Home / 7ตัว / เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน / ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๒
15 April, 2012

ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๒

Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๒

 

 

        ได้มีลูกศิษย์หลายคนเข้ามาถามตัวข้าพเจ้าว่า “ท่านอาจารย์ครับในการทายดวงที่ดีนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนที่จะออกคำทำนายทายดวงได้อย่างไรบ้างครับ เพราะว่าพวกผมใจร้อน และอยากที่จะหัดทายดวงให้ได้กันไวๆ อย่างถูกต้องแม่นยำอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีอีกด้วยนะครับ ท่านอาจารย์พอที่จะเมตตา สรุป…ให้เห็นเป็นแนวทางในการออกคำพยากรณ์ได้หรือไม่ครับ…”

        เมื่อได้รับฟังข้อเสนอขออย่างนี้แล้ว ด้วยตัวเราเองก็เป็น อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นอยู่แล้ว ทำไมจะแนะนำ วิธีในการออกคำทำนายที่ดีให้แก่ลูกศิษย์เหล่านี้ไม่ได้เชียวหรือ…

        ตัวข้าพเจ้าจึงได้สรุปออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้เหล่าลูกศิษย์สามารถที่จะนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการออกคำพยากรณ์ทายดวงของเลข ๗ ตัว ของทุกสายทุกสำนัก (เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๑๐ ฐาน, เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน, เลข ๗ ตัว พม่า, เลข ๗ ตัว กาลโยค, เลข ๗ ตัว มหาภูต ฯลฯ) เอาไว้ให้ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการออกคำพยากรณ์ทายดวงชะตา

๑.ให้พิจารณาดูฐานปีจรในดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานว่าได้รองรับด้วยฐานกำลังที่ ดี หรือ ไม่ดี ให้ก่อนนะครับ เพื่อใช้เป็นฐานรองรับน้ำหนัก และแนวทางในการออกคำทำนายทายดวงของปีจรนั้นๆ ว่าเป็นปีจรที่ค่อนข้างดี หรือค่อนข้างร้ายกันแน่นั้นเองครับ

 

๒.ให้พิจารณาถึงเกณฑ์พิเศษที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยตั้งเอาไว้ให้ตามนี้ว่า…มีภพชนเสีย หรือ ภพมัชฌิมา หรือ ภพมหาอุปถัมภ์ ขึ้นมาในดวงจรหรือไม่ เพราะว่า…จะเป็นตัวที่จะช่วยบอกถึงความเข้มข้นของเรื่องราวในปีจรนั้นๆ ที่ต้องการทายว่าได้มีเกณฑ์พิเศษอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อเสริมโอกาสที่ดี และโอกาสที่ร้าย หรือช่วยลดทอนโอกาสที่ดี และโอกาสที่ร้ายในดวงปีจรที่ต้องการออกคำพยากรณ์ไหม…

๒.๑ ว่ามีภพที่ชนเสียในดวงขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพเสียในดวงจะทอนคุณในฐานรองรับที่ดี และเพิ่มโทษเพิ่มในฐานรองรับที่ร้ายนะครับ

๒.๒ ว่ามีภพมัชฌิมาขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมัชฌิมาในดวงจะทอนทั้งคุณ และทอนทั้งโทษนะครับ

๒.๓ ว่ามีภพมหาอุปถัมภ์ขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมหาอุปถัมภ์ในดวงจะเสริมคุณ ทอนโทษนะครับ

๓. ให้พิจารณาถึงอารมณ์ของดาวต่างๆ ที่มีขึ้นมาในปีจร เดือนจร หรือวันจร เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ ของเจ้าชะตาในขณะนั้นว่าได้รับอิทธิพลทางอารมณ์ของดาวดวงใดที่ส่องกระแสถึง และยังช่วยบอกถึง ความสุข หรือความทุกข์ในอารมณ์ของดวงจรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดรอีกด้วยนะครับ

๔. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาก่อน โดยให้เรื่องหัวข้อของ หน้าที่การงาน ขึ้นก่อนเป็นลำดับแรกนะครับ

๔.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

๔.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องหน้าที่การงานที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

๔.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องหน้าที่การงานครับ

๕. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ ภาวะการเงิน ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สองนะครับ

๕.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของภาวะการเงินมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

๕.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องภาวะการเงินที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

๕.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องภาวะการเงิน ครับ

๖. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ ความรัก และครอบครัว ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สามนะครับ

๖.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของความรัก และครอบครัวมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

๖.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องความรัก และครอบครัวที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

๖.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องความรัก และครอบครัครับ

 

๗. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ สุขภาพ และการเจ็บป่วย ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สี่ และถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายในการออกคำทำนายทายดวงนะครับ

๗.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของสุขภาพ และการเจ็บป่วยมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

๗.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

๗.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยครับ

๘. ให้เราช่วยสรุปเรื่องราวทั้งหมดโดยภาพรวมของเรื่องราวต่างๆ ว่าดีร้ายอย่างไร ในปีจรที่กำลังดูดวงอยู่นี้ แต่ว่าเราควรที่จะออกคำพูดไปในแนวทาง ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตามีกำลังที่เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้นะครับ เพราว่าเราควรที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนจิตแพทย์นะครับ เพราะว่าเขาทุกข์ และมีปัญหามา ตัวเขาจึงได้มาหาและมาขอดูดวงกับเรานั้นเองครับ

๙. เราควรที่วางกุศโลบายด้วยการที่จะให้ตัวเจ้าชะตาที่ได้มาดูดวงกับเราได้มีโอกาสไป ทำบุญ ทำทาน ไปถือศีล ไปนั่งสมาธิ ก็จะดีที่สุดนะครับ เพราะว่าด้วยอานิสงค์ที่สำคัญที่ท่านลูกค้าได้ไปทำบุญ และสร้างกุศลนั้น ก็จะย้อนกลับมาช่วยให้ตัวเราพลอยที่จะได้รับในผลบุญกุศลนั้นไปด้วยนะครับ

 

ดังกับดวงตัวอย่างในการสอนอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ในตอนที่ ๒ นี้…

ตัวเจ้าชะตาเป็น เพศชาย อายุจรย่างที่ ๔๗ ปี

ตกที่ดำแหน่งภพมาตา เป็นดาวพุธ ๔ ย้ำ ดาวพฤหัสบดี ๕ ตั้งอยู่บนฐานรองรับ กำลังสมมุติราหู ๑๒

ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้ดังนี้…

ดาวพุธ ๔ ได้แก่…ภพมาตา  ภพสหัชชะ  ภพทาสี  ภพมหาอุบาทว์  ภพนาวัง

ดาวพฤหัสบดี ๕ ได้แก่…ภพโภคา  ภพพันธุ  ภพมรณะ  ภพทาสา  ภพญาติ

ฐาน ๑๒ ค่ากำลังสมมุติของดาวราหู แต่เป็นค่าที่แท้จริงของดาวอังคาร ๓

 

โดยเราสามารถที่จะนำหลักเกณฑ์ในการออกคำทำนายทายดวงที่ให้ไว้มาเป็นแนวทางได้ดังนี้…

๑.ให้พิจารณาดูฐานปีจรในดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐานว่าได้รองรับด้วยฐานกำลังที่ ดี หรือ ไม่ดี ให้ก่อนนะครับ เพื่อใช้เป็นฐานรองรับน้ำหนัก และแนวทางในการออกคำทำนายทายดวงของปีจรนั้นๆ ว่าเป็นปีจรที่ค่อนข้างดี หรือค่อนข้างร้ายกันแน่นั้นเองครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้ตกฐานรองรับปีจรเป็นฐานกำลังสมมุติของดาวราหู ๑๒ ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่ไม่ค่อยจะดีนัก จึงควรที่จะต้องระวังเอาไว้ให้มากๆ ในการที่จะทำอะไรก็ตามนะครับ

๒.ให้พิจารณาถึงเกณฑ์พิเศษที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยตั้งเอาไว้ให้ตามนี้ว่า…มีภพชนเสีย หรือ ภพมัชฌิมา หรือ ภพมหาอุปถัมภ์ ขึ้นมาในดวงจรหรือไม่ เพราะว่า…จะเป็นตัวที่จะช่วยบอกถึงความเข้มข้นของเรื่องราวในปีจรนั้นๆ ที่ต้องการทายว่าได้มีเกณฑ์พิเศษอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อเสริมโอกาสที่ดี และโอกาสที่ร้าย หรือช่วยลดทอนโอกาสที่ดี และโอกาสที่ร้ายในดวงปีจรที่ต้องการออกคำพยากรณ์ไหม…

๒.๑ ว่ามีภพที่ชนเสียในดวงขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพเสียในดวงจะทอนคุณในฐานรองรับที่ดี และเพิ่มโทษเพิ่มในฐานรองรับที่ร้ายนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ มีภพชนเสียขึ้นมาด้วยกันสองภพ คือ ภพมรณะ และภพมหาอุบาทว์ ซึ่งหมายความว่า…ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ได้ตกฐานรองรับที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้ว และยังมีภพเสียขึ้นมาในปีจรนี้อีก จึงหมายถึงว่า…ในปีจรนี้จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น และเรื่องร้ายๆ ที่จะเกิดขึ้นนี้ ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่ามีภพเสียช่วยเข้ามาเติมเรื่องราวร้ายๆ ให้ร้ายยิ่งขึ้นไปอีกครับ

๒.๒ ว่ามีภพมัชฌิมาขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมัชฌิมาในดวงจะทอนทั้งคุณ และทอนทั้งโทษนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ไม่มีภพมัชฌิมาขึ้นมาช่วยที่จะช่วยผ่อนเรื่องร้ายให้น้อยลงไปบ้างเลย

 

๒.๓ ว่ามีภพมหาอุปถัมภ์ขึ้นมาหรือไม่ เพราะ ว่าภพมหาอุปถัมภ์ในดวงจะเสริมคุณ ทอนโทษนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ไม่มีภพมหาอุปถัมภ์ขึ้นมาช่วยที่จะช่วยรับเรื่องร้ายๆ ให้ผ่อนน้อยลงไปบ้างเลย

 

๓. ให้พิจารณาถึงอารมณ์ของดาวต่างๆ ที่มีขึ้นมาในปีจร เดือนจร หรือวันจร เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ ของเจ้าชะตาในขณะนั้นว่าได้รับอิทธิพลทางอารมณ์ของดาวดวงใดที่ส่องกระแสถึง และยังช่วยบอกถึง ความสุข หรือความทุกข์ในอารมณ์ของดวงจรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ได้มีฐานรองรับค่ากำลังสมมุติของดาวราหู ๑๒ ขึ้นมา ซึ่งหมายถึงว่า…ในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตาจะมีอารมณ์ในความเป็นนักสารพัดนักนั้นเองนะครับ อันได้แก่ นักเลง นักกิน นักเที่ยว นักเล่น และนักรัก ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนครับ

และยังเป็นค่าที่แท้จริงของดาวอังคาร ๓ ซึ่งหมายถึงว่า…ในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์  โทสะ ทิฐิ และความดันทุรัง นำเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ได้ง่าย จึงทำให้ในปีจรนี้ตัวเจ้าชะตามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนั้นเองนะครับ

 

๔. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมาก่อน โดยให้เรื่องหัวข้อของ หน้าที่การงาน ขึ้นก่อนเป็นลำดับแรกนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ในเรื่องหน้าที่การงานของเจ้าชะตา ไม่ว่าจะทำอะไรควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และรอบครอบให้มากนะครับ เพราะโอกาสที่ตัวท่านเจ้าของดวงชะตาจะมีความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาได้ง่าย ห้ามไปค้ำประกัน และไว้ใจใครโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อนที่สนิทที่ไว้วางใจก็ตามที ยิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ดิน รถ บ้านช่อง จะต้องรอบครอบให้มากๆ นะครับ เป็นต้น…

    

๔.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงความเป็นตัวบุคคลขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมาตา  ภพสหัชชะ  ภพทาสี  ภพทาสา  ภพญาติ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องหน้าที่การงานในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกับตัวบุคคลเหล่านี้ อย่างแน่นอนไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับ

 

๔.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องหน้าที่การงานที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ (ภพที่ไม่ใช่ตัวบุคคล) ขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมหาอุบาทว์  ภพนาวัง  ภพโภคา และ ภพมรณะ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องหน้าที่การงานในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวบุคคลต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ บ้าน รถ การเดินทาง อย่างแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับ

๔.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องหน้าที่การงานครับ

เนื่องด้วยในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ถือได้ว่าเป็นปีจรที่ร้าย อันเนื่องมาจากฐานรองรับปีจรที่ไม่ดีนั้นเอง เราควรที่จะทำการช่วยท่านเจ้าของดวงชะตาเหยียบดวงด้วยวิชากาลีมหาคุณเพื่อในท่านเจ้าของดวงชะตาดีเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานขึ้นมา โดยให้ตามแก้ด้วยดาวพฤหัสบดี ๕ และดาวจันทร์ ๒ ในการแก้ดวงนะครับ

 

๕. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ ภาวะการเงิน ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สองนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ในเรื่องภาวะการเงินของเจ้าชะตา จะมีแต่ภาระรายจ่ายจรค่อนข้างมาก ควรที่จะทำการบริหาร และจัดการเงินให้ดีๆ นะครับ จงระวังการสร้างภาระ การเป็นหนี้ การฟ้องร้อง หรือการค้ำประกันใครก็ตามจะนำปัญหามาให้ ระวังการถูกโกง การถูกเบี้ยวเงินนะครับ ยิ่งจากคนที่ใกล้ตัวยิ่งควรที่จะต้องระวังเอาไว้ให้มากๆ เป็นต้น….

๕.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของภาวะการเงินมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงความเป็นตัวบุคคลขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมาตา  ภพสหัชชะ  ภพทาสี  ภพทาสา  ภพญาติ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องภาวะการเงินในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกับตัวบุคคลเหล่านี้ อย่างแน่นอนไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับ

๕.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องภาวะการเงินที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ (ภพที่ไม่ใช่ตัวบุคคล) ขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมหาอุบาทว์  ภพนาวัง  ภพโภคา และ ภพมรณะ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องภาวะการเงินในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวบุคคลต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ บ้าน รถ การเดินทาง อย่างแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับ

๕.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องภาวะการเงิน ครับ 

เนื่องด้วยในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ถือได้ว่าเป็นปีจรที่ร้าย อันเนื่องมาจากฐานรองรับปีจรที่ไม่ดีนั้นเอง เราควรที่จะทำการช่วยท่านเจ้าของดวงชะตาเหยียบดวงด้วยวิชากาลีมหาคุณเพื่อในท่านเจ้าของดวงชะตาดีเด่นในเรื่องของภาวะการเงินขึ้นมา โดยให้ตามแก้ด้วยดาวพฤหัสบดี ๕ และดาวจันทร์ ๒ ในการแก้ดวงนะครับ

 

๖. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ ความรัก และครอบครัว ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สามนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ในเรื่องความรัก และครอบครัวของเจ้าชะตา ในช่วงนี้ควรที่จะต้องควบคุมอารมณ์กันไว้ให้ดีๆ เพราะว่าต่างฝ่านต่างยึดมั่นถือมั่นกันค่อนข้างสูง ควรที่จะค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากันนะครับ อย่าใช้อารมณ์ตัดสิน และส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดก็มาจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น…

๖.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของความรัก และครอบครัวมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงความเป็นตัวบุคคลขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมาตา  ภพสหัชชะ  ภพทาสี  ภพทาสา  ภพญาติ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องความรัก และครอบครัวในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกับตัวบุคคลเหล่านี้ อย่างแน่นอนไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับ

๖.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องความรัก และครอบครัวที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ (ภพที่ไม่ใช่ตัวบุคคล) ขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมหาอุบาทว์  ภพนาวัง  ภพโภคา และ ภพมรณะ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องความรัก และครอบครัวในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวบุคคลต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ บ้าน รถ การเดินทาง อย่างแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับ

๖.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องความรัก และครอบครัวครับ

เนื่องด้วยในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ถือได้ว่าเป็นปีจรที่ร้าย อันเนื่องมาจากฐานรองรับปีจรที่ไม่ดีนั้นเอง เราควรที่จะทำการช่วยท่านเจ้าของดวงชะตาเหยียบดวงด้วยวิชากาลีมหาคุณเพื่อในท่านเจ้าของดวงชะตาดีเด่นในเรื่องของความรัก และครอบครัวขึ้นมา โดยให้ตามแก้ด้วยดาวพฤหัสบดี ๕ และดาวจันทร์ ๒ ในการแก้ดวงนะครับ

 

๗. ให้ตั้งหัวข้อการทายดวงขึ้นมา โดยให้เรื่องของ สุขภาพ และการเจ็บป่วย ขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องในลำดับที่สี่ และถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายในการออกคำทำนายทายดวงนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ในเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยของเจ้าชะตา ขับรถ หรือเดินทางไปไหนควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเอาไว้ให้มากนะครับ เพราะอุบัติเหตุสามารถที่จะเกิดได้ง่ายมากในช่วงนี้ ยิ่งมาจากความประมาทของตัวเจ้าชะตาเองนะครับ เป็นต้น…

๗.๑ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่แสดงถึงตัวบุคคลต่างๆ ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ตัวบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่แสดงถึงการให้โอกาส หรือว่าการนำปัญหาเดือนร้อนในเรื่องของสุขภาพ และการเจ็บป่วยมาให้ก็ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ฐานรองรับของปีจรนั้นๆ ดังในข้อที่ ๑.

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงความเป็นตัวบุคคลขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมาตา  ภพสหัชชะ  ภพทาสี  ภพทาสา  ภพญาติ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกับตัวบุคคลเหล่านี้ อย่างแน่นอนไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับ

๗.๒ ให้พิจารณาว่า…ได้มีภพใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่ขึ้นมาในดวงจรในขณะนี้บ้าง เพราะว่า…ภพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยขยายเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยที่เรากำลังจะออกคำทำนายทายดวงนะครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ได้มีภพที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ (ภพที่ไม่ใช่ตัวบุคคล) ขึ้นมาได้ดังนี้…ภพมหาอุบาทว์  ภพนาวัง  ภพโภคา และ ภพมรณะ

ซึ่งหมายถึงว่า…เรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยในปีจรนี้ ตัวเจ้าชะตา จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวบุคคลต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ บ้าน รถ การเดินทาง อย่างแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับ

๗.๓ ถ้าเป็นปีจรที่ร้าย หรือเดือนจรที่ร้าย เราควรที่จะช่วยหาวิธีแก้ดวงให้กับตัวลูกค้าเขาด้วยนะครับ แต่สำหรับผมจะใช้วิธี ของวิชากาลีมหาคุณในการช่วยเหยียบดวงเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วยครับ

เนื่องด้วยในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปี นี้ของท่านเจ้าของดวงชะตา ถือได้ว่าเป็นปีจรที่ร้าย อันเนื่องมาจากฐานรองรับปีจรที่ไม่ดีนั้นเอง เราควรที่จะทำการช่วยท่านเจ้าของดวงชะตาเหยียบดวงด้วยวิชากาลีมหาคุณเพื่อในท่านเจ้าของดวงชะตาดีเด่นในเรื่องของสุขภาพ และการเจ็บป่วยขึ้นมา โดยให้ตามแก้ด้วยดาวพฤหัสบดี ๕ และดาวจันทร์ ๒ ในการแก้ดวงนะครับ

 

๘. ให้เราช่วยสรุปเรื่องราวทั้งหมดโดยภาพรวมของเรื่องราวต่างๆ ว่าดีร้ายอย่างไร ในปีจรที่กำลังดูดวงอยู่นี้ แต่ว่าเราควรที่จะออกคำพูดไปในแนวทาง ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตามีกำลังที่เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้นะครับ เพราว่าเราควรที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนจิตแพทย์นะครับ เพราะว่าเขาทุกข์ และมีปัญหามา ตัวเขาจึงได้มาหาและมาขอดูดวงกับเรานั้นเองครับ

ในปีจรที่อายุย่าง ๔๗ ปีนี้ ในช่วงอายุนี้ตัวเจ้าชะตา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ได้โปรดอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลที่ดีนะครับ ควรที่จะมีสติ และความรอบครอบเอาไว้ให้มากๆ รับรองได้เลยนะครับว่า ในปีจรนี้ตัวคุณยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความสำเร็จได้อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าตัวคุณจะต้องสู้และเหนื่อยหน่อยนะครับ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเข้ามานะครับ รับรองได้เลยนะครับความสำเร็จจะต้องเป็นของตัวคุณแน่นอนครับ และตัวผมอยากที่จะให้ข้อคิดไว้สักข้อ คือ…ง่ายเมื่อคิด ติดขัดเมื่อทำ สำเร็จเมื่อพยายามด้วยความเพียรอย่างมีสตินะครับ เป็นต้น…

 

๙. เราควรที่วางกุศโลบายด้วยการที่จะให้ตัวเจ้าชะตาที่ได้มาดูดวงกับเราได้มีโอกาสไป ทำบุญ ทำทาน ไปถือศีล ไปนั่งสมาธิ ก็จะดีที่สุดนะครับ เพราะว่าด้วยอานิสงค์ที่สำคัญที่ท่านลูกค้าได้ไปทำบุญ และสร้างกุศลนั้น ก็จะย้อนกลับมาช่วยให้ตัวเราพลอยที่จะได้รับในผลบุญกุศลนั้นไปด้วยนะครับ

ในดวงนี้ ตัวเจ้าชะตาได้เคยติดกรรมเรื่องของการโกหกหลอกลวงพ่อแม่ และผู้ที่มีพระคุณมา ดังนั้นควรที่จะทำบุญด้วยการสงเคราะห์คนที่ยากไร้ หรือด้อยโอกาส ยิ่งถ้าคุณพ่อ คุณแม่ยังอยู่ ตัวคุณควรที่จะเข้าไปกราบแทบเท้าและขอขมาอโหสิกรรมจากท่านทั้งสอง และนับต่อแต่นี้ไปก็จงรักและดูแลท่านทั้งสองให้ดีๆ นะครับ เป็นต้น…

 

ปล.

ดวงนี้ได้ขับรถไปประสบกับอุบัติเหตุ เพราะเมาสุรา จึงเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส และจะต้องนอนพักรักษาตัว พร้อมทั้งทำกายภาพบำบัด อยู่เกือบปี จึงไม่สามารถที่จะทำงาน ไม่มีเงิน จะต้องเอาบ้านไปค้ำเพื่อขอกู้เงินมารักษาตัว แฟนที่คบอยู่ก็ดันมาทิ้งเพราะเห็นว่าเป็นภาระให้จะต้องดูแล และยังทิ้งลูกเอาไว้ให้อีกสองคนด้วยนะครับ…

 

…จบ… ธุลีดิน สอนอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๒

โปรดติดตาม ตอนต่อไป…นะครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ธุลีดิน สอนอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ ๑

 

 เปิดสอนเลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม สัตตะนวดารา…ฟรี

 

เปิดอบรมวิชาเลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม สัตตะนวดารา

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.

ฟรีค่ะ…สำหรับท่านที่มีหนังสือเลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรมมาแสดงเท่านั้นค่ะ

(สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ)

รับประกันผลการสอน โดย ท่านอาจารย์ ธุลีดิน

รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 10 คนเท่านั้นค่ะ

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่

084-094-2537

หรือที่  E mail: 7tua.com@gmail.com

 

วิชาเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน พื้นฐาน (ค่าเรียนเดือนละ 800 บาท)

ในวันวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 13.00 น.

เป็นประจำทุกวันเสาร์ของเดือน ในหลักสูตร 4 เดือน (16 ครั้ง)

(รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน) รับประกันผลการสอน โดย ท่านอาจารย์ ธุลีดิน

ในหลักสูตรที่ว่าจะต้องอ่านดวงได้ ทายดวงเป็น แก้เคล็ดเหนือดวงได้ดี

ปล.

ท่านอาจารย์ ธุลีดิน ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจจะศึกษาในวิชาโหราศาสตร์จริงๆ แต่ไม่มีความพร้อมในเรื่องค่าเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ท่านอาจารย์ ธุลีดิน ท่านจะช่วยออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งค่าอาหารการกิน ค่าเดินทาง ขอเพียงตัวท่านมีความตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆ เท่านั้นค่ะ

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่  084-094-2537

หรือที่ E mail: 7tua.com@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.