Share Button

ถ้าเราสามารถที่จะจัดฮวงจุ้ยในตำแหน่ง ทิศเหนือ NE ได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนี้ทุกท่าน ก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆ ที่ก่อเกิดจากฮวงจุ้ย ดังนี้…
– จะทำตัวเรามีผลการเรียน หรือคะแนนที่ดีขึ้น
– จะยิ่งช่วยเติมโอกาสทางด้านหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น

Share Button