Home / ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า / เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยร้านค้า ตอนที่ 1
10 July, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยร้านค้า ตอนที่ 1

Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw Tags: , , , , , , ,

Share Button

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยร้านค้า ตอนที่ 1

         สวัสดีครับ ในตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ ในการนำเสนอเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดร้านค้า พร้อมกับการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดในระดับของความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของความรู้ ที่มีในแต่ละบุคคลผู้ที่จะนำเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดฮวงจุ้ยร้านค้าครับ…

เคล็ดชิ้นที่…1   ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล

เคล็ด ฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

 

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าร้านค้า เพื่อเป็นการสลายพลังพิฆาตต่างๆ ที่เป็นอัปมงคล ไม่ให้สามารถเข้ามาสู่ตัวร้านค้าของเรา

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าประตูร้านค้า เพื่อเป็นการดึงดูดพลังมงคลให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ร้านค้าของเรา

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าต่าง เพื่อเป็นการดึงดูดพลังมงคลให้สู่พื้นที่ภายในห้องต่างๆ ภายในร้านค้าที่เราต้องการพลังมงคล

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่คาน เพื่อเป็นการสลายพลังอัปมงคลแห่งการกดทับของคานนั้นๆ

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่โคมไฟ เพื่อเป็นการลดทอน และสลายพลังที่เป็นอัปมงคลจากจำนวนของโคมไฟ หรือรูปลักษณ์ของโคมไฟที่ผิดหลักฮวงจุ้ยได้

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่เหนือประตูภายในร้านค้าที่ตั้งตรงกัน เพื่อเป็นการสร้างม่านพลังมงคลภายในพื้นที่ อันหมายถึงการกักเก็บพลังไม่ให้ไหลผ่านทะลุออกร้านค้าของเราเร็วเกินไป

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)


 

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งมุมในขวาสุดของร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้าหรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ครอบครัว การดูแล ความผูกพันที่ดีๆ ในการปกครองบริวารที่ดี เพื่อช่วยให้ร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 2 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 2 ลูก)

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งมุมด้านหน้าซ้ายมือสุดของร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้าหรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ความรอบรู้ ความรอบครอบ การมีความคิดที่ปลอดโปร่ง การมีจินตนาการที่แจ่มใส และยังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆ ที่จะให้ลูกน้อง และบริวารมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่ง รับผิดชอบในสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 8 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 8 ลูก)

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งพื้นที่กลางร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้าหรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของความเข้มแข็งในทุกๆ เรื่องราวของพื้นที่รอบข้างทั้ง 8 ตำแหน่งให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตำแหน่งนี้ได้มีสำคัญมากที่สุดในวิชาฮวงจุ้ยเพราะถือว่า เป็นตำแหน่งหัวใจของร้านค้า จึงห้ามเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ ห้องส้วม (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 5 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 5 ลูก)

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)


สินค้านำโชค ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดในตำแหน่งทิศจริงของร้านค้า (เมื่อได้หาตำแหน่งพื้นที่ของจุดกึ่งกลางร้านค้าได้แล้ว ให้เราตั้งเข็มทิศไว้ในค่าพื้นฐาน หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศที่ได้ชี้บอกในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการของร้านค้า) ดังนี้…

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW ของร้านค้า

เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริงในเรื่องของ การปกครอง ความผูกพันที่ดีๆ ของลูกน้องบริวารทุกคนเพื่อให้มีร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรือง (ในตำแหน่งทิศจริงนี้ ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในตำแหน่งทิศจริงนี้ จะมีดวงดาวหมายเลขประจำทิศจริง เป็นเลข 2 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งทิศจริงนี้ คือ จำนวน 2 ลูก)

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ของร้านค้า

เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริงในเรื่องของ การศึกษา ความรอบรู้ ความรอบครอบ การมีความคิดที่ปลอดโปร่ง การมีจินตนาการที่แจ่มใส และยังเป็นตำแหน่งทิศจริงที่ดีมากๆ ของลูกน้องบริวารที่จะให้ความสามารถในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น (ในตำแหน่งทิศจริงนี้ ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในตำแหน่งทิศจริงนี้ จะมีดวงดาวหมายเลขประจำทิศจริง เป็นเลข 8 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งทิศจริงนี้ คือ จำนวน 8 ลูก)

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)


ของมงคล นำโชค ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดเพื่อควบคุมดาวเหิน หรือช่วยส่งเสริมดาวเหินประจำพื้นที่ต่างๆ ดวงดาวภูเขา ดวงดาวสายน้ำ ดาวเหินจรปี ดาวเหินจรเดือน และดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 2 5 6 7 8 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 9 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุโลหะ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ค่ายกลฮวงจุ้ย เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (สำหรับท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

ใช้ติดในทิศองศาที่ 235.6-241.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW3 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อร้านค้า โดยจะทำให้ร้านค้ามีความเจริญก้าวหน้า และความรุ่งเรืองที่ดียิ่งขึ้น

ใช้ติดในทิศองศาที่ 25.6-31.5 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อร้านค้า โดยจะทำให้มีความร่ำรวยทำมาค้าขึ้น มีความเจริญรุ่งเรือง มีลูกค้าเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดียิ่งขึ้น

ใช้ติดในทิศองศาที่ 43.6-49.5 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE2 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อร้านค้า โดยจะทำให้ร้านค้า ความเจริญ มีความมั่งคั่งร่ำรวย ทำอาชีพธุรกิจการใดๆ ก็จะประสพความสำเร็จ และจะมีโชคลาภอยู่ตลอด

เคล็ดชิ้นที่…2 เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง

เคล็ด ฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

 

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ในการพกติดตัวคนขาย เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดงใช้ในการติด หรือแขวนไว้กับเคล็ดฮวงจุ้ยอื่นๆ ภายในร้านค้า เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ และยังเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ในการแขวนไว้ที่หน้าประตูร้านค้า (ที่จับบานประตู) เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ ให้ไหลเข้ามาสู่ร้านค้าของเรานั้นเอง

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ในการติดไว้กับหน้าเอกสารทางด้านการเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ในการเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ ให้ไหลเข้ามาสู่ตู้เซฟ

เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ในการติดไว้กับเครื่องคิดเงิน เครื่องเก็บเงิน เครื่องคำนวณเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านในซ้ายมือสุดของร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้า) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านหน้าขวามือของร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้า) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ โอกาสในโชคลาภที่ดี โอกาสในการอุปถัมภ์ที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ร้านค้า ได้มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดี

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่ช่องกลางด้านหน้าของร้านค้า (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้า) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า การได้เลื่อนยศ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น ให้ได้ผลกำไรที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ร้านค้า ได้มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีอย่างมั่นคงตลอดไป…

 เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ในตำแหน่งทิศจริงของร้านค้า (เมื่อได้หาตำแหน่งพื้นที่ของจุดกึ่งกลางร้านค้าได้แล้ว ให้เราตั้งเข็มทิศไว้ในตำแหน่งค่าพื้นฐานตามลักษณะของเข็มทิศในแต่ละแบบ หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศ ที่ได้ชี้บอกไปในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการหาของตัวร้านค้า) ดังนี้…

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ของร้านค้า

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของร้านค้า

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ โอกาสในโชคลาภที่ดี โอกาสในการอุปถัมภ์ที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ร้านค้ามีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

ทิศเหนือ N ของร้านค้า

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า การได้เลื่อนยศ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ร้านค้ามีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่ดี

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)

สินค้ามงคล เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง ใช้ติดเพื่อควบคุมพลังของดาวเหิน หรือช่วยส่งเสริมพลังของดาวเหินประจำพื้นที่ต่างๆ

อันได้แก่… พลังของดวงดาวภูเขา พลังของดวงดาวสายน้ำ พลังของดาวเหินจรปี พลังของดาวเหินจรเดือน และพลังของดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 1 6 7 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 5 8 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุไม้ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ติดเสริมกับเคล็ดผีซิ่วสัตตะโลหะเพื่อควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 และดวงดาวหมายเลข 5 เมื่อเหินปี เหินเดือนผ่านมา

 เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ค่ายกลฮวงจุ้ย เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (สำหรับท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

ใครก็ตามที่ได้ครอบครองสินค้ามงคล นำโชค เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง จึงย่อมที่จะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่ง ในการที่จะได้รับพลังในการช่วยหนุน และปกป้องดวงชะตาให้มีความเข้มแข็ง เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญร้อยด้ายแดง จึงมีความเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพ สามารถที่จะหาครอบครองกันได้ทุกคน ยิ่งสำหรับคนที่กำลังต้องการโชคลาภ และความร่ำรวยมั่งคั่ง

ใช้พกติดตัวที่ด้านขวามือ เมื่อต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้หญิงในเรื่องโอกาสทางด้านการเงิน หรือขอโชคลาภต่างๆ

ใช้พกติดตัวที่ด้านซ้ายมือ เมื่อต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ชายในเรื่องโอกาสทางด้านการเงิน หรือขอโชคลาภต่างๆ

ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ295.6-301.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีปัญญาเฉลียวฉลาด มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีลาภยศมากมาย มั่งคั่งร่ำรวย เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนพร้อม

ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ 247.6-253.5 องศา ทิศตะวันตก W1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โต มีเงินทองมากมาย มีวาสนาสูงส่ง มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ประกอบอาชีพการใดๆ ก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง

เคล็ดชิ้นที่…3 ระฆังไม้สลายพลัง

เคล็ด ฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในติดแขวนเอาไว้ในห้องน้ำ เพื่อเป็นสลายพลังอัปมงคลภายในห้องน้ำทั้งหมดของร้านค้า และยังเป็นนัยยะแห่งมงคลในการดึงดูดน้ำ เพราะน้ำในทางฮวงจุ้ย หมายถึง…โชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง ไม่ให้ไหลตกลงไปในห้องน้ำห้องส้วมได้อีกด้วย (จึงมีความจำเป็นที่ในทุกห้องน้ำห้องส้วมของทุกร้านค้าจะต้องทำการติดเคล็ด ระฆังไม้สลายพลังอัปมงคล ในทุกห้องน้ำของร้านค้า เพราะในวิชาฮวงจุ้ยจะถือว่า…ห้องน้ำห้องส้วมเป็นอัปมงคลสูงสุดในร้านค้า หากร้านค้าใดไม่แก้สลายพลังอัปมงคลภายในห้องน้ำ ทุกท่านอย่าหวังว่าในส่วนอื่นๆ ที่ได้จัดฮวงจุ้ยไปทั้งหมดนั้น จะส่งผลได้อย่างเข้มแข็งเลย ตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานในการแก้ฮวงจุ้ย เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน)

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในการติดแขวนเอาไว้ข้างร้านค้าในด้าน บ่อน้ำ หรืออ่างน้ำ เพื่อเป็นนัยยะแห่งความเป็นมงคลในการดึงดูดน้ำ เพราะน้ำในทางฮวงจุ้ย หมายถึง…โชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในการติดแขวนเอาไว้ข้างร้านค้าในด้านที่มีช่องลมพิฆาต เพื่อสลายพลังอัปมงคลที่เกิดจากกระแสลมนั้น

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในการติดไว้กับหน้าเอกสารทางด้านการเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในการติดแขวนเอาไว้ในตำแหน่งของ ธาตุไม้ เพื่อการเติมคุณสมบัติแห่งธาตุให้เข้มแข็ง และยังเป็นนัยยะแห่งมงคลในการดึงดูด โชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย และความมั่งคั่ง

ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ในการติดแขวนเอาไว้ในตำแหน่งของ ธาตุไฟ เพื่อการส่งเสริมเติมคุณสมบัติแห่ง ธาตุไฟ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

 

 เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

สินค้านำโชค ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านใน ซ้ายมือสุดของร้านค้า หรือในตำแหน่งพื้นที่มุมด่านในซ้ายมือสุดของห้องต่างภายในร้านค้านั้นๆ ที่ต้องกา(เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้าหรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีลูกค้าที่มาก การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

สินค้านำโชค ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่ช่องกลางด้านซ้ายมือของร้านค้า หรือในตำแหน่งพื้นที่ช่องกลางด้านในซ้ายมือของห้องต่างภายในร้านค้านั้นๆ ที่ต้องกา(เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้า หรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ความมั่นคง อนาคตที่ดี และการมีฐานะทางธุรกิจของร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

สินค้านำโชค ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ติดแขวนไว้ในตำแหน่งพื้นที่ด้านในช่องกลางด้านหลังของร้านค้า หรือในตำแหน่งพื้นที่ด้านในช่องกลางด้านหลังของห้องนั้นๆ ที่ต้องการ (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านค้า แล้วมองเข้าไปในร้านค้าหรือเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องต่างๆ ภายในร้าน แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีชื่อเสียง การมีความสำเร็จในการขาย การยอมรับทางสังคมที่สูงยิ่งขึ้น การประสพกับความสำเร็จ และมีความก้าวหน้าที่ดี การมีเกียรติยศ การมีความโด่งดัง การได้รับรางวัลรับรอง

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ระฆังไม้สลายพลัง ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ในตำแหน่งทิศจริงของร้านค้า (เมื่อได้หาตำแหน่งพื้นที่ของจุดกึ่งกลางร้านค้าได้แล้ว ให้เราตั้งเข็มทิศไว้ในตำแหน่งค่าพื้นฐานตามลักษณะของเข็มทิศในแต่ละแบบ หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศ ที่ได้ชี้บอกไปในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการหาของตัวร้านค้า) ดังนี้…

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ของร้านค้า

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะทางธุรกิจร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นค

ทิศตะวันออก E ของร้านค้า

จะการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ความมั่นคง อนาคตที่ดี และการมีฐานะทางธุรกิจร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง เพื่อให้ตัวธุรกิจร้านค้า มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

ทิศใต้ S ของร้านค้า

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีชื่อเสียง การมีความสำเร็จในการขาย การยอมรับทางสังคมที่สูงยิ่งขึ้น การประสพกับความสำเร็จ และมีความก้าวหน้าที่ดี การมีเกียรติยศ การมีความโด่งดัง การได้รับรางวัลรับรอง

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)

สินค้ามงคล ระฆังไม้สลายพลัง ใช้ติดเพื่อควบคุมพลังของดาวเหิน หรือช่วยส่งเสริมพลังของดาวเหินประจำพื้นที่ต่างๆ

อันได้แก่… พลังของดวงดาวภูเขา พลังของดวงดาวสายน้ำ พลังของดาวเหินจรปี พลังของดาวเหินจรเดือน และพลังของดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 1 6 7 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 5 8 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุไม้ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ติดเสริมกับเคล็ดผีซิ่วสัตตะโลหะเพื่อควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 และดวงดาวหมายเลข 5 เมื่อเหินปี เหินเดือนผ่านมา

เคล็ดฮวงจุ้ยร้านค้า ในหลักวิชา ค่ายกลฮวงจุ้ย เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (สำหรับท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

ใครก็ตามที่ได้ครอบครอง สินค้ามงคล นำโชค ระฆังไม้สลายพลัง จึงย่อมที่จะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่ง  ในการช่วยสลายพลังอัปมงคลทั้งภายในร้านค้า และภายนอกร้านค้า ให้หมดไป เพื่อที่จะเป็นการเปิดทางนำพลังที่มีความเป็นมงคลให้ได้ก่อเกิดไหลเวียนเข้ามาสู่ร้านค้า เพื่อเป็นการจัดฮวงจุ้ยที่ดีแก่ผู้ที่ได้ทำการอยู่ในร้านค้านั้น

ใช้ติดแขวนไว้ ในตำแหน่งที่เหนือตู้เซฟที่ได้ตั้งวางเอาไว้ในตำแหน่งเจริญของดวงคนที่เป็นเจ้าของตู้เซฟใบนั้น

ใช้ติดแขวนไว้ ในตำแหน่งใต้โต๊ะอาหาร เพื่อเป็นนัยยะ แห่งความอุดมสมบูรณ์พร้อมตลอดกาล

ใช้ติดแขวนไว้ ในด้านนอกของห้องที่สำคัญ ในการช่วยแก้ และช่วยสลายพลังที่เป็นอัปมงคลเกี่ยวกับสายน้ำที่ให้โทษเป็นภาวะพิฆาตต่างๆ ที่ส่งผลถึงห้องนั้นๆ

 

ขอขอบคุณ ภาพและบทความดีๆ จาก…… www.168fsshop.com

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องได้ครอบครองมาด้วยความถูกต้อง และชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…เป็นการเริ่มต้นด้วยความด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว ก็จะจบลงด้วยลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.