Home / ชื่อมงคล / ชื่อมงคล ตอนที่ 13
11 June, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 13

Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ชื่อมงคล ตอนที่ 13

7tua-goodname-13

เลขศาสตร์ ชื่อมงคลนามมงคล ชื่อดีวิเคราะห์ชื่อตั้งชื่อสกุล

ชื่อเสริมดวงเปลี่ยนชื่อทำนายชื่อสกุล ตั้งชื่อ หาชื่อดูดวงจากชื่อ

ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ ได้มีกระแสในการ เปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ตัวเองได้มี ชื่อมงคล เป็นศรีแก่ตัว โดยที่หลายๆ ท่าน ได้มีความพยายามในการที่จะ ค้นหาชื่อมงคล ให้ได้ดีที่สุดนะครับ ในการเปลี่ยนชื่อสักครั้ง และอีกหลายครั้งสำหรับบางคนที่หาแล้วก็ยังไม่ถูกใจ หรือว่ายังไม่ดีพอนั้นเองครับ เรามาเรียนรู้เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อมงคลกันดีกว่านะครับ อย่างน้อยก็เป็นองค์ความรู้ที่สามารถติดตัวที่ดีแก่ตัวท่านเองนะครับ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกในการจะค้นหาชื่อมงคล ในการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ เพราะว่าในสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้ในวิชา ชื่อมงคล นี้ จะนำไปสู่การทำความเข้าใจในการตั้งชื่อที่ดีนั้นเองครับ

ชื่อมงคล ตอนที่ 12 นี้ เราจะนำท่านไปทำความเข้าใจในเรื่องของ…

ความหมายของค่าดวงดาวในหมายเลขต่างๆตอนที่ 11

หมายเลข   51     ผู้เป็นที่รัก ที่มากด้วยการอุปถัมภ์

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   51

         จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่    ดาวศุกร์ หมายถึงความรัก ความสุข ความสมหวัง มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบคนรักได้ง่าย มีปฏิภาณว่องไวเข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านความรู้สึกและเข้าใจในอารมณ์คนได้ดี  มักมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริม และอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ตลอด  เวลา เป็นคนที่สุภาพโรแมนติก รักความยุติธรรม มองโลกในแง่ดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเป็นของตัวเอง มีมิตรสหายมาก ใจกว้างกล้าได้กล้าเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่ทำเกี่ยวกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร นักการค้า นักพูดที่เก่งมีเสน่ห์ มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มีอำนาจดึงดูดใจคนรอบข้างเฉพาะตัวที่ดีมาก

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลที่มีเลข ชื่อ

หรือผลรวม ชื่อ+สกุล ได้ หมายเลข   51

        บุคคลในอิทธิพลเลข  51  นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร์ โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 1 ดาวอาทิตย์ เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านดาวคู่มิตรที่ดี และยังรวมกันได้ ๖ ดาวศุกร์ จึงเป็นหมายเลขที่มีความโชคดีมาก เพราะเป็นดาวศุภโชค ที่จะนำความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน หรือความรักก็ตามที จึงทำให้เป็นคนที่เสน่ห์ มีความสำเร็จมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะสามารถหาได้โดยง่าย บ่งบอกถึงความสำเร็จ จะมีมิตรสหายมาก มีรสนิยมทางศิลปะ มีฝีมือละเอียดละอ่อนประณีต มีสติปัญญาแตกฉาน และจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาหาอยู่เสมอ ผลที่ได้คือของกำนัลความรักความเอ็นดูจากผู้อื่น เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรที่ประเสริฐ และจะนำความสุขความสำเร็จอย่างอเนกอนันต์มาสู่คนทั้งปวง

              ในขณะเดียวกัน ถ้าชื่อของท่านถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได้หมายเลข 51 ซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขที่ดีมาก และยิ่งมีผลรวมของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเข้ามาประกอบด้วย จึงจะส่งผลทำให้ชื่อหมายเลข 51 นี้ดีจริง

นามสกุลที่ถอดรหัสได้ หมายเลข   51

          ส่งผลให้ตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสได้หมายเลข 51 นี้ ถือว่าเป็นนามสกุลที่ดีมาก จะนำความสำเร็จที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน มาให้คุณ และควรที่จะตั้งชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ให้มีความสัมพันธ์กับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพื่อให้ได้หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกด้วย อันได้แก่…ชื่อหมายเลข 14…ชื่อหมายเลข 54 จะเป็นหมายเลขคู่สมดุลที่ดีแห่งชื่อที่สุด และจะส่งผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม(หาได้ยากที่ใครจะได้ 100 คะแนนเต็มนะครับ)

ปล…..

         การตั้งชื่อที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งชื่อให้มีค่าของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร์ ๗   ดาวราหู ๘  ขึ้นมาในค่าของ ชื่อ ค่าสกุล และค่าของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล (แม้แต่การรวมค่า ที่ตั้งอยู่ของอิทธิพลใต้ตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ตามทีครับ) เพราะเป็นดาวบาปที่จะให้โทษได้อย่างรุนแรง ยิ่งในช่วงชีวิตที่ดวงตก ก็จะยิ่งส่งผลที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

         และศาสตร์แห่งการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตจากชื่อ-สกุล นี้ถือว่าเป็นแค่… กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ท่านใช้เป็นหลักในการให้ยึดมั่นของจิตใจเท่านั้นครับ หาใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน ต่างหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยนดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ

 

หมายเลข   52     ผู้ที่หนีปัญหาอย่างไรก็ไม่พ้น

 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    52

         จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่    ดาวเสาร์ หมายถึงดาวแห่งความอดทน ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม ค่อนข้างที่จะรักความอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอย่างเด่นชัด ไม่ชอบตามแบบใคร และไม่ชอบให้ใครมาบังคับ อยากอยู่ได้อยู่ ถ้าอยากไปต้องได้ไป ใครจะมาห้ามไม่ได้ เป็นคนที่มีโลกส่วนตัว ไม่ชอบความวุ่นวาย ชอบใช้ความคิดและเหตุผลตามมุมมองของตัวเอง ไม่ค่อยที่จะพูดเรื่องไร้สาระ คำพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง ไม่ใคร่ยินดีในความฟุ้งเฟ้อว่า จะต้องร่ำรวยมาก หากจะขอเพียงแค่มีเงินพอเป็นหลักประกันของชีวิตเท่านั้นก็พอ จะใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่ตลอด เป็นคนที่สู้ชีวิตที่ดี 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลที่มีเลข ชื่อ

หรือผลรวม ชื่อ+สกุล ได้ หมายเลข   52

          บุคคลในอิทธิพลเลข  52  นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร์ (ดาวแห่งโทษทุกข์ อุปสรรค) โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 2 ดาวจันทร์ เข้ามาสัมพันธ์กัน ในความเป็นเลขคู่ศัตรูและคู่ธาตุด้วยในคราวเดียวกัน เป็นชีวิตที่จะต้องพบอุปสรรคปัญหา และความอับโชค ทำให้ชีวิตจะต้องต่อสู้ และดิ้นรนกับปัญหาไม่จบไม่สิ้น จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของปัญหา ถือว่าเป็นชีวิตที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยไปทั้งชีวิต ชีวิตพบกับสภาวะคับขันลำเค็ญอย่างสุดขีด ถูกศัตรูปองร้าย ถูกกลั่นแกล้ง ถูกอำนาจมืดคุกคามทำให้ต้องพบกับความผันผวนอย่างรุนแรงเสมอ เป็นชีวิตที่ต้องเหนื่อยอย่างมากทั้งกายและใจและจะต้องพบกับสภาวะคับขันลำเค็ญอย่างที่สุด การถูกศัตรูปองร้าย การถูกกลั่นแกล้ง ปัญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก แตกร้าว เป็นชีวิตที่จะต้องเหนื่อยอย่างมากทั้งกายและใจ ให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุ การผ่าตัด การทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปืน ข้อกระดูก กล้ามเนื้อ และผิวหนังจะมีปัญหา เป็นต้น…

 

              ในขณะเดียวกัน ถ้าชื่อของท่านถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได้หมายเลข 52 ท่านควรที่จะรีบทำการเปลี่ยนชื่อใหม่โดยเร็ว และให้ได้หมายเลขที่ดีกว่านี้ เพราะว่า…ในช่วงเวลาที่ท่านดวงตก เหตุการณ์ร้ายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวท่านเอง ที่ได้กำหนดชะตาชีวิตเอาไว้แล้ว

นามสกุลที่ถอดรหัสได้ หมายเลข   52  

         ส่งผลให้ตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสได้หมายเลข 52 นี้จะต้องพบอุปสรรคปัญหา และความอับโชค ทำให้ชีวิตจะต้องต่อสู้ และดิ้นรนกับปัญหาไม่จบไม่สิ้น จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของปัญหา ควรที่จะตั้งชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ให้มีความสัมพันธ์กับนามสกุลนี้ เพื่อให้ได้หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกด้วย อันได้แก่…ชื่อหมายเลข 45 (พอใช้ปานกลาง)

ปล…..

         การตั้งชื่อที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งชื่อให้มีค่าของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร์ ๗   ดาวราหู ๘  ขึ้นมาในค่าของ ชื่อ ค่าสกุล และค่าของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล (แม้แต่การรวมค่า ที่ตั้งอยู่ของอิทธิพลใต้ตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ตามทีครับ) เพราะเป็นดาวบาปที่จะให้โทษได้อย่างรุนแรง ยิ่งในช่วงชีวิตที่ดวงตก ก็จะยิ่งส่งผลที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

         และศาสตร์แห่งการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตจากชื่อ-สกุล นี้ถือว่าเป็นแค่… กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ท่านใช้เป็นหลักในการให้ยึดมั่นของจิตใจเท่านั้นครับ หาใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน ต่างหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยนดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ

 

 

หมายเลข    53     ผู้ถูกคุกคามกดดัน 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    53 

         จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่    ดาวราหู หมายถึงดาวแห่งชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเป็นคนที่มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้อะไรล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทำอะไรมักจะตามใจฉันเอง ภายนอกดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แต่ภายในจิตใจจะเดียวดายต้องการคนเข้าใจและเห็นใจ เป็นคนที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนและสังคมได้ดีในปัญหาที่มีเข้ามา แต่พอถึงในเวลาของปัญหาตัวเองนั้นกับพึ่งภาใครได้แสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอย่างนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแล้วนั้น จะไม่ย้อนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังได้ง่ายๆ จนคนอื่นอาจจะมองว่าดื้อรั้นดันทุรัง  

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลที่มีเลข ชื่อ

หรือผลรวม ชื่อ+สกุล ได้ หมายเลข   53

         บุคคลในอิทธิพลเลข  53  นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู (ดาวแห่งความหลงที่ผิดพลาด) โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จะทำให้ชีวิตมักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกล้ง การถูกจำกัดอำนาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมรังแก ต้องระวังการคบหาสมาคมกับใคร ต้องใส่ใจในการคบหา เพราะจะนำความพินาศมาให้ได้ ความล้มเหลวในชีวิตมักจะเกิดจากการแนะนำผิด ๆ จากเพื่อนฝูง หุ้นส่วนหรือหมู่คณะชักพาไป ดังนั้นต้องระวังรอบครอบให้มากในการคบคน ต้องระวังเรื่องโลกีย์จะพาให้เสียหายทำให้เกิดความโศกเศร้ารุนแรงในชีวิต จะมีเบื้องหลังให้เขาติฉินนินทาได้ ความรักมักจะมีปัญหาเรื่องรักสามเส้า เรื่องชู้สาวได้ง่าย ชีวิตมักจะอาภัพกำพร้าขาดหลักประกันของชีวิต ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นเครื่องเชิดชูการเป็นอยู่ของตนเองชีวิตมักจะอาภัพ และกำพร้า ในการขาดหลักประกันของชีวิตแต่ควรระวังการหลงผิด และหูเบาเชื่อคนง่ายให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่าเจาะ รถคว่ำ การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทำร้าย การถูกฟ้องร้องคดีความ การที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การติดคุก ติดตะราง ผู้ใหญ่จะให้โทษ และกดดัน ให้ระวังสุขภาพเอาไว้บ้าง ได้แก่…ไมเกรน โรคตับ โรคไต กระดูก และกล้ามเนื้อจะมีปัญหา เป็นต้น…

              ในขณะเดียวกัน ถ้าชื่อของท่านถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได้หมายเลข 53 ท่านควรที่จะรีบทำการเปลี่ยนชื่อใหม่โดยเร็ว และให้ได้หมายเลขที่ดีกว่านี้ เพราะว่า…ในช่วงเวลาที่ท่านดวงตก เหตุการณ์ร้ายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวท่านเอง ที่ได้กำหนดชะตาชีวิตเอาไว้แล้ว

นามสกุลที่ถอดรหัสได้ หมายเลข   53   

         ส่งผลให้ตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสได้หมายเลข 53 นี้จะทำให้ชีวิตมักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกล้ง การถูกจำกัดอำนาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน ควรที่จะตั้งชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ให้มีความสัมพันธ์กับนามสกุลนี้ เพื่อให้ได้หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกด้วย อันได้แก่…ชื่อหมายเลข 42…ชื่อหมายเลข 51 จะเป็นหมายเลขคู่ที่สมดุลที่ดีแห่งชื่อที่สุด จะส่งผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน

ปล…..

         การตั้งชื่อที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งชื่อให้มีค่าของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร์ ๗   ดาวราหู ๘  ขึ้นมาในค่าของ ชื่อ ค่าสกุล และค่าของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล (แม้แต่การรวมค่า ที่ตั้งอยู่ของอิทธิพลใต้ตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ตามทีครับ) เพราะเป็นดาวบาปที่จะให้โทษได้อย่างรุนแรง ยิ่งในช่วงชีวิตที่ดวงตก ก็จะยิ่งส่งผลที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

         และศาสตร์แห่งการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตจากชื่อ-สกุล นี้ถือว่าเป็นแค่… กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ท่านใช้เป็นหลักในการให้ยึดมั่นของจิตใจเท่านั้นครับ หาใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน ต่างหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยนดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ

 

หมายเลข    54    ผู้มากโอกาสแห่งโชค

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    54

         จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแห่งการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแห่งการให้มาตั้งแต่เกิด มักจะทำคุณคนไม่ขึ้น ทำดีเท่าไรไม่มีใครเห็น ( ปิดทองก้นพระ ) เป็นคนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปิดเผย ตรงไปตรงมา ทำอะไรมักคิดว่าถ้าเราเต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ต้องเต็มที่กับเราเช่นกัน แต่ผลที่ได้มาไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย  มักจะพบกับคนที่ไม่มีความจริงใจ คนหลอกลวง เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงเวลาทำอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบ จึงถูกมองว่าดื้อรั้น  เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอย่างไรก็พูดไปตามนั้น เป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ดี มีจิตสัมผัสที่สูง

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลที่มีเลข ชื่อ

หรือผลรวม ชื่อ+สกุล ได้ หมายเลข   54

          บุคคลในอิทธิพลเลข  54  นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 4 ดาวพุธ เข้ามาสัมพันธ์กันถือว่าดีมาก เพราะถือว่าเป็นคู่ดาวแห่งโอกาสความสำเร็จที่ดีงาม จะแสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ที่ถือว่าดีมากที่สุดหมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นประจำ และมักจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดอยู่เสมอ เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทำอะไรก็จะพบกับโอกาสที่ดีๆ หรือสำหรับบางท่านที่สะสมบุญเก่าได้มากพอ ก็อาจจะมีโชคลาภที่ก้อนใหญ่มากๆ ก็ได้เช่นกัน จะได้รับความร่วมมือและการส่งเสริมที่ดี การงานจะได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูอย่างมีเกียรติยิ่ง จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รอดปลอดภัยจากทุกสิ่งที่ร้ายๆ

              ในขณะเดียวกัน ถ้าชื่อของท่านถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได้หมายเลข 54 ซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขที่ดีมาก และยิ่งมีผลรวมของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเข้ามาประกอบด้วย จึงจะส่งผลทำให้ชื่อหมายเลข 54 นี้ดีจริง

นามสกุลที่ถอดรหัสได้ หมายเลข   54 

          ส่งผลให้ตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสได้หมายเลข 54 นี้ ถือว่าเป็นนามสกุลที่ดีมาก จะแสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ที่ถือว่าดีมากที่สุดหมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นประจำ และมักจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดอยู่เสมอ เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทำอะไรก็จะพบกับโอกาสที่ดีๆ และควรที่จะตั้งชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ให้มีความสัมพันธ์กับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพื่อให้ได้หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกด้วย อันได้แก่…ชื่อหมายเลข 36…ชื่อหมายเลข 41…ชื่อหมายเลข 45…ชื่อหมายเลข 50…ชื่อหมายเลข 51 จะเป็นหมายเลขคู่สมดุลที่ดีแห่งชื่อที่สุด และจะส่งผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม(หาได้ยากที่ใครจะได้ 100 คะแนนเต็มนะครับ)

ปล…..

         การตั้งชื่อที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งชื่อให้มีค่าของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร์ ๗   ดาวราหู ๘  ขึ้นมาในค่าของ ชื่อ ค่าสกุล และค่าของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล (แม้แต่การรวมค่า ที่ตั้งอยู่ของอิทธิพลใต้ตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ตามทีครับ) เพราะเป็นดาวบาปที่จะให้โทษได้อย่างรุนแรง ยิ่งในช่วงชีวิตที่ดวงตก ก็จะยิ่งส่งผลที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

         และศาสตร์แห่งการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตจากชื่อ-สกุล นี้ถือว่าเป็นแค่… กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ท่านใช้เป็นหลักในการให้ยึดมั่นของจิตใจเท่านั้นครับ หาใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน ต่างหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยนดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ

 

หมายเลข   55     ผู้มีความเจริญโดยถือความสงบเป็นที่ตั้ง

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    55

          จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่    ดาวอาทิตย์ หมายถึงดาวแห่งความเป็นผู้นำ เป็นคนที่ถือเกียรติ ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ ไม่ชอบทำซ้ำซากแบบใคร เป็นคนที่มีความตั้งใจอันแน่วแน่ รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ กล้าที่จะตัดสินใจทำกิจการงานใหญ่ และไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคปัญหาเบื้องหน้าเลย เป็นคนใจป้ำกล้าได้กล้าเสีย  เป็นคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรู้ไว เข้าใจง่ายและแตกฉาน  เป็นคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกและดูหมิ่นศักดิ์ศรี  และเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่จำ ไม่เอาปมด้อยให้ใครเห็น  

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลที่มีเลข ชื่อ

หรือผลรวม ชื่อ+สกุล ได้ หมายเลข   55

          บุคคลในอิทธิพลเลข  55   นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดีเข้ามาสัมพันธ์กันทั้งสองดวง จึงส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิต ที่มีแต่ความผาสุก มีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง มักจะมีคนมาชอบพอรักใคร่ มีมิตรสหายมาก แต่เป็นคนที่มีจิตใจดี เกิดมาเพื่อผู้อื่น แต่มีความสำเร็จก้าวหน้าที่ดีของชีวิตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงธรรม และรักในคุณธรรมความดี เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บั้นปลายชีวิตจะปลีกตัวออกจากสังคม

              ในขณะเดียวกัน ถ้าชื่อของท่านถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได้หมายเลข 55 ซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขที่ดีมาก และยิ่งมีผลรวมของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเข้ามาประกอบด้วย จึงจะส่งผลทำให้ชื่อหมายเลข 55 นี้ดีจริง

นามสกุลที่ถอดรหัสได้ หมายเลข   55 

ส่งผลให้ตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสได้หมายเลข 55 นี้ ถือว่าเป็นนามสกุลที่ดีมาก จะมีแต่ความผาสุก มีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง มักจะมีคนมาชอบพอรักใคร่ มีมิตรสหายมาก แต่เป็นคนที่มีจิตใจดีและควรที่จะตั้งชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ให้มีความสัมพันธ์กับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพื่อให้ได้หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกด้วย อันได้แก่…ชื่อหมายเลข 45 จะเป็นหมายเลขคู่สมดุลที่ดีแห่งชื่อที่สุด และจะส่งผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม(หาได้ยากที่ใครจะได้ 100 คะแนนเต็มนะครับ)

ปล…..

         การตั้งชื่อที่ดี ไม่ควรที่จะตั้งชื่อให้มีค่าของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร์ ๗   ดาวราหู ๘  ขึ้นมาในค่าของ ชื่อ ค่าสกุล และค่าของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล(แม้แต่การรวมค่า ที่ตั้งอยู่ของอิทธิพลใต้ตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ตามทีครับ) เพราะเป็นดาวบาปที่จะให้โทษได้อย่างรุนแรง ยิ่งในช่วงชีวิตที่ดวงตก ก็จะยิ่งส่งผลที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

         และศาสตร์แห่งการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตจากชื่อ-สกุล นี้ถือว่าเป็นแค่… กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ท่านใช้เป็นหลักในการให้ยึดมั่นของจิตใจเท่านั้นครับ หาใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน ต่างหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยนดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ

 

…จบ…

ชื่อมงคล ตอนที่ 13

7tua-good-name

 

เลขศาสตร์ ชื่อมงคลนามมงคล ชื่อดีวิเคราะห์ชื่อตั้งชื่อสกุล

ชื่อเสริมดวงเปลี่ยนชื่อทำนายชื่อสกุล ตั้งชื่อ หาชื่อดูดวงจากชื่อ

โปรดติดตามอ่าน ชื่อมงคลตอนที่ 14

By…..ธุลีดิน

เปิดสอนวิชาเลขศาสตร์ นามมงคล ชื่อ-สกุล

(หลักสูตร สร้างอาจารย์ตั้งชื่อ-สกุล มืออาชีพตัวจริง )

7tua-certificate-trainning

พร้อมออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ที่สำเร็จทุกท่าน

ท่านอาจารย์ธุลีดิน7tua-goodname-training-may

 

ค่าเรียนคอร์สละ 199 บาทเท่านั้นเองค่ะ…

หลักสูตร…ในการเรียน 8 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาเรียน 2 วัน

 

 

ในเนื้อในการสอนหา มีดังนี้…

– สามารถที่จะวิเคราะห์ ชื่อ-สกุล อ่านดวงทำนายชีวิตได้

– สามารถที่จะวิเคราะห์เลขที่บ้าน เลขบัตรประชาชน เลขเบอร์โทรศัพท์ และศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถที่จะตั้งชื่อ และตั้งนามสกุลที่ดี ได้อย่างถูกต้องด้วยหลักของวิชาเลขศาสตร์ได้ดี

– สามารถที่จะวิเคราะห์ และเลือกตัวเลขมงคลต่างๆ หรือ เลขเบอร์โทรศัพท์ได้ดี

– ทุกท่านจะได้รับคำแนะนำ และการวางแผนในการที่จะก้าวไปสู่อาจารย์ตั้งชื่อมืออาชีพที่ได้รับความนิยม และการยอมรับในชื่อเสียงที่ดี ท่านอาจารย์ธุลีดิน

 

สอนโดย…ท่านอาจารย์ธุลีดิน

ประธานที่ปรึกษาชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา ฟ้า ดิน คน

จบหลักสูตรแล้วสามารถ ประกอบอาชีพได้ทันที

 

เปิดรับเพียงแค่ 10 ท่านเท่านั้น…

ด้วยหลักสูตรอาจารย์ตั้งชื่อ-สกุล มืออาชีพ...

(สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างความสำเร็จ ให้มีความสุขอย่างมั่นคงในอาชีพ)


 

แผนที่…สถานที่เปิดสอน อยู่ที่หลักสี่สแควร์ ข้างแม็กซ์แวลู สาขาหลักสี่ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ทุกท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของห้างแม็กซ์แวลูได้เลยนะคะ…map-7tua-max-value1

 

หากมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้ที่

คุณพัชรพร 

:: 095-520-6336

Line ID ; 095-520-6336

www.168fsshop.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ชื่อมงคล ตอนที่ 12

ชื่อมงคล ตอนที่ 11

ชื่อมงคล ตอนที่ 10

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.