Tag : นามมงคล

    Home / Posts tagged "นามมงคล"
27 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 35 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จะทำให้ชีวิตมักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกล้ง การถูกจำกัดอำนาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมรังแก

Share Button
12 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 15 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร์ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นคู่หมายเลขที่ มีความโชคดีมากๆ เพราะเป็นดาวศุภโชค ที่จะนำความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน หรือในเรื่องของความรักก็ตาม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 23 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 5 ดาวพฤหัสบดี โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เป็นดาวคู่ที่เข้ามาสัมพันธ์ ให้ผลที่ดีมากสำหรับท่านสุภาพสตรี จะได้รับความเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล หรือผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่า จะให้การสนับสนุนช่วยส่งเสริม ทำให้ท่านสุภาพสตรีประสบกับความสำเร็จอย่างที่ดีเยี่ยม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 22 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีดาวจันทร์ เลข 2 เข้ามากดดันถึงสองดวง จะส่งผลให้ชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่ ที่ดูเหมือนว่าจะคิด และวางแผนเอาไว้ได้ดีแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำ แต่เวลาลงมือทำไปแล้วจริงๆ ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามอย่างที่คิด

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 13 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เข้ามากดดัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในความเป็นเลขคู่ศัตรูกัน จะส่งผลทำให้ชีวิตสามารถที่จะเกิดเรื่องดี และเรื่องร้าย ขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ทั้งให้คุณ และทั้งให้โทษอย่างรวดเร็ว จึงมักจะมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 19 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ ย์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาเกื้อกูล ซึ่งทางโหราศาสตร์เป็นถือว่าเลข 19 เป็นเลขกำลังของ ดาวพฤหัส 5 ที่จะส่งผลให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จ จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจจะให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 29 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จึงส่งผลให้การดำเนินชีวิตจะต้องพลิกผัน การถูกกดดันกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉาริษยา ไม่ว่าจะทำการอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้นสุดท้ายก็ล้มเหลว ถือว่าเป็นชีวิตที่นับหนึ่งไม่ถึงสิบ

Share Button
11 June, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 13

ชื่อมงคล ตอนที่ 13
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

หมายเลข 51 ผู้เป็นที่รัก ที่มากด้วยการอุปถัมภ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของ ดาวศุกร์ หมายถึงความรัก ความสุข ความสมหวัง มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบคนรักได้ง่าย มีปฏิภาณว่องไวเข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านความรู้สึกและเข้าใจในอารมณ์คนได้ดี มักมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริม และอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ตลอด

Share Button
15 May, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 12

ชื่อมงคล ตอนที่ 12
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 46 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 6 ดาวศุกร์ เข้ามาสัมพันธ์ จึงส่งผลในเจ้าชาตามีชีวิต มีแต่ความผาสุข มีความสำเร็จรอคอยอยู่เบื้องหน้า มักจะมีคนมาชอบพอรักใคร่ มีมิตรสหายมาก

Share Button
5 May, 2013

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 2

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 2
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเลือกหาชื่อที่มีค่าของเลขศาสตร์ที่ดีในบทความนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และประกอบการนามสกุลของทุกท่านได้อย่างลงตัว อันส่งผลก่อเกิดพลังที่เป็นมงคลยิ่งแก่ทุกท่าน

Share Button
24 April, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 11

ชื่อมงคล ตอนที่ 11
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคล หมายเลข ๔๑

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๕ ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาวแห่งความมีปัญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี คิดและตัดสินใจอะไรได้เร็ว เป็นคนที่เก่งในการแก้ไขปัญหา ยิ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้า เป็นคนที่มีกาลเทศะ

Share Button
24 April, 2013

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1

รายชื่อมงคลที่ดี ตอนที่ 1
Comments : 1 Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สำหรับบทความในตอนนี้ จะไม่ได้เป็นดังบทความที่มีแต่เนื้อหาเหมือนที่ผ่านมานะครับ แต่ในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอตัวอย่างรายชื่อมงคลตามค่าของเลขศาสตร์ที่ดีมากๆ ทั้งหลายมารวมกัน เพื่อให้ทุกท่านที่เป็นอาจารย์ทางด้านเลขศาสตร์การตั้ง ชื่อ-สกุล หรือผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ-สกุล

Share Button
6 April, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 10

ชื่อมงคล ตอนที่ 10
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 37 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร และเลข 7 ดาวเสาร์ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ถือว่าเป็นเลขร้ายเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์มาอยู่ด้วยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแย้งความไม่เข้าใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เป็นชีวิตที่หักมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก

Share Button
1 April, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 37 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) และเลข 7 ดาวเสาร์ (ดาวแห่งโทษทุกข์ อุปสรรค) เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ถือว่าเป็นเลขร้ายเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์มาอยู่ด้วยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแย้งความไม่เข้าใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เป็นชีวิตที่หักมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก

Share Button
3 March, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 21 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 1 ดาวอาทิตย์ เข้ามากดดัน ซึ่งเป็นคู่ของความสัมพันธ์ดาวที่แตกแยก แต่ก็ยังเป็นกำลังของดาวศุกร์ 6 อยู่ จึงส่งผลให้เป็นคนที่มีสองลักษณะในตัวเอง ภายนอกมักจะแสดงออกดูสุภาพอ่อนแอ แต่ภายในเป็นคนที่กล้าแข็ง

Share Button
20 February, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 74

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 74
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 18 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแห่งความหลงที่ผิดพลาด) เข้ามากดดัน จึงได้ส่งผลทำให้ชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์อยู่ดีๆ สามารถที่จะตกต่ำลงได้อย่างไม่คาดคิด

Share Button