Tag : ทิศเหนือ

    Home / Posts tagged "ทิศเหนือ"
4 October, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศเหนือ N ได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนี้ทุกท่าน ก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆ ที่ก่อเกิดจากฮวงจุ้ย
จะทำให้การงานดีขึ้น
จะทำให้ได้งานที่ดีกว่าเดิม หรือที่ชอบมากกว่า

Share Button
9 March, 2012

บทความแบบเรียนโหราศาสตร์ไทย ตอนที่ ๑๓

บทความแบบเรียนโหราศาสตร์ไทย ตอนที่ ๑๓
Posted in : โหราศาสตร์ไทย on by : sarahw
Tags: , , , , , , ,
Share Button

ดาวพฤหัสบดี เมื่อแรกเกิดนั้นตัวจะท้วม ๆ เหลี่ยม ๆ หน้าตาละม้ายคล้ายบรรพบุรุษของตนเองที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือคล้ายเทพ คล้ายพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ไปบนบานศาลกล่าวขอบุตรไว้ พ่อแม่เห็นแล้วทำให้ต้องตกตะลึง ตึงตึง………ไปตาม ๆ กัน จึงเลี้ยงดูประคบประหงมเป็นอย่างดียิ่ง และไม่ค่อยได้ดุด่าว่าตีแต่อย่างใด กลัวเป็นบาป (เพราะคิดว่า ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา กลับชาติมาเกิดเป็นลูกตนเอง) ไปไหนมาไหนก็ต้องคอยอุ้มคอยพาไปด้วยตลอด เวลาใคร ๆ เห็นก็มักกล่าวขาน เป็นที่ยำเกรง เอ็นดูรักใคร่ของผู้ใหญ่

Share Button
30 January, 2012

บทความแบบเรียนโหราศาสตร์ไทย ตอนที่ ๙

Posted in : โหราศาสตร์ไทย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทายกล้าแข็งขยันให้ทายอังคาร มองความรักเป็นของสนุก เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอย่างกับตัวสำรองกีฬา ที่มาที่ไปไม่ต้องถาม กล้าแสดงออกในเรื่องความรัก จึงมักประพฤติผิดในกามได้ง่าย ๆ ชอบคนที่เอาอกเอาใจเก่ง รูปร่างสวย เสียงไพเราะเสนาะจับใจ ซึ่งในก้นบึ้งจริง ๆ แล้ว ปมด้อยตนเองนั้นไม่ได้จบการศึกษาที่สูง จะเก่งแต่เฉพาะวิชาชีพ จึงอยากมีคนรัก ที่คอยดูแลรับผิดชอบมีหลักคิด มีแผนการ มีสติปัญญาความรู้

Share Button