Home / ชื่อมงคล / รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1
24 April, 2013

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1

Comments : 1 Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , ,

Share Button

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1

ชื่อดี  ชื่อมงคล  นามมงคล  ชื่อสกุล  การตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ  การตั้งชื่อ  ตั้งชื่อ  ตั้งชื่อลูก  ตั้งชื่อเด็ก  ชื่อมงคลตามวันเกิด  ความหมายชื่อ  ชื่อมงคลฟรี  เลขศาสตร์ชื่อ

สวัสดีครับ…สำหรับบทความในตอนนี้ จะไม่ได้เป็นดังบทความที่มีแต่เนื้อหาเหมือนที่ผ่านมานะครับ แต่ในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอตัวอย่างรายชื่อมงคลตามค่าของเลขศาสตร์ที่ดีมากๆ ทั้งหลายมารวมกัน เพื่อให้ทุกท่านที่เป็นอาจารย์ทางด้านเลขศาสตร์การตั้ง ชื่อ-สกุล หรือผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ-สกุล แต่ไม่สามารถที่จะหารายชื่อที่มีค่าของเลขศาสตร์ที่ดีได้ โดยทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเลือกหาชื่อที่มีค่าของเลขศาสตร์ที่ดีในบทความนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และประกอบการนามสกุลของทุกท่านได้อย่างลงตัว อันส่งผลก่อเกิดพลังที่เป็นมงคลยิ่งแก่ทุกท่านนั้นเองครับ

      แต่สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ทางด้านเลขศาสตร์เลข แต่อยากที่จะเรียนรู้ก็สามารถที่จะลงเรียนได้โดยตรงกับตัวข้าเจ้า…ธุลีดิน เลยก็ได้เช่นกันนะครับ ค่าเรียนคอร์สละ 199 บาทเท่านั้นเองครับ ในหลักสูตร…ในการเรียน 8 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาเรียน 2 วันพร้อมทั้งเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ที่สำเร็จทุกท่านอีกด้วยนะครับ หากท่านใดมีความสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเลขศาสตร์นามมงคล ชื่อ-สกุล ทุกท่านสามารถติดตามตารางการเรียนการสอนได้ที่  www.7tua.com   หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่…084-094-2537

 

และในตอนนี้เรามาเริ่มตัวอย่างรายชื่อที่ดีตามค่าของของวิชาเลขศาสตร์กันเลยดีกว่านะครับ ในตอนรายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1 จะเป็นรายชื่อที่สามารถถอดค่าเลขศาสตร์ได้หมายเลข 9 และเลข 14 กันก่อนนะครับ…

 

ชื่อดีมีมงคล     รหัสหมายเลขชื่อที่     9         

กฤติ             ความหมาย คือ…         การกระทำอันเฉียบแหลม

กรกฤช         ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความสามารถที่เฉียบคม

กรปภา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองอันดีงาม

กัญ              ความหมาย คือ…         ผู้หญิงสาวผู้มีความสวยงาม

กานดา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความงดงาม

กุมุท             ความหมาย คือ…         ดอกบัวบริสุทธิ์

เขม              ความหมาย คือ…         ความสงบ ความน่ายินดี

คม               ความหมาย คือ…         ความเฉียบคม

ชญาดา         ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความรู้ และความสามารถยิ่ง

ชิต               ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีชัยชนะ

ชูเดช            ความหมาย คือ…         การยกย่องซึ่งอำนาจ

ญาปภา         ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความดีงามเป็นที่ตั้ง

ณปภา           ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีความรุ่งเรืองสำเร็จแล้ว

เดชะ             ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่

เดโช             ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีอำนาจบารมี

เด่น              ความหมาย คือ…         สิ่งที่ปรากฏ สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นหนึ่ง

ตฤณ            ความหมาย คือ…         ต้นหญ้า หรือ สิ่งที่เรียบง่าย

ถิร               ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง

ทอง             ความหมาย คือ…         สิ่งที่มีค่า ธาตโลหะที่คงทน

ธน               ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความมั่นคง และเงินทอง

ธรา              ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความมั่นคงที่น่ายินดี

บุญภา          ความหมาย คือ…         ผู้เปี่ยมด้วยความเจริญ

ปทุม             ความหมาย คือ…         ดอกบัว

ปภากร          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรื่องที่ดีงาม

ปภาภ          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่ประดับไว้ซึ่งความดีงาม

ปญาดา         ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความดีงามสำเร็จ

ปราง            ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความสวย และงดงามยิ่ง

ภพ               ความหมาย คือ…         แผ่นดิน

ภัค               ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความโชคดี

ภรปภา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่ประดับไว้ซึ่งความดีงามแล้ว

ภาราดา        ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความดีงามที่น่ายินดี

มุกดา           ความหมาย คือ…         เครื่องประดับชนิดหนึ่ง

รชต             ความหมาย คือ…         เงิน

รัก               ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความรู้สึกที่ดี ๆ

รุ้ง               ความหมาย คือ…         แสงสว่างหลายสี

รชาดา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความน่ายินดี

ศุภ               ความหมาย คือ…         ความดีงาม ความสำเร็จ

อาภา            ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความสว่างไสว และความรุ่งเรือง

อำภา            ความหมาย คือ…         ความสว่าง

เอก              ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความเป็นยอด เป็นที่หนึ่ง

ชื่อดีมีมงคล     รหัสหมายเลขชื่อที่     14            

กานดาภร      ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความมั่นคงประดับไว้

กัญภร          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความมั่นคง

กงแก้ว          ความหมาย คือ…         วงล้อมรอบที่เป็น แก้วใส หรือหินแข็งใส

กชนิภา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กชเมธ          ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีความรู้ดังดอกบัว

กนกนภา       ความหมาย คือ…         ดังท้องฟ้าสีทอง

กนกนาถ        ความหมาย คือ…        หญิงผู้ที่มีทองคำอันเป็นที่ค้ำชู           

กมลภา          ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีใจเบิกบาน

กมุทากร        ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดังสระบัว

กรชาล           ความหมาย คือ…       ผู้สร้างแสงสว่าง

กรทอง           ความหมาย คือ…       มือทอง , ผู้สร้างสิ่งที่มีค่า

กรรณ            ความหมาย คือ…       ประสาทสัมผัสที่รับฟัง , หู

กรเอก            ความหมาย คือ…       ผู้ที่สร้างความเป็นที่หนึ่ง

กระแต           ความหมาย คือ…       ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กราย             ความหมาย คือ…       ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง

กริน               ความหมาย คือ…       ช้าง

กริม               ความหมาย คือ…       ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็ก

กฤตติกา        ความหมาย คือ…        ดาวลูกไก่

กฤชณัท         ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีความรู้ที่เฉียบคม

กฤตภัค          ความหมาย คือ…       ผู้มีความโชคดี

กฤตภาส       ความหมาย คือ…        ผู้ที่สร้างแสงสว่าง

กฤชฐา          ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีความมั่นคง

กฤตยา          ความหมาย คือ…        หญิงผู้สร้างสรรค์ กิจการ การกระทำ

กฤตกร          ความหมาย คือ…        ผู้มีเกียรติ , ผู้สร้างสิ่งที่ดีงาม

กฤติน            ความหมาย คือ…       ผู้คงแก่เรียน

กฤติเดช        ความหมาย คือ…        ผู้มีความสร้างสรรค์และมีเดชอำนาจ

กลชาญ         ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีความชำนาญการ และพลิกแพลง

กวี                ความหมาย คือ…        นักปราชญ์ทางการแต่งบทกวี

กอบกฤต       ความหมาย คือ…         ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด

กัญญา         ความหมาย คือ…         หญิงสาว , หญิงงาม

กันตา           ความหมาย คือ…         เป็นสุข , สาวสวย

กุลเดชา        ความหมาย คือ…         ตระกูลที่มีอำนาจ

เกตุนภา        ความหมาย คือ…         ดาวบนฟ้า

เกตุชญา       ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่เป็นยอดของความรู้

เกตุญาดา     ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่เป็นยอด

เกสร            ความหมาย คือ…         ส่วนในของดอกไม้

เขมกร          ความหมาย คือ…         ผู้มีความสบายใจ

คงชนก         ความหมาย คือ…         แบบอย่างของพ่อ

คณกร          ความหมาย คือ…         ผู้สร้างหมู่คณะ

คชาชาญ      ความหมาย คือ…          ผู้มีความเชี่ยวชาญ สามารถในเรื่องช้าง

คทาธร         ความหมาย คือ…         ผู้ที่มีอำนาจ

คมกฤต        ความหมาย คือ…         ผู้มีความเฉียบคม เช่น กริช

คมเดช          ความหมาย คือ…        ผู้ที่มีอำนาจที่เด็ดขาด

คีต               ความหมาย คือ…        เพลงขับร้อง

จารุดา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีความสง่าที่น่ารัก

จารุภา          ความหมาย คือ…         หญิงผู้ที่มีรัศมีความงาม ความผุดผ่อง

จิดาภา         ความหมาย คือ…         ผู้มีรัศมีของความสำเร็จรุ่งเรืองอันสะสมไว้มาก

จิร               ความหมาย คือ…         ความมั่นคงยาวนาน

ชนนาถ        ความหมาย คือ…          ผู้เป็นที่พึ่งแห่งปวงชน

ชนัดดา        ความหมาย คือ…          ความเป็นผู้ให้กำเนิด

ชนัต            ความหมาย คือ…          ประชากร ฝูงชน

ชนุดม          ความหมาย คือ…         คนที่สูงที่สุด ผู้ประเสริฐที่สุด

ชมชาญ       ความหมาย คือ…          ผู้รื่นเริง

ชมนาด        ความหมาย คือ…          ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม

ชมนาถ        ความหมาย คือ…          ไม้เถาดอกสีขาว

ชมนาท        ความหมาย คือ…          สรรเสริญดังก้องไปทั่ว

ชมบุญ         ความหมาย คือ…          สรรเสริญความดี

ชยุต            ความหมาย คือ…          ผู้มีความรุ่งเรือง

ชโย             ความหมาย คือ…          ผู้ที่มีชัยชนะ

ชลการ        ความหมาย คือ…          แม่น้ำ

ชลัช            ความหมาย คือ…         ผู้ให้กำเนิด

ชลากร        ความหมาย คือ…          ต้นน้ำ

ชลาทร        ความหมาย คือ…          สายน้ำ

ชลิกา          ความหมาย คือ…          แม่น้ำ ความรุ่งเรือง

ชลิดา          ความหมาย คือ…          หญิงผู้ที่มีความรุ่งเรืองแล้ว

ชวการ        ความหมาย คือ…           ผู้ที่มีความชำนาญ และทำงานเร็ว

ชวภณ        ความหมาย คือ…           ผู้ที่มีความชำนาญในการพูดที่ดี

ช่อชบา       ความหมาย คือ…            ดอกของชบาที่แตกเป็นพวง

ชัชฎา         ความหมาย คือ…           หญิงผู้ที่มีความรุ่งเรืองที่สูงค่า

ชัย             ความหมาย คือ…           การชนะ ความสำเร็จ

ชารี           ความหมาย คือ…           หญิงผู้เป็นที่รัก

ชิดชน        ความหมาย คือ…            ผู้ใกล้ชิด

ชิดชม        ความหมาย คือ…            ผู้เป็นที่ชื่นชมยินดี

ชิระ           ความหมาย คือ…            เพชร

ชิสา          ความหมาย คือ…            คำเรียกของผู้ที่เป็นใหญ่

ชุติปภา     ความหมาย คือ…             หญิงผู้มีรัศมีที่ของความรุ่งเรือง

ชุดาทอง   ความหมาย คือ…             ดอกไม้ทองคำ

ชูชาติ       ความหมาย คือ…             การเพื่อชาติบ้านเมือง

ชูโชค        ความหมาย คือ…             การทำให้โชคดี

ชูรัช         ความหมาย คือ…             การยกย่องให้เป็นใหญ่

ญานิ           ความหมาย คือ…          ความรู้

ญาติกา       ความหมาย คือ…          ญาติพี่น้อง

ญาณตา      ความหมาย คือ…          ผู้ที่มีตาทิพย์

ณฤดี           ความหมาย คือ…         ความยินดีในความรู้

ณธษา         ความหมาย คือ…          ผู้ที่มีความมั่นคงดีงาม

ณปภัช         ความหมาย คือ…          ผู้ที่มีความรู้ ความดีงาม

ณภาภัช       ความหมาย คือ…          หญิงผู้ที่มีความรู้ ความดีงาม

ณัชชา         ความหมาย คือ…          หญิงผู้ที่เกิดมาเพื่อมีความรู้ ความสามารถ

ณิชชา         ความหมาย คือ…          นักปราชญ์ผู้มีความรู้

ณิชาภา       ความหมาย คือ…           หญิงผู้ที่มีความบริสุทธิ์อันสำเร็จรุ่งเรือง

ดนิตา         ความหมาย คือ…           หญิงผู้ที่มีความสำเร็จผลสมบรูณ์

ดนุชเดช     ความหมาย คือ…            ผู้ที่มีอำนาจของลูกชาย

ดนุชภร      ความหมาย คือ…            ลูกชายผู้ค้ำจุนที่เป็นดังแสงสว่าง

ดนุดล        ความหมาย คือ…           ตนเองทำให้เป็นไป

ดรัณ          ความหมาย คือ…           เรือ หรือแพ

ดิฐ             ความหมาย คือ…          ตั้งอยู่ คงอยู่ ด้วยฐานที่มั่นคง

เดชดวง      ความหมาย คือ…           วงแห่งอำนาจ

เดชนะ        ความหมาย คือ…           ลูกศร

เดชาธร      ความหมาย คือ…           การทรงไว้ซึ่งอำนาจที่ดีงาม

เดชภพ       ความหมาย คือ…           ผู้ที่มีอำนาจของแผ่นดิน

เดวิด          ความหมาย คือ…          อำนาจ

ตรี             ความหมาย คือ…           จำนวนสาม

ตฤบดี        ความหมาย คือ…           ความพอใจ

ตาริกา       ความหมาย คือ…           ดวงดาว

เตชิต         ความหมาย คือ…           ผู้เก่งกล้า   ฉลาดเฉียบแหลม

ถนิตา        ความหมาย คือ…            สายฟ้า

ถิรเดช       ความหมาย คือ…            ผู้ที่มีอำนาจอันมั่นคง

ถิรภร        ความหมาย คือ…            ผู้ที่ได้รับการค้ำจุนอย่างมั่นคง

ถิรกร        ความหมาย คือ…            ผู้ที่สร้างความมั่นคง

ทรงบุญ    ความหมาย คือ…             มีคุณงามความดี

ทองกร     ความหมาย คือ…             กำไลทองที่ใส่ข้อมือ

ทักษะ       ความหมาย คือ…             ความชำนาญ

ทัชชกร    ความหมาย คือ…              ผู้สร้างสิ่งที่ควรได้รับในสิ่งที่ดี

ทัชชภร    ความหมาย คือ…              ผู้ทำให้ได้สิ่งที่ควรได้ประดับไว้

ทัดดาว    ความหมาย คือ…              เสมอดาว

ทิติภา      ความหมาย คือ…              แสงสว่าง  ความรุ่งเรือง

ทิพา        ความหมาย คือ…             กลางวัน

เทวกฤต   ความหมาย คือ…             เทวดาเป็นผู้สร้างให้สำเร็จ

ธนกร       ความหมาย คือ…             ผู้ที่สร้างทรัพย์สิน  ความมั่งมี

ธนกฤต    ความหมาย คือ…             ผู้สร้างทรัพย์   ทำเงิน

ชื่อดี  ชื่อมงคล  นามมงคล  ชื่อสกุล  การตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ  การตั้งชื่อ  ตั้งชื่อ  ตั้งชื่อลูก  ตั้งชื่อเด็ก  ชื่อมงคลตามวันเกิด  ความหมายชื่อ  ชื่อมงคลฟรี  เลขศาสตร์ชื่อ

 

โปรดติดตาม รายชื่อมงคลที่ดีตอนที่ 2

เปิดสอนวิชาเลขศาสตร์ นามมงคล ชื่อ-สกุล

(หลักสูตร สร้างอาจารย์ตั้งชื่อ-สกุล มืออาชีพตัวจริง )

พร้อมออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ที่สำเร็จทุกท่าน

 

ประจำเดือน เมษายน 255ุ67tua-certificate-trainning

พร้อมออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ที่สำเร็จทุกท่าน

ค่าเรียนคอร์สละ 199 บาทเท่านั้นเองค่ะ…

 

 

 

ท่านอาจารย์ธุลีดิน

 

สอนโดย…ท่านอาจารย์ธุลีดิน

ประธานที่ปรึกษาชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา ฟ้า ดิน คน

จบหลักสูตรแล้วสามารถ ประกอบอาชีพได้ทันที

 

เปิดรับเพียงแค่ 10 ท่านเท่านั้น…

ด้วยหลักสูตรอาจารย์ตั้งชื่อ-สกุล มืออาชีพ...

(สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างความสำเร็จ ให้มีความสุขอย่างมั่นคงในอาชีพ)


สามารถสำรองที่นั่งได้ที่…

คุณพัชรพร 084-094-2537

หรือที่ E mail: 7tua.com@gmail.com

แผนที่…สถานที่เปิดสอน อยู่ที่หลักสี่สแควร์ ข้างแม็กซ์แวลู สาขาหลักสี่ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ทุกท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของห้างแม็กซ์แวลูได้เลยนะคะ…map-7tua-max-value1

 

หากมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้ที่

คุณพัชรพร 084-094-2537

 

…หากสนใจต้องการที่จะเชิญให้เป็นที่ปรึกษา ฟ้า ดิน คน สามารถติดต่อได้ที่…

E mail: 7tua.com@gmail.com


Share Button

1 COMMENT

One thought on : รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1

  • นุช
    September 10, 2014 at 5:41 pm

    อยากเปลี่ยนชื่อกับนามสกุลเอาแบบทำอะไรก็สำเร็จลุล่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published.