Share Button

ทำไมเวลาที่ทายดวง ด้วยความหมายของดาวประจำวันเกิด แล้ว ผลถึงขัดแย้งกับความเป็นจริง..
ท่านอาจารย์ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า..

Share Button