Tag : ฮวงจุ้ยดาว9ยุค

    Home / Posts tagged "ฮวงจุ้ยดาว9ยุค"
26 July, 2014

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการเรียนรู้ในการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย (ภาษาไทย) วัดหาทิศที่หน้าบ้าน ว่าอยู่ในทิศทางใด มีองศาที่เท่าไหร่ และตั้งอยู่ในทิศย่อยอะไร

Share Button
17 July, 2014

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 1

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือ ฮวงจุ้ยดาวเหิร ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากสำหรับหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาฮวงจุ้ย และทุกสำนักฮวงจุ้ยในเมืองไทย ต่างก็ได้ทำการบรรจุวิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือฮวงจุ้ยดาวเหิร เข้ามาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนกันทุกสำนัก

Share Button