Category : ฮวงจุ้ย

    Home / ฮวงจุ้ย / Archive by category "ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ" (Page 2)
5 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 5

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , ,
Share Button

ห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่ตรงกับประตูทางเข้า ออก ของบ้าน เนื่องจากเมื่อเราเปิดประตูบ้าน กระแสพลังควรที่จะไหลเข้าไปสู่ภายในบ้าน แต่เมื่อได้ไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลลงไปสู่ห้องน้ำ ห้องส้วมมากกว่าที่จะกระจายตัวไปสู่ห้องอื่น ๆ ได้

Share Button
5 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 4

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , ,
Share Button

ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ควรที่จะตั้งอยู่เหนือบนประตูใหญ่เพราะ ว่าจะทำให้พลังที่ดีมีมงคล ไม่อาจที่จะสามารถไหลเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านได้ จะทำให้บ้านหลังนั้นขาดพลัง แต่ในทางตรงข้ามแล้วจะยิ่งทำให้มีพลังที่เป็นอัปมงคล ไหลเข้าบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

Share Button
4 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 3

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , ,
Share Button

การที่มีห้องน้ำ ห้องส้วมตั้งดักพลังมงคลต่าง ๆ ก่อนที่จะกระจายตัวไปตามห้องต่าง ๆ ที่สำคัญที่ดีภายในบ้านนั้น ถือว่าเป็นการไม่เอาพลังแล้ว เพราะจะทำให้สูญเสียในโอกาสที่ดีต่างที่จะเข้ามา

Share Button
3 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 2

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , ,
Share Button

เรื่องตำแหน่งที่ต้องห้าม ในทางวิชาฮวงจุ้ยจะถือในตำแหน่งตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับ คือ ห้ามมีห้องน้ำ ห้องส้วม ตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางพื้นที่ของตัวบ้านโดยเด็ดขาดนะครับ

Share Button
3 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 1

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , ,
Share Button

คนในบ้านนี้จะรวย หรือจะจน คนในบ้านนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรง หรือจะมีสุขภาพที่เสื่อมโทรม คนในบ้านนี้จะมีชื่อเสียง หรือจะมีแต่คำนินทา ใส่ร้ายป้ายสีนั้นขึ้นกับห้องน้ำและห้องส้วมส่วนหนึ่ง

Share Button