Tag : อัฐเรือน

    Home / Posts tagged "อัฐเรือน"
25 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 10

Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

หลักเกณฑ์การวางตำแหน่งของ ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบ้านคุน ในทางวิชาฮวงจุ้ยจะห้ามไม่ให้วางตำแหน่งของห้องน้ำ ห้องส้วมตั้งทับในตำแหน่งของอัฏฐเรือน (แปดทิศ) ที่ดีนะครับ เพราะจะทำให้เกิดโทษภัยที่ร้ายแรงแก่ทุกคน ที่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นครับ

Share Button
16 January, 2011

ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนที่ 9

Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

การ ตั้งหันทิศทางของบ้าน และตำแหน่งของพลังพื้นที่ภายในบ้านกันครับ ในการหาหลักการพิจารณาทิศทางของบ้านในวิชาฮวงจุ้ย เราจะถือว่าทิศอิงของด้านหลังบ้านเป็นตัวกำหนดนะครับ ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านอะไร หันเข้าหาทิศทางใด และในตำแหน่งในผัง 9 ช่องนั้นตำแหน่งใดบ้างที่ดี และร้าย

Share Button