Share Button

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภ สำหรับท่านแล้วมีความอดทน พร้อมความหนักแน่น อยู่ในตัว มักที่จะรอคอยจังหวะและโอกาสได้อย่างดี ไม่บุ่มบ่ามสร้างปัญหาให้ชีวิต ชอบในการไต่ระดับเพดานไปแบบเรื่อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ยึดมั่นในอุดมคติและหลักการ จึงมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มองการณ์ไกล

Share Button