Tag : ผลงานฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน

    Home / Posts tagged "ผลงานฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน"
16 December, 2014

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 32

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 32
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 32 นี้ ท่านอาจารย์ได้ถูกรับเชิญ ให้ไปดูทำเลในการเลือกซื้อบ้าน ของโครงการ… วิลล่า โนวา เทพารักษ์..

Share Button
26 July, 2014

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการเรียนรู้ในการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย (ภาษาไทย) วัดหาทิศที่หน้าบ้าน ว่าอยู่ในทิศทางใด มีองศาที่เท่าไหร่ และตั้งอยู่ในทิศย่อยอะไร

Share Button
17 July, 2014

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 1

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือ ฮวงจุ้ยดาวเหิร ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากสำหรับหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาฮวงจุ้ย และทุกสำนักฮวงจุ้ยในเมืองไทย ต่างก็ได้ทำการบรรจุวิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือฮวงจุ้ยดาวเหิร เข้ามาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนกันทุกสำนัก

Share Button
8 July, 2014

ฮวงจุ้ยธุรกิจ ตอนที่1

ฮวงจุ้ยธุรกิจ ตอนที่1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนแล้วต่างมีความต้องการกันทุกคน ในบทความของฮวงจุ้ยธุรกิจนี้ ตัวข้าพเจ้าจะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นถึงการที่คนเราจะพบกับความสำเร็จกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต ว่ามันเป็นเรื่องที่มีความยากเย็นเพียงใด

Share Button
31 May, 2014

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ตอนที่ 1

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ตอนที่ 1
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

มีหลายท่านได้สอบถามทีมงาน 168fsshop.com เข้ามาว่า…
“ส่วนไหนของพื้นที่บ้าน ที่ถือว่าเป็นอัปมงคลมากที่สุดในทางฮวงจุ้ย และเราต้องทำการแก้ไขอย่างไร…”

Share Button
24 May, 2014

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 31

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 31
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 31 นี้ สถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน จะขอนำทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตไม้ระแนง UPVC
โดยกรณีนี้ท่านเจ้าของโรงงานไม้ระแนงได้ขอเชิญท่านอาจารย์ใหญ่ให้ไปตรวจดูฮวงจุ้ย และเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีพื้นที่ 2 แห่ง ที่จะต้องไปตรวจดูฮวงจุ้ย คือ ที่บ้าน และที่โรงงานผลิตไม้ระแนง UPVC

Share Button
29 June, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 4

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 4
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ห้องครัว, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องนอน, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ในวันนี้เรามาร่วมกันเรียนรู้ในบันไดขั้นที่ 4 พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางขึ้น และขั้นที่ 5 พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางลง ไปพร้อมกันดีกว่านะครับ ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน

Share Button
15 June, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 3

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 3
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บันได 5 ขั้นแรกที่จะนำเราไป สู่ความมั่งคั่ง และความสำเร็จ เป็นเรื่องของการเปิดรับลานรับพลังหน้าบ้าน หรือพื้นที่โล่งหน้าบ้านนั้นเองครับ และในวันนี้เรามาร่วมกันเรียนรู้ในบันไดขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ไปพร้อมกันดีกว่านะครับ

Share Button
29 May, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 2

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 2
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทำไมจะต้องเป็นพื้นที่โล่งเพื่อใช้เป็นลานรับพลังที่ดีทางฮวงจุ้ยบ้าน และฮวงจุ้ยร้านค้า แล้วพื้นที่โล่งมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับวิชาฮวงจุ้ย… คำตอบ คือ พื้นที่โล่ง หรือลานรับพลังนั้นมีความจำเป็นที่สุดในการจัดฮวงจุ้ย และยังเป็นอีกหนึ่งในหัวใจที่สำคัญในการจัดฮวงจุ้ย อย่างไม่สามารถที่จะขาดหลักการในเรื่องของพื้นที่โล่ง หรือลานรับพลังไปได้เลยนะครับ

Share Button
23 May, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

พลังชี่ ก่อเกิดมาจากทุกสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัว อันประกอบมาจากธาตุทั้ง 5 อันได้แก่ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และทำให้ในแต่ล่ะพื้นที่บนโลกของเราที่ได้อยู่อาศัยนี้

Share Button