Tag : ลูกแก้วคริสตัล

    Home / Posts tagged "ลูกแก้วคริสตัล"
23 February, 2013

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 4

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 4
Posted in : ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งประจันหน้าบ้าน ตรงกับหน้าบ้านหลังที่ได้ติดเคล็ดฮวงจุ้ย กระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ที่ได้หันหน้าตรงมาพิฆาตกับหน้าของเรา ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า…กระจกสิงห์คาบดาบ จะมีพลังทำลายล้าง

Share Button
14 January, 2013

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ตอนที่ 3

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ตอนที่ 3
Posted in : ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งตรงกับ วัด ศาลเจ้า โบสถ์ หรือได้มี วัด ศาลเจ้า โบสถ์ ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกับตัวบ้านในทิศทางรอบๆ ตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า วัด ศาลเจ้า โบสถ์ จะเป็น ธาตุไฟ เผาผลาญที่มีพลังที่รุนแรงมากๆ

Share Button
3 January, 2013

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 1

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ที่ทุกท่านต้องการทราบถึงปัญหาต่างๆ ในทางฮวงจุ้ย และวิธีการแก้ไขปรับแก้อย่างถูกวิธีด้วยหลักการฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน…เริ่มกันด้วยสาระพันปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย

Share Button
19 July, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยโรงงาน ตอนที่ 1

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยโรงงาน ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สวัสดีครับ ในตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ ในการนำเสนอเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดโรงงาน พร้อมกับการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดในระดับของความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของความรู้ ที่มีในแต่ละบุคคลผู้ที่จะนำเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดฮวงจุ้ยโรงงานครับ

Share Button
19 July, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยบริษัท ตอนที่ 1

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยบริษัท ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ระฆังไม้สลายพลัง

ถือเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยพื้นฐาน ของวิชาฮวงจุ้ยที่สำคัญมากที่สุดในเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมงคล ที่ใช้ ธาตุไม้ สลายพลังอัปมงคลที่เกิดจาก ธาตุน้ำ พิฆาต ที่เกิดอย่างไม่ได้มีความสมดุลกับพลังฮวงจุ้ย และยังถือเป็นเคล็ดมงคลที่ช่วยในการดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญเคล็ดหนึ่ง

Share Button
10 July, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ ในการนำเสนอเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดบ้าน พร้อมกับการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดในระดับของความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของความรู้ ที่มีในแต่ละบุคคลผู้ที่จะนำเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดฮวงจุ้ยบ้าน

Share Button
10 July, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยร้านค้า ตอนที่ 1

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยร้านค้า ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw
Tags: , , , , , , ,
Share Button

ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ ในการนำเสนอเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดร้านค้า พร้อมกับการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดในระดับของความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของความรู้ ที่มีในแต่ละบุคคลผู้ที่จะนำเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดฮวงจุ้ยร้านค้าครับ

Share Button
4 January, 2012

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 6

Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ดวงดาวหมายเลข 4

สีเขียวแก่ ธาตุไม้ เป็นดวงดาวที่ให้ความเป็น มงคลปานกลาง

เมื่อตอนที่เป็นดาวประจำยุค จะทำให้เป็นผลดีต่อวิชาการต่างๆ การศึกษา การเล่าเรียน ผลสำเร็จในการสอบ การมีความคิดที่สร้างสรรค์ และเกิดอารมณ์รักใคร่

Share Button
3 January, 2012

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 5

Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

เราก็มาถึงการเรียนรู้วิชา ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน กันมาถึงตอนที่ 5 กันแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับข้อมูลที่ทางทีมงานเว็บ 7tua.com ได้นำเสนอออกไปนั้น พอที่จะมีประโยชน์กันบ้างหรือไม่ครับ

Share Button
27 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 10

Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , ,
Share Button

มุมปรารถนาแห่งสุขภาพมุม ที่ 5 บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้สึกที่สมดุลในชีวิตและ พบกับความสำเร็จในทุกๆ ความปรารถนา

Share Button
27 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 8

Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตำแหน่ง ความปรารถนาแห่ง ตวามรู้ การศึกษาจะทำให้บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนี้ มีผลการเรียน หรือคะแนนที่ดีขึ้น

ยิ่งช่วยเติมโอกาสทางด้านหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น มีความคิดที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

Share Button
22 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 7

Comments : 1 Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ความปรารถนาในเรื่องของ การงาน การอาชีพ ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งทางด้านหน้ามุมกลางของตัวบ้าน เมื่อจัดแล้วจะทำให้การงานดีขึ้น ได้รับโอกาสและการยอมรับในสายงานดีขึ้น ผู้ทำธุรกิจการค้าเจริญขึ้น ไม่ติดขัด พบกับความสำเร็จทางด้านอาชีพการงาน

Share Button
20 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 6

Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตำแหน่งทางด้านหน้าขวามือของตัวบ้าน หรือภายในห้องต่างๆ ที่เรามีความประสงค์ที่จะจัดฮวงจุ้ย นั้นก็คือมุมหมายเลข 6 ซึ่งเป็นความปรารถนาในเรื่องของ การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ เป็นที่รัก และเมตตาแก่ผู้ใหญ่อยู่เสมอ

Share Button
19 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 5

Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สำหรับคนที่ไม่มีลูกจะสร้างโอกาสในการมีลูกได้ดีมากขึ้น ดีสำหรับคนที่มีลูกได้ยาก หรือที่ตั้งใจอยากที่จะมีลูก

จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก หรือบริวารได้ดีมากยิ่งขึ้น

จะยิ่งช่วยเติมประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นระบบ และมีผลงานที่ดีมากขึ้นในองค์กร

Share Button
10 June, 2011

วิชาฮวงจุ้ย โหลวสูผังตาราง 9 ช่อง ตอนที่ 4

Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ในตอนที่ 4 นี้จะเป็นความปรารถนาในเรื่องของ ความรัก ครอบครัว ความอบอุ่น ตำแหน่งนี้เป็นมุมในขวาสุดของตัวบ้าน หรือภายในห้องต่างๆ ที่เรามีความประสงค์ที่จะจัดฮวงจุ้ย นั้นก็คือมุมหมายเลข 2

Share Button