Home / ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิ ตี่จู้ / ฮวงจุ้ยห้องพระ และหิ้งพระ ตอนที่ 1
26 July, 2011

ฮวงจุ้ยห้องพระ และหิ้งพระ ตอนที่ 1

Posted in : ฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิ ตี่จู้ on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

การจัดฮวงจุ้ยหิ้งพระ และการจัดฮวงจุ้ยห้องพระที่เป็นมงคล

อันรุ่งเรืองดีงามต่อผู้ที่อยู่อาศัย ตอนที่ 1

1. เราไม่ควรที่จะเลือกตั้งวางหิ้งพระ หรือตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้ตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ภายในของห้องครัว (ห้องครัวเหม็น คือ…ห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหาร) เพราะถือว่าไม่เป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นๆ เป็นอย่างยิ่ง

2. เราไม่ควรที่จะเลือกตั้งวางตำแหน่งของห้องพระ หรือหิ้งพระ โดยที่มีด้านหลังของผนังห้องพระ หรือหิ้งพระติดแขวนไว้กับผนังของห้องน้ำ ห้องส้วม เพราะถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ด้วยความที่ห้องพระถือว่า เป็นธาตุไฟ จึงไม่สมควรที่จะตั้งอยู่ชิดติดกับห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถือว่า เป็นธาตุน้ำ และยังเป็นอัปมงคลอีกด้วยครับ

3. ตำแหน่งของห้องพระ และหิ้งพระที่ดี เราไม่สมควรที่จะตั้งวางห้องพระ หรือหิ้งพระ ตรงกับตำแหน่งของประตูทางเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม แต่ถ้าเราได้สร้าง หรือได้ตั้งวางไปแล้วนั้น เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขด้วยวิธีอย่างง่ายๆ ก็ได้ครับ โดยการตั้งฉากกั้นบังไม่ให้เห็นประตูห้องน้ำ ห้องส้วมเป็นพอครับ

4. ตำแหน่งของห้องพระที่ดี ไม่ควรที่จะมีห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องครัว ตั้งอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของห้องพระครับ เพราะจะถือกันว่าไม่เป็นมงคลที่ดีนัก ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า ห้องน้ำ และห้องครัว เป็นห้องที่มีความเป็นอัปมงคลของบ้าน จึงไม่สมควรที่จะไปตั้งชิดติดกับห้องเหล่านี้ครับ

5. ตำแหน่งของห้องพระที่ดี ไม่ควรที่จะมีห้องนอน ของคู่หนุ่มสาวตั้งอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของห้องพระนะครับ เพราะจะถือกันว่าไม่เป็นมงคลที่ดีนัก ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า ห้องนอนเป็นที่ประกอบกามกิจที่เป็นกิเลสตัณหา จึงไม่สมควรที่จะไปตั้งชิดติดกับห้องพระครับ

6. ตำแหน่งของหิ้งพระที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งวางหิ้งพระไว้ภายในห้องรับแขก เพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ควรที่จะเป็นตำแหน่งที่สงบนิ่ง ไม่วุ่นวายครับ

7. ตำแหน่งของห้องพระ หรือหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ไม่ควรตั้งประจันตรงกับประตูของห้องนอน เพราะว่า ในทางฮวงจุ้ยจะถือเป็นพลังของปราณหยางพิฆาตที่รุนแรง จะไหลผ่านเข้าประตูห้องนอน ซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคลยิ่ง แต่เราสามารถที่จะทำการแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ โดยการตั้งฉากกั้นบังเอาไว้เท่านั้นครับ

8. โต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรที่จะทำมาจากไม้เก่า หรือจากอุปกรณ์ที่ได้เคยผ่านการใช้งานอื่นมาแล้วนะครับ เพราะในทางฮวงจุ้ย ถือว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ในด้านพลังที่เป็นมงคลครับ

9. เราไม่ควรที่จะตั้งวางพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับ เช่น ตั้งวางในตู้โชว์เหล้า หรือในตำแหน่งที่ไม่สะอาด (ข้อควรจำ คือในทุกตำแหน่งที่เกี่ยวกับศีล 5 เช่น ที่ฆ่าสัตว์ ที่ไม่บริสุทธิ์ ที่เป็นอบายมุข และกิเลส)

10. ตำแหน่งของหิ้งพระที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งวางเอาไว้ภายในห้องนอน หรือภายในห้องเก็บของ เพราะถือว่าไม่เหมาะสมครับ ยิ่งในสมัยนี้หลายคนใช้ห้องพระเป็นห้องเก็บของกันเลยก็มีนะครับ

11. ตำแหน่งของห้องพระ หรือหิ้งพระที่ดี ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงพลังที่เป็นอัปมงคลพิฆาตทางฮวงจุ้ย เช่น ผนังพิฆาต เสาพิฆาต คานพิฆาต และเหลี่ยมมุมหลังคาพิฆาต

12. ตำแหน่งของหิ้งพระที่ดี จะต้องไม่ตั้งอยู่ในตำแหน่งใต้บันได หรือในตำแหน่งที่ด้านหลังของหิ้งพระเป็นบันได จะถือว่าไม่มีความเป็นมงคลที่ดีเลย เพราะในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าบันไดเป็นที่ขึ้นลง เคลื่อนไหวซึ่งไม่มีความสงบ และยังหมายถึงการเหยียบย่ำลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยครับ

13. ตำแหน่งของหิ้งพระที่ดี จะต้องไม่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับความสูงของคานด้านหน้าประตูใหญ่ จะถือกันว่าไม่เป็นมงคลที่ดีนัก เพราะถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกินเอื้อม และสูงเกินไปสำหรับพลังที่เป็นมงคลภายในบ้าน

14. พื้นที่ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา หรือพื้นที่หน้าหิ้งพระควรที่จะมีพื้นที่โล่ง และมากพอที่จะมีความสะดวก ในการเข้ามาทำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพราะว่า การที่เราสามารถที่จะยืน หรือนั่งได้อย่างสะดวกในการกราบไหว้ ย่อมที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ดี และก่อเกิดมงคลนั้นเองครับ

15. ตำแหน่งของหิ้งพระที่ดี จะต้องไม่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใต้ขื่อใต้คานอย่างเด็ดขาด จะถือว่าไม่มีความเป็นมงคลที่ดีเลยครับ เพราะในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งกดทับ ที่ทำให้คนในบ้านไม่มีความเจริญนะครับ

16. ตำแหน่งของห้องพระ หรือหิ้งพระที่ดี ต้องไม่ติดหลอดไฟส่องตรงไปที่หิ้งพระที่มีความสว่างมากเกินไปนะครับ ถือกันว่าไม่เป็นมงคล เพราะพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางฮวงจุ้ย ถือว่าเป็นธาตุไฟ ยิ่งมีแสงไฟส่องไปมากเท่าไร ก็จะยิ่งเติมพลังให้ธาตุไฟรุนแรงมากเกินไป เดี๋ยวจะกลายเป็นพลังไฟเผาไหม้แทนครับ

17. ตำแหน่งของห้องพระ หรือหิ้งพระที่ดี จะต้องตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบไ ม่ใกล้ชิดติดกับทางเดินเข้าออกที่วุ่นวายเกินไปนัก และจะต้องมีความสะอาดที่ดีอีกด้วยครับ จึงจะถือว่าได้ตำแหน่งที่เป็นมงคลที่ดีครับ เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องให้ความเคารพบูชานะครับ

18. ตำแหน่งของหิ้งพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งอยู่สูงเกินไป หรือต่ำไปนัก เพราะถ้าตั้งอยู่สูงเกินไป จะทำให้คนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับปอด หัวใจ สมอง สายตา และอวัยวะที่อยู่สูงขึ้นไปได้ง่าย แต่ถ้าตั้งอยู่ต่ำเกินไปจะเป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้อง และช่วงล่างได้ (ข้อควรจำอย่างง่ายๆ คือ…สูงสุดไม่ควรที่จะตั้งอยู่สูงเหนือจมูก ต่ำสุดก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่าสะดือ ดีที่สุดไม่ตั้งอยู่สูงเกินเอื้อมของแม่บ้านนะครับ)

19. โต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระที่ใช้สำหรับตั้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรที่จะมีขาที่แข็งแรงมั่นคง เพราะในทางฮวงจุ้ย จะถือเป็นนัยยะที่มั่นคงต่อผู้ที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับ

20. ใต้โต๊ะหมู่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งวางโทรทัศน์ วิทยุ หรือตู้เลี้ยงปลาอย่างเด็ดขาดนะครับ

เว็บ 7tua.com เป็นทีมที่ปรึกษาทางเลือก ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ดวงชะตา ฮวงจุ้ย และการวางแผนงานด้านการตลาด

และยังเป็น ทีมที่ปรึกษาทางเลือก ที่ครบเครื่องถึงคำว่า…

ดูดวงชะตาชีวิต (ฟ้า) (Heaven)

ดูฮวงจุ้ยชัยภูมิ (ดิน) (Earth)

ดูกรรม…การบริหารการจัดการมนุษย์ (คน) (Human)อย่างครบวงจร

จึงเป็นทีมที่ปรึกษาทางเลือก สามประสาน ฟ้า ดิน คน


…สนใจต้องการที่จะรับคำปรึกษา ฟ้า ดิน คน สามารถติดต่อได้ที่…

E mail: 7tua.com@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.