Home / ฮวงจุ้ย / ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย / ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 2
10 January, 2013

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 2

Posted in : ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 2

7tua-fengshui-for-life-2

 

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ที่ทุกท่านต้องการทราบถึงปัญหาต่างๆ ในทางฮวงจุ้ย และวิธีการแก้ไขปรับแก้อย่างถูกวิธีด้วยหลักการฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 4. บ้านตั้งปะทะ ช่องลมพิฆาต


บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งตรงกับช่องลมพิฆาต หรือมีช่องลมพิฆาตพุ่งเข้ามาพิฆาตสู่ตัวบ้านในทิศทางใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่าช่องลมพิฆาต จะทำให้เกิดกระแสลมที่พัดแรง และยังเป็นกระแสลม ที่มีพลังแห่งความเป็นอัปมงคลอันชั่วร้ายสุดๆ ได้พุ่งตรงไปชนกับตัวบ้านหลังนั้นๆ โดยบางกรณีก็อาจที่จะเป็นการนำพาวิญญาณร้ายให้ถูกพัดตามกระแสเข้ามาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดยช่องลมพิฆาตนี้ จะไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัย ทั้งนี้จะส่งผลให้ ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยบ่อยๆ สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายจะถดถอย อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติ และทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา จะทำมาหากินไม่ขึ้น

 

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับช่องลมพิฆาต โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้ตั้งรับไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสลมที่มาจากช่องลมพิฆาตให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกล”

-จะต้องตั้งน้ำพุ หรืออ่างบัวไว้ในทิศที่ตรงกับช่องลมพิฆาต เพื่อเป็นการดักจับกระแสลมที่ได้พัดเข้ามานั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “น้ำยึดจับพลังที่มากับลม แต่กระแสลมที่พัดมากระจายพลัง”

-ให้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับช่องลมพิฆาตของตัวบ้าน เพื่อเป็นการหยุดยั้งกระแสพลังอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง และยังช่วยในการกระตุ้นพลังมงคล โดยการช่วยแปลงพลังอัปมงคลที่มากับกระแสช่องลมพิฆาต ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดี เข้าสู่ตัวบ้านหลังนี้ ที่ได้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ให้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้ และยังสามารถจะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้อีกด้วย แต่ที่มีความสำคัญที่สุดของ กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล คือ…การช่วยแปลงพลังอัปมงคล ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดีได้อย่างสุดยอดนั้นเอง”

7tua-fengshui-for-life-1-shan-hai-zhen

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 5.  บ้านตั้งตรงกับทางสามแพร่ง

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งตรงกับทางสามแพร่ง หรือมีทางสามแพร่งพุ่งตรงเข้ามาพิฆาตสู่ตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในทิศทางใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่าทางสามแพร่ง เป็นที่รวมของการสัญจรไปมาในกระแสพลังที่มีจุดตัดกันของเส้นทางสัญจร และเส้นทางพลังค่อนข้างมาก ดังนั้นทางสามแพร่งจึงถือว่าเป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุกันมากที่สุด โดยทุกท่านสามารถที่จะพิจารณาได้จากเหตุการณ์จริงใกล้ๆ ตัวของทุกท่านว่าอุบัติเหตุส่วนมากแล้วจะเกิดตามแยกที่เป็นจุดตัดของถนนจริงหรือไม่…และโดยบางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจที่จะมีความรุนแรงจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือล้มตายกันในที่เกิดเหตุก็มี

ดังนั้นในทางฮวงจุ้ยก็ถือว่าทางสามแพร่งจึงเป็นที่รวมของวิญญาณ และความเป็นอัปมงคลเป็นที่สุด  และทางสามแพร่งในบางกรณีที่มีตึก มีอาคารสูงตั้งเต็มอยู่ทั้งสองฝั่งถนน ก็ยังถือได้ว่าเป็น ช่องลมพิฆาต ได้อีกด้วย โดยจะทำให้เกิดกระแสลมที่พัดแรง และยังเป็นกระแสลม ที่มีพลังแห่งความเป็นอัปมงคลอันชั่วร้ายสุดๆ ได้พุ่งตรงไปชนกับตัวบ้านหลังนั้นๆ ซ้ำยังจะเป็นการช่วยนำพาวิญญาณร้ายที่ได้เกิดอุบัติเหตุตามทางแยกของถนนนั้นๆ ให้ถูกพัดมาตามกระแสลม จนเข้ามาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของทุกท่านได้อีกด้วย  เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดยทางสามแพร่งนี้ จะไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัย หรือตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจ ทั้งนี้จะส่งผลให้…คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วย จะเกิดอุบัติเหตุ และจะมีการผ่าตัด สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายจะถดถอย อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติ และทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา จะทำมาหากินไม่ขึ้น ดังนั้นทุกท่านที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ถูกภาวะทางสามแพร่งพิฆาตจงรีบทำการแก้ไขโดยด่วนที่สุด…

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับทางสามแพร่ง โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้เพื่อเป็นการตั้งรับพลังของทางสามแพร่งเอาไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสพลังอัปมงคลที่มาจากทางสามแพร่งให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกล”

-จะต้องตั้งวางก้อนหินขนาด 2-3 คนช่วยกันยก ไว้ในตำแหน่งทั้งสามของแนวต้นไม้ที่ปลูก อันได้แก่ ตำแหน่งหัว กลาง และท้ายของแนวต้นไม้ ไว้ในทิศที่ตั้งรับกับทางสามแพร่ง เพื่อเป็นการสร้างนัยยะของขุนเขาขึ้นมา ในการแบ่งเขต และปิกกั้นพลังที่เป็นอัปมงคลจากทางสามแพร่งที่จะเขามาสู่บ้านของท่าน เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “ธาตุดินเป็นแม่ธาตุ อันเป็นพื้นฐานในการกำเนิดธาตุอื่นๆ ดังนั้นพลังของขุนเขาที่เกิด ก็จะช่วยส่งผลในการปรับ ฮวงจุ้ย เพราะว่า ฮวง คือ…ลม  จุ้ย คือ…น้ำ แต่สามารถที่จะจัดสรรได้ด้วยธาตุดิน”

-ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับทางสามแพร่งของตัวบ้าน เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้”

Feng-shui-Mirror-กระจกนูน

 

-ให้ติด โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับทางสามแพร่งของตัวบ้าน เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นวิญญาณ ที่เป็นอาถรรพ์ ที่ไร้ตัวตนไม่อาจที่จะจับต้องได้”

Bagua-Mirror-ยันต์น้ำภูเขา-1

 

ปล.   การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อที่ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วในทุกขั้นตอนเท่านั้น…

 

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 6บ้านตั้งอยู่ตรงข้าม บ้านร้าง

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่ ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่าบ้านร้างที่ไม่มีคนได้อยู่อาศัยอีกแล้ว จะเป็นบ้านที่ขาดพลังชีวิต และมีความเป็นภาวะหยินที่สูงมาก บ้านร้างเมื่อไม่ได้มีคนอยู่อาศัยเป็นเวลาไปนานๆ ไป สภาพของบ้านก็จะเก่าทรุดโทรม แตกหักเสียหายและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และด้วยความเก่าทรุดโทรมที่เกิดนี้ ก็ถือว่าเป็นนัยยะของความล่มสลายอันเป็นพลังอัปมงคลสูงสุด ที่จะส่งผลให้กับบ้านของทุกท่าน และบ้านหลังอื่นๆ ที่ได้ตั้งอยู่รายล้อมข้างเคียงให้ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความล่มสลายทางฮวงจุ้ยนั้นเอง บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนานๆ ก็ย่อมที่จะมีวิญญาณเข้ามาอยู่อาศัยแทนได้อีกด้วย แต่บ้านร้างที่มีความเป็นอัปมงคลที่รุนแรงมากที่สุดก็คือ…บ้านร้างที่เกิดเหตุฆาตกรรม และฆ่ากันตายภายในบ้าน ก็จะยิ่งทำให้วิญญาณของคนตาย เกิดความอาฆาตไม่ยอมที่จะไปไหน จะสิงอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดไป ดังนั้น…ที่ได้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านร้าง หรือตั้งอยู่ติดกับบ้านร้าง จะต้องรีบทำการปรับแก้ไขด้วยฮวงจุ้ยอย่างด่วน… 

 

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับบ้านร้างให้มีความสวยงาม และดูดีมีชีวิตชีวา โดยให้ทุกท่านปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังถึงการมีชีวิต มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดไปของบ้านทุกท่านเอง และต้นไม้ที่ควรปลูกความที่จะมีสีสันที่สดสวย ให้พยายามเลี้ยงแตกใบอ่อน ยอดอ่อนอยู่ตลอด เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่“พลังที่เป็นมหามงคล จะชอบความเป็นธรรมชาติ ชอบต้นไม้ และชอบสีสันที่สดสวย”

-จะต้องปรับชัยภูมิ ด้วยการทำรอบๆ ตัวบ้านให้เกิดภาวะที่เป็นหยางขึ้นมาให้ได้ โดยการเปิดพื้นที่รอบๆ ตัวบ้านให้ดูโล่งสะอาดตา และมีอากาศไหลเวียนถ่ายเทได้สะดวก ที่สำคัญให้เปิดไฟในเวลากลางคืนรอบตัวบ้านให้มีความสว่างเอาไว้จนถึงเช้าให้ได้  เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “พลังที่เป็นมหามงคล จะชอบแสงสว่าง จะชอบความโปร่งโล่ง และจะชอบความสะอาดเป็นที่สุด”

-ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงข้ามกับบ้านร้างของ เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้”

Feng-shui-Mirror-กระจกนูน

 

-ให้ติด โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงข้ามกับบ้านร้าง เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นวิญญาณ ที่เป็นอาถรรพ์ ที่ไร้ตัวตนไม่อาจที่จะจับต้องได้”

7tua-fengshui-for-life-1-shan-hai-zhen

 

ปล.   การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อที่ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วในทุกขั้นตอนเท่านั้น…

 


ทุกท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

คุณพัชรพร 

:: 095-520-6336

Line ID ; 095-520-6336

www.168fsshop.com

 

โปรดติดตามอ่าน

ปัญหาฮวงจุ้ย

ร้อยแปด พันเก้า ได้ในตอนที่…3

 

By…ทีมงาน 7tua.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.