Share Button

การ ตั้งหันทิศทางของบ้าน และตำแหน่งของพลังพื้นที่ภายในบ้านกันครับ ในการหาหลักการพิจารณาทิศทางของบ้านในวิชาฮวงจุ้ย เราจะถือว่าทิศอิงของด้านหลังบ้านเป็นตัวกำหนดนะครับ ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านอะไร หันเข้าหาทิศทางใด และในตำแหน่งในผัง 9 ช่องนั้นตำแหน่งใดบ้างที่ดี และร้าย

Share Button