Tag : พยากรณ์

    Home / Posts tagged "พยากรณ์"
26 October, 2014

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย
Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว, ตำราอื่นๆ, วิธีการอ่านดวง, เกล็ดพยากรณ์ เลข๗ ตัว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สุดยอดการถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสำเร็จ และร่ำรวย แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

Share Button
27 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 35 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จะทำให้ชีวิตมักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกล้ง การถูกจำกัดอำนาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมรังแก

Share Button
12 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 15 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร์ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นคู่หมายเลขที่ มีความโชคดีมากๆ เพราะเป็นดาวศุภโชค ที่จะนำความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน หรือในเรื่องของความรักก็ตาม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 23 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 5 ดาวพฤหัสบดี โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เป็นดาวคู่ที่เข้ามาสัมพันธ์ ให้ผลที่ดีมากสำหรับท่านสุภาพสตรี จะได้รับความเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล หรือผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่า จะให้การสนับสนุนช่วยส่งเสริม ทำให้ท่านสุภาพสตรีประสบกับความสำเร็จอย่างที่ดีเยี่ยม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 22 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีดาวจันทร์ เลข 2 เข้ามากดดันถึงสองดวง จะส่งผลให้ชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่ ที่ดูเหมือนว่าจะคิด และวางแผนเอาไว้ได้ดีแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำ แต่เวลาลงมือทำไปแล้วจริงๆ ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามอย่างที่คิด

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 13 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เข้ามากดดัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในความเป็นเลขคู่ศัตรูกัน จะส่งผลทำให้ชีวิตสามารถที่จะเกิดเรื่องดี และเรื่องร้าย ขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ทั้งให้คุณ และทั้งให้โทษอย่างรวดเร็ว จึงมักจะมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 19 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ ย์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาเกื้อกูล ซึ่งทางโหราศาสตร์เป็นถือว่าเลข 19 เป็นเลขกำลังของ ดาวพฤหัส 5 ที่จะส่งผลให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จ จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจจะให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 29 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จึงส่งผลให้การดำเนินชีวิตจะต้องพลิกผัน การถูกกดดันกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉาริษยา ไม่ว่าจะทำการอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้นสุดท้ายก็ล้มเหลว ถือว่าเป็นชีวิตที่นับหนึ่งไม่ถึงสิบ

Share Button
1 April, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 76
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 37 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) และเลข 7 ดาวเสาร์ (ดาวแห่งโทษทุกข์ อุปสรรค) เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ถือว่าเป็นเลขร้ายเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์มาอยู่ด้วยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแย้งความไม่เข้าใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เป็นชีวิตที่หักมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก

Share Button
3 March, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 75
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 21 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 1 ดาวอาทิตย์ เข้ามากดดัน ซึ่งเป็นคู่ของความสัมพันธ์ดาวที่แตกแยก แต่ก็ยังเป็นกำลังของดาวศุกร์ 6 อยู่ จึงส่งผลให้เป็นคนที่มีสองลักษณะในตัวเอง ภายนอกมักจะแสดงออกดูสุภาพอ่อนแอ แต่ภายในเป็นคนที่กล้าแข็ง

Share Button
20 February, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 74

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 74
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 18 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแห่งความหลงที่ผิดพลาด) เข้ามากดดัน จึงได้ส่งผลทำให้ชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์อยู่ดีๆ สามารถที่จะตกต่ำลงได้อย่างไม่คาดคิด

Share Button
21 October, 2012

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 73

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 73
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 48 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 8 ดาวราหู เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จึงส่งผลให้ชีวิตจะต้องพบกับความผิดหวัง และล้มเหลวได้อย่างไม่คาดคิด

Share Button
21 October, 2012

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 72

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 72
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 32 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 5 ดาวพฤหัสบดี โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) และเลข 2 ดาวจันทร์ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ในด้านความรักที่เกินงามที่จะส่งผลให้ชีวิต เป็นคนที่มีเสน่ห์ที่รุนแรงบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าชู้ แต่ถ้าใฝ่ต่ำในเรื่องของโลกีย์ชีวิตก็อาจจะพบกับความตกต่ำได้

Share Button
2 October, 2012

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 71

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 71
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 22 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีดาวจันทร์ เลข 2 เข้ามากดดันถึงสองดวง จะส่งผลให้ชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่ ที่ดูเหมือนว่าจะคิด และวางแผนเอาไว้ได้ดีแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำ แต่เวลาลงมือทำไปแล้วจริงๆ ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดและวางแผนไว้ ยิ่งในเวลามีปัญหาก่อเกิดจะยิ่งท้อถอยและถอดใจได้ง่าย บางครั้งสิ่งที่ลงมือมักจะได้รับในคำแนะนำที่ผิด ๆ

Share Button
3 September, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 4

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 4
Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

เมื่อทุกท่านที่ศึกษา วิชา เลข ๗ ตัวเข้าใจในเรื่องของการหายามเพื่อวางลัคนาในดวงเลข ๗ ตัว จากบทความตอนที่แล้ว ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3 ไปแล้ว ก็ควรที่จะทราบความหมายของลัคนาที่สถิต หรือกุมภพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกคำทำนายนะครับ

Share Button
2 September, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3
Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตัวข้าพเจ้า มีสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านที่กำลังศึกษาวิชา เลข ๗ ตัว นี้ได้เข้าใจในเรื่องของการหายามให้เก่ง และแตกฉานกันเสียก่อนนะครับ เพราะว่า…เมื่อถึงเวลาตอนที่ตัวข้าพเจ้าจะอธิบายในเรื่องของการหาลัคนาจากเวลาเกิดเพื่อหาตำแหน่ง วางลัคนาในดวงเลข ๗ ตัว หรือในการตั้ง ดวงยาม ในการจับยาม เพื่อที่จะใช้ทายแทนดวงเดิม

Share Button