Home / 7ตัว / เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน / ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๑
2 March, 2012

ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๑

Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๑

ได้มีลูกศิษย์หลายคนเข้ามาถามตัวข้าพเจ้าว่า “ท่านอาจารย์ครับในการทายดวงที่ดีนั้น มีหลักในการพิจารณาที่จะทายดวงได้อย่างไรบ้างครับ เพราะว่าพวกผมใจร้อนอยากที่จะหัดทายดวงให้ได้กันไวๆ และถูกต้องแม่นยำอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีอีกด้วยนะครับ ท่านอาจารย์พอที่จะสรุป ให้เห็นเป็นแนวทางในการออกคำพยากรณ์ได้หรือไม่ครับ…”

        เมื่อได้รับฟังข้อเสนอขออย่างนี้แล้ว ด้วยตัวเราเองก็เป็น อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นอยู่แล้ว ทำไมจะแนะนำ วิธีในการออกคำทำนายที่ดีให้แก่ลูกศิษย์เหล่านี้ไม่ได้เชียวหรือ…

        ตัวข้าพเจ้าจึงได้สรุปเป็นข้อๆ ออกมาเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์สามารถใช้เป็นแนวทาง ในการออกคำพยากรณ์ทายดวงของเลข ๗ ตัว ทุกสายสำนัก (เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๑๐ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน, เลข ๗ ตัว พม่า, เลข ๗ ตัว กาลโยค, เลข ๗ ตัว มหาภูต ฯลฯ) เอาไว้ดังนี้…

หลักในการพิจารณาการออกคำพยากรณ์ทายดวงชะตา

๑. ให้พิจารณาดูฐานปีจรในดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานว่าได้รองรับด้วยฐานกำลังที่ ดี หรือ ไม่ดี ให้ก่อนนะครับ เพื่อใช้เป็นฐานรองรับข้อมูลในการออกคำทำนายของปีจรนั้นๆ นะครับ

๒. ให้พิจารณาถึงเกณฑ์พิเศษตามนี้ มีภพชนเสีย, ภพมัชฌิมา, มหาอุปถัมภ์ ขึ้นมาในดวงจรหรือไม่ เพราะว่า ด้วยความเข้มข้นของเรื่องราวในปีจร ที่ต้องการทายได้มีเกณฑ์พิเศษอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อเสริม หรือลดทอนดี ร้ายในดวงปีจรที่ต้องการออกคำพยากรณ์นะครับ

๒.๒ ว่ามีภพมัชฌิมาขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพ มัชฌิมาจะทอนทั้งคุณ และทอนทั้งโทษนะครับ

๒.๓ ว่ามีภพมหาอุปถัมภ์ขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมหาอุปถัมภ์ จะเสริมคุณ ทอนโทษนะครับ

 

 

๓. ให้พิจารณาถึงอารมณ์ของดาวต่างๆ ที่มีขึ้นมาในปีจร เดือนจร หรือวันจร เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ ของเจ้าชะตาในขณะนั้นว่าได้รับอิทธิพลทางอารมณ์เป็นดาวใดที่บอกถึง ความสุข หรือความทุกข์ในดวงจรนั้นๆ ครับ

๔. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ งาน ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับ


๔.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหาในเรื่องของงานมาให้ก็ได้ครับ แล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

๔.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องงานที่เรากำลังจะทายนะครับ

๔.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณในการเหยียบดวงครับ

 

 

๕. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ เงิน ก่อนเป็นลำดับที่สองนะครับ


๕.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหาในเรื่องของเงินมาให้ก็ได้ครับ แล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

๕.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องเงินที่เรากำลังจะทายนะครับ

๕.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณในการเหยียบดวงครับ

 

 

๖. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ ความรัก ก่อนเป็นลำดับที่สามนะครับ


๖.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหา ในเรื่องของความรักมาให้ก็ได้ครับแล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

๖.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องของความรักที่เรากำลังจะทายนะครับ

๖.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณในการเหยียบดวงครับ

๗. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ สุขภาพ ก่อนเป็นลำดับที่สี่นะครับ


๗.๑ ให้พิจารณาดาวต่างๆ ในดวงจรนั้นๆ ว่าดาวในแต่ละดวงได้มีความหมายใดบ้างในเรื่องของสุขภาพนะครับ แต่ไม่ต้องทายมากนักในข้อนี้ แต่พอที่จะเตือนให้ระวังเป็นพอนะครับ

 

๘. สรุปโดยภาพรวมของเรื่องราวว่าดีร้ายอย่างไร ในปีจรที่กำลังดูดวงอยู่นี้ แต่ควรที่จะไปในแนวทาง ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตามีกำลังที่เข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่จะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้นะครับ เพราว่าเราควรที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนจิตแพทย์นะครับ เพราะว่าเขาทุกข์ และมีปัญหาจึงได้มาหามาดูดวงกับเราครับ

 

 

๙. วางกุศโลบายในการที่จะให้ตัวเจ้าชะตาได้มีโอกาสไป ทำทาน ถือศีล นั่งสมาธิ ก็จะดีที่สุดนะครับ ที่สำคัญตัวเราก็จะได้บุญกุศลนั้นไปด้วยนะครับ

เจ้าของดวงชะตาเป็นเพศชาย อายุจรที่ย่าง 39 ปี ทำงานเป็นผู้จัดการแบงค์ สามารถตั้งดวงตัวอย่างได้ดังที่เห็นนี้ครับ…

๑. ให้พิจารณาดูฐานปีจรในดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานว่าได้รองรับด้วยฐานกำลังที่ ดี หรือ ไม่ดี ให้ก่อนนะครับ เพื่อใช้เป็นฐานรองรับข้อมูลในการออกคำทำนายของปีจรนั้นๆ นะครับ

ดวงนี้ที่อายุจร 39 ปี ตกฐานรองรับ ๒๐ เป็นกำลังสมมุติของเสาร์กำลังสอง และเป็นค่าที่แท้จริงของดาวจันทร์ ๒ ถือว่าเป็นฐานรองรับในปีจรที่ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะโดยนิยามที่เราทราบกันดีในความหมายของดาวเสาร์ เลข ๗ คือ ทุกข์ เลข ๑๐ คือ ทุกข์มาก และเลข ๒๐ คือ ทุกข์ชิ…หายเลยนะครับ แสดงว่าปีจรในปีนี้ของเจ้าชะตาถือว่าไม่ดีนั้นเองนะครับ

 

๒. ให้พิจารณาถึงเกณฑ์พิเศษตามนี้ มีภพชนเสีย, ภพมัชฌิมา, มหาอุปถัมภ์ ขึ้นมาในดวงจรหรือไม่ เพราะว่าด้วยความเข้มข้น ของเรื่องราวในปีจร ที่ต้องการทายได้มีเกณฑ์พิเศษอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อเสริม หรือลดทอนดี ร้ายในดวงปีจรที่ต้องการออกคำพยากรณ์นะครับ
๒.๑ ว่ามีภพชนเสียขึ้นมาหรือไม่ หินะ อริ มรณะ พยายะ และอุบาทว์ ครับ เพราะ ว่าภพที่ชนเสีย จะทอนคุณ เพิ่มโทษนะครับ

ในดวงที่อายุในปีจรนี้ถือว่าไม่มี ภพชนเสีย แต่มีภพมหาโจร ขึ้นมาแค่บอกถึงเรื่องราวที่วุ่นวายได้ง่ายเท่านั้นเองนะครับ

๒.๒ ว่ามีภพมัชฌิมาขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพ มัชฌิมาจะทอนทั้งคุณ และทอนทั้งโทษนะครับ

ในดวงที่อายุในปีจรนี้ได้มี ภพมัชฌิมา ขึ้นมานั้นหมายถึงว่า ถึงในปีจรนี้จะไม่ค่อยดีก็จริง (ฐาน ๒๐ ตั้งรองรับ) แต่ ภพมัชฌิมาที่ได้ขึ้นมาในปีนี้ จะเข้ามาช่วยรับเรื่องที่ไม่ค่อยดีในปีนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับ

๒.๓ ว่ามีภพมหาอุปถัมภ์ขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมหาอุปถัมภ์ จะเสริมคุณ ทอนโทษนะครับ
ในดวงที่อายุในปีจรนี้ถือว่าไม่มี ภพมหาอุปถัมภ์

หมายความว่า…ในปีจรนี้ ไม่ว่าจะมีปัญหา หรือเรื่องราวใดๆ ก็ตาม ทุกอย่างยังพอที่จะสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นลุล่วงไปได้อยู่นะครับ

๓. ให้พิจารณาถึงอารมณ์ของดาวต่างๆ ที่มีขึ้นมาในปีจร เดือนจร หรือวันจร เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของเจ้าชะตาในขณะนั้น ว่าได้รับอิทธิพลทางอารมณ์เป็นดาวใดที่บอกถึง ความสุข หรือความทุกข์ในดวงจรนั้นๆ ครับ

ในอายุจรในปีนี้จะมีดาว…

ดาว เสาร์ ๗ คือ ความกดดัน ความวิตกกังวล ความทุกข์ ความเศร้า ความเจ็บปวด ความทรมาน ความเครียด

ดาว อังคาร ๓ คือ ความใจไว ใจร้อน การมีทิฐิ ความวู่วาม อารมณ์ที่ไม่นิ่ง

ดาว จันทร์ ๒ (ค่าที่แท้จริง) คือ ความโลเล ความไม่เด็ดขาด ความหวั่นไหว แปรปวนในอารมณ์ จิตใจที่ถูกสั่นคลอนได้ง่าย

หมายความว่า…ในปีจรนี้ตัวเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลในเรื่องราว และปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้ง่าย อาจจะทำให้เครียดบ้าง จิตตกบ้าง อารมณ์ที่ไม่นิ่งบ้าง สรุปแล้วจิตใจจะถูกสั่นคลอนให้ไหวหวั่นได้ง่ายนั้นเองครับ


๔. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ
งาน ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับ

๔.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหาในเรื่องของงาน มาให้ก็ได้ครับแล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

ภพปิตา คือ ผู้ใหญ่เจ้านาย รุ่นพี่ที่นับถือ คนที่มีอายุงานที่มาก

ภพมัชฌิมา คือ เพศตรงข้าม คู่กรณี

ภพปุตตะ คือ บุตร บริวาร ลูกน้อง ลูกหลาน

ภพทาสี คือ เพศตรงข้าม ลูกน้องบริวาร

ภพภริยัง คือ เพศตรงข้ามคู่กรณี

แต่ด้วยความที่ฐานรองรับปีจรไม่ดี บุคคลเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะนำปัญหา ในเรื่องการงานมาให้แก่ตัวเจ้าชะตาได้ง่าย

๔.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบ้างที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องงานที่เรากำลังจะทายนะครับ

ภพลาภะ คือ การเงิน การมีโอกาส

ภพมหาโจร คือ การฉกฉวย การแข่งขัน วิธีการอย่างมีชั้นเชิงเล็กๆ

ภพมหาสิทธิโชค คือ การมีโอกาสที่ดี

ภพเคหัง คือ สถานที่ทำงาน บ้าน ที่อยู่อาศัย

ในหัวข้อการเรื่องการงาน เราจึงสามารถที่จะออกคำทำนายไปได้ว่า…

ตัวเจ้าชะตาในปีนี้ ค่อนข้างที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่อนข้างสูง (ฐานรองรับ ๒๐) ผู้ใหญ่เจ้านายจะกดดันให้ต้องทำยอดให้ได้ ตามที่บริษัทแม่ได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ให้ (ภพปิตา) และปัญหาที่เกิดตามขึ้นมาอีกก็ คือ ลูกน้อง บริวารยังไม่สามารถที่จะทำยอดเงินฝากให้ถึงตามเป้าอีกด้วย และในจำนวนลูกน้องบางคน  ก็ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ควรจะทำอีกด้วย จึงยิ่งทำให้ตัวเจ้าชะตารู้สึกกดดันค่อนข้างมาก และได้เกิดเครียดขึ้นมาในปีจรนี้ครับ (ปุตตะ ทาสี ภพมหาโจร ฐานรองรับ ๒๐)

เมื่อหลายๆ เรื่องราวได้เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กัน จึงทำให้ตัวเจ้าชะตาอยากที่จะขอย้ายงานกลับ ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดตามเดิม ด้วยเหตุผลแรก คือ คุณพ่ออายุมากแล้ว และสุขภาพก็ไม่ดี จึงเป็นเหตุผลในการขอย้ายกลับไปอยู่ที่นครศรีธรรมราช (ภพปิตา ฐานรองรับ ๒๐ ดาวเสาร์ ภพเคหัง ค่าที่แท้จริงของดาวจันทร์ ๒ ภพมหาโจร) และถ้าได้ย้ายงานจริงก็น่าที่จะไปกันทั้งครอบครัว (ภพปุตตะ ภพภริยัง ค่าที่แท้จริงของดาวจันทร์ ๒) แต่การที่มีโอกาสในการได้ย้ายกลับไปที่ใต้ ก็มีโอกาสอยู่นะครับในปีจรที่ไม่ดีนี้ เพียงแต่อาจที่จะได้กลับไปอยู่ใต้จริง แต่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิดมากกว่านะครับ (ถึงจะเป็นฐาน ๒๐ ในปีจร แต่มีภพมัชฌิมาเข้ามาช่วย และมีภพมหาสิทธิโชคเข้ามาขยายโอกาสให้อีก จึงทำให้ได้ย้ายงานจริง แต่ไม่ได้อย่างที่ต้องการเพราะปีจรยังไม่ดี) และทุกอย่างที่ได้ทายดวงไปก็เป็นไปตามที่ ตัวข้าพเจ้าได้พยากรณ์ทายดวงออกไปทุกอย่าง และดวงนี้ก็เป็นในอีกหนึ่งดวงตัวอย่างที่ได้ใช้สอนในการหัดทายดวง ของชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา


๔.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณในการเหยียบดวงครับ

ให้ใช้วิชากาลีมหาคุณเข้ามาเหยียบดวง โดยใช้ดาวพุธ ๔ เข้ามาเป็นทางออกของปัญหา คือ ถ้าอยากที่จะได้ย้ายงานกลับไปอยู่ที่ภาคใต้ ให้วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ ให้เข้าไปพูดเข้าไปขอความเมตตาจากท่าน แล้วท่านจะช่วย ในการคิดที่จะทำอะไรในช่วงปีจรนี้  ควรที่จะปรึกษาหาคนช่วยคิดด้วยจะทำให้งานพบกับความสำเร็จได้ดีกว่า ระวังในเรื่องเอกสารทางด้านการเงิน จะต้องมีความรอบคอบให้มากๆ หากมีโอกาสที่ดีให้พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกทำบุญนะครับ

๕. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ เงิน ก่อนเป็นลำดับที่สองนะครับ

๕.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหาในเรื่องของเงิน มาให้ก็ได้ครับแล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

ภพปิตา คือ ผู้ใหญ่เจ้านาย รุ่นพี่ที่นับถือ คนที่มีอายุงานที่มาก

ภพมัชฌิมา คือ เพศตรงข้าม คู่กรณี

ภพปุตตะ คือ บุตร บริวาร ลูกน้อง ลูกหลาน

ภพทาสี คือ เพศตรงข้าม ลูกน้องบริวาร

ภพภริยัง คือ เพศตรงข้ามคู่กรณี

แต่ด้วยความที่ฐานรองรับปีจรไม่ดี บุคคลเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะนำปัญหา ในเรื่องการเงินมาให้แก่ตัวเจ้าชะตาได้ง่าย

๕.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องเงินที่เรากำลังจะทายนะครับ

ภพลาภะ คือ การเงิน การมีโอกาส

ภพมหาโจร คือ การฉกฉวย การแข่งขัน วิธีการอย่างมีชั้นเชิงเล็กๆ

ภพมหาสิทธิโชค คือ การมีโอกาสที่ดี

ภพเคหัง คือ สถานที่ทำงาน บ้าน ที่อยู่อาศัย

ในหัวข้อการเรื่องการเงิน เราจึงสามารถที่จะออกคำทำนายไปได้ว่า…

ตัวเจ้าชะตาในปีนี้ ค่อนข้างที่ต้องรับผิดชอบในภาระเรื่องการเงินค่อนข้างสูง (ฐานรองรับ ๒๐) อาจจะต้องเสียเงินส่วนหนึ่ง ในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่นะครับ (ภพปิตา ดาวเสาร์ ๗ ดาวอังคาร ๓ ฐานรองรับ ๒๐) และเมื่อได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ภาคใต้แล้ว ดูเหมือนว่าจะต้องไปเสียเงินในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ที่จะต้องกลับไปอยู่อีกด้วยนะครับ (ภพเคหัง ภพลาภะ ฐานรองรับ ๒๐ ดาวเสาร์ ๗) และที่สำคัญในดวงมันขึ้นมาว่า ลูก หรือแฟน ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ หรืออุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับ (ภพปุตตะ ภพภริยัง ดาวเสาร์ ๗ ดาวอังคาร ๓ ฐานรองรับ ๒๐) เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ตัวเจ้าชะตา จะต้องเสียเงินเสียทองได้ง่าย

๕.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณในการเหยียบดวงครับ
ให้ใช้วิชากาลีมหาคุณเข้ามาเหยียบดวง โดยใช้ดาวพุธ ๔ เข้ามาเป็นทางออกของปัญหา คือ อย่าไว้วางใจใครในเรื่องการเงินการทองนะครับ ภาษีสังคมในช่วงนี้จะต้องระวังเอาไว้ใครดีๆ นะครับ จงไปร่วมห่มผ้าพระและทำบุญเสริมดวงนะครับ

๖. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ ความรัก ก่อนเป็นลำดับที่สามนะครับ

๖.๑ ให้พิจารณาว่ามีภพตัวบุคคลใดขึ้นมาบ้างในดวงจรขณะนี้ เพราะว่า ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้โอกาส หรือว่านำปัญหาในเรื่องของความรัก มาให้ก็ได้ครับแล้วแต่ฐานรองรับของปีจร ในข้อที่ ๑.

ภพปิตา คือ ผู้ใหญ่เจ้านาย รุ่นพี่ที่นับถือ คนที่มีอายุงานที่มาก

ภพมัชฌิมา คือ เพศตรงข้าม คู่กรณี

ภพปุตตะ คือ บุตร บริวาร ลูกน้อง ลูกหลาน

ภพทาสี คือ เพศตรงข้าม ลูกน้องบริวาร

ภพภริยัง คือ เพศตรงข้ามคู่กรณี

แต่ด้วยความที่ฐานรองรับปีจรไม่ดี บุคคลเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะนำปัญหาในเรื่องความรัก และครอบครัวมาให้แก่ตัวเจ้าชะตาได้ง่าย

๖.๒ ให้พิจารณาว่ามีภพใดบางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยขยายเรื่องของความรักที่เรากำลังจะทายนะครับ

ภพลาภะ คือ การเงิน การมีโอกาส

ภพมหาโจร คือ การฉกฉวย การแข่งขัน วิธีการอย่างมีชั้นเชิงเล็กๆ

ภพมหาสิทธิโชค คือ การมีโอกาสที่ดี

ภพเคหัง คือ สถานที่ทำงาน บ้าน ที่อยู่อาศัย

ในหัวข้อเรื่องความรัก ครอบครัว เราจึงสามารถที่จะออกคำทำนายไปได้ว่า…

ตัวเจ้าชะตาในปีนี้ค่อนข้างที่ต้องรับผิดชอบ ในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างสูง (ฐานรองรับ ๒๐) ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับ อย่าเอาเรื่องงานมาลงที่ครอบครัวนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ภาระและความกดดันค่อนข้างสูง อาจจะเป็นสาเหตุในการทะเลาะและขัดแย้งกันแฟนของคุณได้ (ภพภริยัง ดาวอังคาร ๓ ดาวเสาร์ ๗ ฐานรองรับ ๒๐) ยิ่งถ้ามีปัญหาในเรื่องการเงิน หรือภาระหนี้สินอยู่แล้วจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีๆ เพราะสาเหตุในการเงินที่เกิดขึ้นก็อาจที่จะนำพาปัญหาให้ครอบครัว ดูวุ่นวายมีปัญหาขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้ (ภพลาภะ ภพมหาโจร ดาวเสาร์ ๗ ดาวอังคาร ๓ ฐานรองรับ ๒๐)

๖.๓ ถ้าเป็นปีที่ร้ายควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของกาลีมหาคุณนะในการเหยียบดวงครับ

ให้ใช้วิชากาลีมหาคุณเข้ามาเหยียบดวง โดยใช้ดาวพุธเข้ามาเป็นทางออกของปัญหา คือ ถ้าพี่และแฟนมีปัญหาอะไรกัน ก็อยากที่จะให้พูดคุยกันให้มากและเวลาที่มีปัญหา ก็อยากให้ช่วยกันแก้ไข และเข้าใจกัน รักกันให้มากๆ

๗. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาในเรื่องของ สุขภาพ ก่อนเป็นลำดับที่สี่นะครับ


๗.๑ ให้พิจารณาดาวต่างๆ ในดวงจรนั้นๆ ว่าดาวในแต่ละดวงได้มีความหมายใดบ้างในเรื่องของสุขภาพนะครับ แต่ไม่ต้องทายมากนักในข้อนี้ แต่พอที่จะเตือนให้ระวังเป็นพอนะครับ

ดาวเสาร์ ๗ คือ ความเครียด สุขภาพ โรคประจำตัว ความเจ็บปวด

ดาวอังคาร ๓ คือ อุบัติเหตุ การผ่าตัด การเจ็บป่วย

ดาวจันทร์ ๒ คือ สภาพจิตใจที่ตกต่ำ

ในหัวข้อเรื่องสุขภาพ เราจึงสามารถที่จะออกคำทำนายไปได้ว่า…

ไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ตามตัวคุณพี่ อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้บ้างนะครับ อย่าวิ่งแต่ไปดูแลคนอื่นเลยนะครับ หากตัวคุณพี่ล้มป่วยไปสักคน แล้วใครจะเป็นเสาหลักให้แก่ครอบครัวคุณพี่ละครับ ทำอะไรในช่วงนี้ก็อย่าประมาท ขับรถ หรือเดินทางก็ให้ระวังอุบัติเหตุเอาไว้บ้างนะครับ (ดาวอังคาร ๓ ดาวเสาร์ ๗ ดาวจันทร์ ๒ ฐานรองรับ ๒๐)

๘. สรุปโดยภาพรวมของเรื่องราวว่าดีร้ายอย่างไร ในปีจรที่กำลังดูดวงอยู่นี้ แต่ควรที่จะไปในแนวทาง ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตามีกำลังที่เข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่จะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้นะครับ เพราว่าเราควรที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนจิตแพทย์นะครับ เพราะว่าเขาทุกข์ และมีปัญหาจึงได้มาหามาดูดวงกับเราครับ

ในปีจรนี้ ตัวคุณพี่ยังสามารถที่จะพบกับความสำเร็จได้อย่างที่คิดอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าตัวคุณพี่จะต้องทุ่มเท และอดทนกับบทพิสูจน์ของชีวิตที่จะมีผ่านเข้ามาในปีจรนี้ไปให้ได้ แต่เชื่อผมเถอะนะครับว่า ตัวคุณพี่จะต้องผ่านทุกปัญหาไปได้แน่นอนครับ ขอเพียงตัวคุณพี่ไม่ท้อเท่านั้นเองผมขอรับรอง

๙. วางกุศโลบายในการที่จะให้ตัวเจ้าชะตาได้มีโอกาสไป ทำทาน ถือศีล นั่งสมาธิ ก็จะดีที่สุดนะครับ ที่สำคัญตัวเราก็จะได้บุญกุศลนั้นไปด้วยนะครับ

หากมีโอกาสที่ดีเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับดวงชะตาในช่วงนี้ ตัวคุณถ้ามีเวลาว่างก็ควรที่จะพาครอบครัวไปทำบุญกันบ้างก็ดีนะครับ อย่างน้อยก็ไปทำบุญให้กับคุณพ่อท่าน เพื่อขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ

 

…จบ… ธุลีดิน สอนอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๑

วิชาเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน พื้นฐาน (ค่าเรียนเดือนละ 800 บาท)

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2555  เวลา10.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.

 

เป็นประจำทุกวันศุกร์ของเดือน ในหลักสูตร 3 เดือน (12 ครั้ง)

(รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน) รับประกันผลการสอน โดย ท่านอาจารย์ ธุลีดิน

ในหลักสูตรที่ว่าจะต้องอ่านดวงได้ ทายดวงเป็น แก้เคล็ดเหนือดวงได้ดี

ปล.

ท่านอาจารย์ ธุลีดิน ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจจะศึกษาในวิชาโหราศาสตร์จริงๆ แต่ไม่มีความพร้อมในเรื่องค่าเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ท่านอาจารย์ ธุลีดิน ท่านจะช่วยออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งค่าอาหารการกิน ค่าเดินทาง ขอเพียงตัวท่านมีความตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆ เท่านั้นค่ะ

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่  084-094-2537

หรือที่ E mail: 7tua.com@gmail.com7tua-training-schedule-september

วันที่ 8 มีนาคม เปิดสอน เกร็ดพยากรณ์ เลข ๗ ตัว

หรือในทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน

จะเป็นการเปิดสอน เกร็ดพยากรณ์ เลข ๗ ตัว ฟรี

วันเดียวจบ ตั้งเวลา 11.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.

โดยผู้เรียนทุกท่านจะต้องเป็นสมาชิกชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน

หรือสมัครเป็นสมาชิกของชมรม ใหม่ได้ที่ชมรมโดยตรง

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 084-094-2537

หรือที่ E mail: 7tua.com@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.