Home / ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย / ถอดรหัส หัวใจฮวงจุ้ย แห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง
16 August, 2011

ถอดรหัส หัวใจฮวงจุ้ย แห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง

Posted in : ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก on by : sarahw Tags: , , , , , , , , ,

Share Button

ถอดรหัส หัวใจฮวงจุ้ย แห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง


พื้นที่โล่งของลานรับพลังมงคล (5 พื้นที่โล่ง)

1. พื้นที่โล่งหน้าบ้าน

เพราะว่า…หน้าบ้าน หรือหน้าร้านค้าที่ดีจะต้องมีพื้นที่ ที่เปิดโล่งสะอาด และสะดวกแก่การรองรับพลังในการสัญจรเข้า-ออกของผู้คนต่างๆ ได้ดี และจะต้องไม่แน่นไม่แออัดคับแคบ ดังหลักการง่ายๆ คือ ถ้าหน้าร้านของเราไม่มีที่จอดรถ ร้านเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้ลูกค้านั้นเอง

2. พื้นที่โล่งหน้าประตู

เพราะว่า…หน้าประตูนั้นคือ ทางเข้าของพลังทั้งหมดที่จะเข้ามาภายในบ้าน หรือภายในร้านค้า ถ้ามีอะไรที่มาขวางกั้นในการเข้า-ออกที่ไม่สะดวก จะทำให้เราเสียโอกาสที่ดีๆ ในการที่จะได้รับพลัง หรือว่าลูกค้าที่ดี ดังหลักการง่ายๆ คือ ถ้าตัวเรากำลังที่จะกินอาหาร แต่ได้มีอะไรมาปิดปากบังไม่ให้เราสามารถที่จะกินอาหารได้นั้นเอง

3. พื้นที่โล่งหลังประตู

เพราะว่า…เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านได้แล้ว เรายังคงต้องการที่จะมีพื้นทางเดินที่โล่ง แต่ถ้าทางเดินภายในบ้าน หรือร้านค้ากลับคับแคบก็ยากที่พลังมงคล หรือลูกค้าจะเดินผ่านไปได้อย่างสะดวกนั้นเอง

4. พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางขึ้นชั้นล่าง

เพราะว่า…พื้นที่หน้าบันไดถือได้ว่า เป็นจุดรวมพลังในการที่จะนำพลังขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆ ภายในบ้าน หรือร้านค้านั้นเอง ถ้าทางขึ้นลงที่นำส่งพลัง ไม่สะดวกก็จะไม่สามารถที่จะดึงพลังมงคลที่ดีไปสู่ห้องต่างๆ ที่สำคัญในชั้นบนของบ้านได้

5. พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางลงชั้นบน

เพราะว่า…พื้นที่หน้าบันไดถือได้ว่า เป็นจุดรวมพลังในการที่จะนำพลังที่ได้ขึ้นมาแล้วไปสู่ห้องต่างๆ ภายในบ้าน หรือร้านค้านั้นเอง ถ้าทางขึ้นลงที่นำส่งพลังไม่สะดวก ก็จะไม่สามารถที่จะดึงพลังมงคลที่ดีไปสู่ห้องต่างๆ ที่สำคัญในชั้นบนของบ้านได้นั้นเอง


แสงสว่างในพื้นที่โล่งของลานรับพลังมงคล (5 แสงไฟในพื้นที่โล่ง)

1. แสงสว่างในพื้นที่โล่งหน้าบ้าน

เพราะว่า…หน้าบ้าน หรือหน้าร้านค้าที่ดีจะต้องมี ความสว่างของแสงไฟที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเด่นสะดุดสายตา จะช่วยในการดึงดูดพลัง และสะดวกแก่การชี้นำพลังในการสัญจรเข้า-ออกของผู้คนต่างๆ ได้ดี ดังหลักการง่ายๆ คือ ถ้าหน้าร้านของเราไม่มีแสงไฟ หรือความสว่างที่เด่นสะดุดตา ร้านเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้ลูกค้านั้นเอง

2. แสงสว่างในพื้นที่โล่งหน้าประตู

เพราะว่า…หน้าประตูบ้าน หรือหน้าประตูร้านค้าที่ดีจะต้องมี ความสว่างของแสงไฟที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเด่นสะดุดสายตา จะช่วยในการดึงดูดพลัง และสะดวกแก่การชี้นำพลังในการสัญจรเข้า-ออกของผู้คนต่างๆ ได้ดี

3. แสงสว่างในพื้นที่โล่งหลังประตู

เพราะว่า…เมื่อเข้าประตูมาในบ้านบ้าน หรือในร้านค้าที่ดีแล้วจะต้องมี ความสว่างของแสงไฟที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเด่นสะดุดสายตา จะช่วยในการดึงดูดพลัง และสะดวกแก่การชี้นำพลังในการสัญจรเข้า-ออกของผู้คนต่างๆ ได้ดี

4. แสงสว่างในพื้นที่โล่งหน้าบันไดทางขึ้นชั้นล่าง

เพราะว่า…แสงสว่างในพื้นที่หน้าบันไดถือได้ว่า เป็นจุดรวมพลังในการที่จะนำพลังขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆ ภายในบ้าน หรือร้านค้านั้นเอง ดังนั้นจะต้องมี ความสว่างของแสงไฟที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความสว่างสดใส และยังจะช่วยในการดึงดูดพลัง และสะดวกแก่การชี้นำพลังในการสัญจรขึ้น-ลงของผู้คนต่างๆ ได้ดี ถ้าทางขึ้น-ลงที่นำส่งพลังไม่สะดวก ก็จะไม่สามารถที่จะดึงพลังมงคลที่ดีไปสู่ห้องต่างๆ ที่สำคัญในชั้นบนของบ้านได้

5. แสงสว่างในพื้นที่โล่งหน้าบันไดทางลงชั้นบน

เพราะว่า…แสงสว่างในพื้นที่หน้าบันไดถือได้ว่า เป็นจุดรวมพลังในการที่จะนำพลังขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆ ภายในบ้าน หรือร้านค้านั้นเอง ดังนั้นจะต้องมี ความสว่างของแสงไฟที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความสว่างสดใส และยังจะช่วยในการดึงดูดพลัง และสะดวกแก่การชี้นำพลังในการสัญจรขึ้น-ลงของผู้คนต่างๆ ได้ดี ถ้าทางขึ้น-ลงที่นำส่งพลังไม่สะดวก ก็จะไม่สามารถที่จะดึงพลังมงคลที่ดีไปสู่ห้องต่างๆ ที่สำคัญในชั้นบนของบ้านได้สัมผัสทางอารมณ์และความรู้สึก (5 ความรู้สึกสัมผัส)

1. ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความสวยงาม

เพราะว่า…ความสวยงาม นั้นคือตัวบอกได้ถึงความสุข ความชอบ ความลงตัว ความประทับใจของผู้ที่ได้อยู่อาศัย หรือลูกค้าที่ได้มาใช้บริการ

2. ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความปลอดโปร่ง

เพราะว่า…ความปลอดโปร่ง ในที่นี้หมายถึงในสถานที่ ที่มีอากาศที่ถ่ายเทได้อย่างสะดวก อากาศที่สดชื่น มีกลิ่นที่หอม และจะต้องไม่มีกลิ่นอับ หรือกลิ่นเหม็นต่างๆ

3. ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความโล่งสบาย

เพราะว่า…ความโล่งสบายในการจัดแต่งบ้าน หรือร้านค้าที่ดี คือการจัดวางสิ่งของทุกอย่างเป็นระเบียบลงตัว ที่สะดวกแก่การใช้สอยต่างๆ ได้ง่าย และการที่มีสิ่งของที่รกเต็มบ้าน จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นจะต้องแบกรับกับปัญหาต่างๆ ที่มากยิ่งขึ้น

4. ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความสะอาด

เพราะว่า…ความสะอาด คือ หัวใจของฮวงจุ้ยที่ทุกบ้าน และทุกร้านค้าจะต้องมีเป็นพื้นฐานกันทุกคน

5. ความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความสุขของชีวิต

เพราะว่า…ความสุขของชีวิตในข้อนี้ คือ ข้อที่สำคัญที่สุดในการจัดฮวงจุ้ย ถ้าชีวิตของคุณไม่มีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้แล้ว นั่นแหละทั้งหมดทุกข้อ ที่ได้อธิบายมาสำหรับตัวคุณ จะต้องผิดหลักในการจัดฮวงจุ้ยเป็นแน่ครับ จงย้อนกลับไปจัดฮวงจุ้ยตั้งแต่ข้อแรกมาใหม่ครับ

ปล……แล้วตัวคุณได้กี่ข้อกันครับ ในการจัดบ้านที่ผ่านมา

หัวใจฮวงจุ้ยมีทั้งหมด 3 หมวดใหญ่ ในรายละเอียด 15 ข้อย่อย ใครก็ตามที่สามารถจัดบ้านได้ตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไปรับรองได้เลยนะครับว่า ตัวคุณจะต้องอยู่ดีมีความสุขแล้วเป็นแน่ครับ และใครที่สามารถจัดได้ทั้ง 15 ข้อ เขาคนนั้นจะต้องมีความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดไปแน่นอนครับ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.