Tag : ฉกจรถฟีโน่

    Home / Posts tagged "ฉกจรถฟีโน่"
1 April, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 37 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) และเลข 7 ดาวเสาร์ (ดาวแห่งโทษทุกข์ อุปสรรค) เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ถือว่าเป็นเลขร้ายเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์มาอยู่ด้วยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแย้งความไม่เข้าใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เป็นชีวิตที่หักมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก

Share Button
3 March, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 21 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 1 ดาวอาทิตย์ เข้ามากดดัน ซึ่งเป็นคู่ของความสัมพันธ์ดาวที่แตกแยก แต่ก็ยังเป็นกำลังของดาวศุกร์ 6 อยู่ จึงส่งผลให้เป็นคนที่มีสองลักษณะในตัวเอง ภายนอกมักจะแสดงออกดูสุภาพอ่อนแอ แต่ภายในเป็นคนที่กล้าแข็ง

Share Button