Tag : บ้านทิศเหนือ

    Home / Posts tagged "บ้านทิศเหนือ"
4 October, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศเหนือ N ได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนี้ทุกท่าน ก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆ ที่ก่อเกิดจากฮวงจุ้ย
จะทำให้การงานดีขึ้น
จะทำให้ได้งานที่ดีกว่าเดิม หรือที่ชอบมากกว่า

Share Button
13 June, 2012

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 15

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 15
Posted in : ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบ้านที่หันทิศตะวันตก W เป็นหน้าบ้าน และ มีหลังบ้านเป็นทิศตะวันออก E
หรือที่ทางวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่า…ฮวงจุ้ย บ้านเฉิน

Share Button
23 February, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 14

Posted in : ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบ้านที่หันทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW เป็นหน้าบ้าน และ มีหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE

หรือที่ทางวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่า…ฮวงจุ้ย บ้านเคน

Share Button
21 February, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 13

Posted in : ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบ้านที่หันทิศใต้ S เป็นหน้าบ้าน และ มีหลังบ้านเป็นทิศเหนือ N

หรือที่ทางวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่า ฮวงจุ้ย บ้านคัน

Share Button
16 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9

Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

การ ตั้งหันทิศทางของบ้าน และตำแหน่งของพลังพื้นที่ภายในบ้านกันครับ ในการหาหลักการพิจารณาทิศทางของบ้านในวิชาฮวงจุ้ย เราจะถือว่าทิศอิงของด้านหลังบ้านเป็นตัวกำหนดนะครับ ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านอะไร หันเข้าหาทิศทางใด และในตำแหน่งในผัง 9 ช่องนั้นตำแหน่งใดบ้างที่ดี และร้าย

Share Button