค่ะ สามารถนำมาปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยที่บ้านได้เลย และขอบคุณด้านทีมงานทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ…ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่สำคัญและจำเป็น เป็นอย่างมากสำหรับบ้านเรือน และความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง 17/1/2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.