Tag : ฮวงจุ้ยโรงงาน

    Home / Posts tagged "ฮวงจุ้ยโรงงาน"
1 April, 2016

หนังสือเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ฟ้า ดิน คน คัมภีร์วิถีรวย

หนังสือเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ฟ้า ดิน คน คัมภีร์วิถีรวย
Posted in : 7ตัว, ตำราอื่นๆ, ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย คาสิโน, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิ ตี่จู้, ฮวงจุ้ย ห้องครัว, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องนอน, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

    รับดูฮวงจุ้ย, ผลงานฮวงจุ้ย, ผลงานฮวงจุ้ยอันดับ 1 , เข็มทิศฮวงจุ้ย, เข็มทิศฮวงจุ้ยภาษาไทย, สอนฮวงจุ้ย, เรียนฮวงจุ้ย, สถาบันฮวงจุ้ย3ประสาน ฟ้า ดิน คน, อ.ธุลีดิน, ซินแสฮวงจุ้ยอันดับ1 , เคล็ดฮวงจุ้ย, ซินแสฮวงจุ้ย, เปิดสอนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย 3 ประสาน, ฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน, ธุลีดิน ซินแสแห่งความสำเร็จ, ฮวงจุ้ยดาวเหิน, ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, ฮวงจุ้ยร้านค้า, ฮวงจุ้ยร่ำรวย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, เข็มทิศฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบริษัท, ฮวงจุ้ยโรงงาน, ฮวงจุ้ยร่ำรวย, แผนที่ตั้งสถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน, ฮวงจุ้ยคาสิโน, ดูฮวงจุ้ย, เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ฟ้า ดิน คน คัมภีร์วิถีรวย, คัมภีร์วิถีรวย
Read more

Share Button
11 March, 2016

รับดูฮวงจุ้ย ที่กล้ารับประกันความสำเร็จ

รับดูฮวงจุ้ย ที่กล้ารับประกันความสำเร็จ
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย คาสิโน, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิ ตี่จู้, ฮวงจุ้ย ห้องครัว, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องนอน, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

รับดูฮวงจุ้ย, ผลงานฮวงจุ้ย, ผลงานฮวงจุ้ยอันดับ 1 , รับดูฮวงจุ้ย, สอนฮวงจุ้ย, เรียนฮวงจุ้ย, สถาบันฮวงจุ้ย3ประสาน ฟ้า ดิน คน, อ.ธุลีดิน, ซินแสฮวงจุ้ยอันดับ1 , เคล็ดฮวงจุ้ย, ซินแสฮวงจุ้ย, เปิดสอนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย 3 ประสาน, ฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน, ธุลีดิน ซินแสแห่งความสำเร็จ, ฮวงจุ้ยดาวเหิน, ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, ฮวงจุ้ยร้านค้า, ฮวงจุ้ยร่ำรวย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, เข็มทิศฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบริษัท, ฮวงจุ้ยโรงงาน, ฮวงจุ้ยร่ำรวย, แผนที่ตั้งสถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน, ฮวงจุ้ยคาสิโน, ดูฮวงจุ้ย     สถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน  
Read more

Share Button
1 March, 2016

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 33

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 33
Posted in : บทความ, ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ห้องครัว, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องนอน, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 33   ผลงานฮวงจุ้ย, รับดูฮวงจุ้ย, สอนฮวงจุ้ย, เรียนฮวงจุ้ย, สถาบันฮวงจุ้ย3ประสาน, ฟ้า ดิน คน, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย 3 ประสาน, ฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน, อ.ธุลีดิน, ธุลีดิน ซินแสแห่งความสำเร็จ, ฮวงจุ้ยดาวเหิน, ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, ฮวงจุ้ยร้านค้า, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, เข็มทิศฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบริษัท, ฮวงจุ้ยโรงงาน, ผลงานฮวงจุ้ยร่ำรวย, ฮวงจุ้ยคาสิโน     ผลงานฮวงจุ้ย ในตอนที่ 33 ท่านเจ้าของธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการวางระบบท่อ และแท็งค์เก็บของเหลวในระบบอุตสาหกรรม ได้เชิญซินแสฮวงจุ้ยธุรกิจ สถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน ให้ไปจัดฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัย และให้วางแผนธุรกิจในการทำตลาดของธุรกิจท่านเจ้าของอีกด้วยเช่นเคยครับ ซึ่งก็คืองานถนัดของซินแสฮวงจุ้ย ที่เป็นที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญทางเลือกอย่างเรา สถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน
Read more

Share Button
10 September, 2014

ผลงานฮวงจุ้ยธุรกิจ

ผลงานฮวงจุ้ยธุรกิจ
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บ้านหลังนี้ได้หมดพลังไปนานแล้ว ถ้าจะนำมาประกอบธุรกิจใหม่อีกครั้ง จะต้องทำการปรับยุค และทำการฟื้นฟูพลังกลับมาให้เป็นพลังในฮวงจุ้ยดาวเหินยุค 8 ให้ได้ ท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการก่อสร้างและออกแบบการปรับปรุงตัวอาคารตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกันเลยทีเดียว

Share Button
12 May, 2013

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 19

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 19
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทิศย่อยที่ 1 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 1 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
25 July, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 18

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 18
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทิศย่อยที่ 2,3 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 2,3 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
29 June, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 4

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 4
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, ฮวงจุ้ย ห้องครัว, ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน, ฮวงจุ้ย ห้องนอน, ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ, ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ในวันนี้เรามาร่วมกันเรียนรู้ในบันไดขั้นที่ 4 พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางขึ้น และขั้นที่ 5 พื้นที่โล่งหน้าบันไดทางลง ไปพร้อมกันดีกว่านะครับ ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน

Share Button
15 June, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 3

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 3
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บันได 5 ขั้นแรกที่จะนำเราไป สู่ความมั่งคั่ง และความสำเร็จ เป็นเรื่องของการเปิดรับลานรับพลังหน้าบ้าน หรือพื้นที่โล่งหน้าบ้านนั้นเองครับ และในวันนี้เรามาร่วมกันเรียนรู้ในบันไดขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ไปพร้อมกันดีกว่านะครับ

Share Button
7 June, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 17

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 17
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ในทิศย่อยที่ 1 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 1 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
29 May, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 2

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 2
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทำไมจะต้องเป็นพื้นที่โล่งเพื่อใช้เป็นลานรับพลังที่ดีทางฮวงจุ้ยบ้าน และฮวงจุ้ยร้านค้า แล้วพื้นที่โล่งมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับวิชาฮวงจุ้ย… คำตอบ คือ พื้นที่โล่ง หรือลานรับพลังนั้นมีความจำเป็นที่สุดในการจัดฮวงจุ้ย และยังเป็นอีกหนึ่งในหัวใจที่สำคัญในการจัดฮวงจุ้ย อย่างไม่สามารถที่จะขาดหลักการในเรื่องของพื้นที่โล่ง หรือลานรับพลังไปได้เลยนะครับ

Share Button
23 May, 2012

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1

ฮวงจุ้ยบ้าน ตอนที่ 1
Posted in : ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

พลังชี่ ก่อเกิดมาจากทุกสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัว อันประกอบมาจากธาตุทั้ง 5 อันได้แก่ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และทำให้ในแต่ล่ะพื้นที่บนโลกของเราที่ได้อยู่อาศัยนี้

Share Button
23 May, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 16

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 16
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศเหนือ ในทิศย่อยที่ 2, 3 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศใต้ ในทิศย่อยที่ 2, 3 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567 ครับ

Share Button
4 May, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 15

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 15
Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทีมที่ปรึกษา ฟ้า ดิน คน จะพาทุกท่านไปลงในรายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญในการอ่านค่าความหมายคู่ดาวภูเขา และดาวสายน้ำ ในการที่จะนำวิชาฮวงจุ้ยดาวเหินไปใช้กันจริงๆ นะครับ

Share Button
20 April, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 14

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 14
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ดาวรวม 10 ลักษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบของแผนภูมิดาวเหิน ในทุก ๆ โซนพื้นที่จะมีค่ารวมหมายเลขของดาวประจำยุค กับดาวสายน้ำ หรือดาวภูเขา จะได้เท่ากับ 10 เสมอ เกิดจากดาว 2 ดวงใน 3 ดวงของในแต่ละโซนพื้นที่มารวมกัน

Share Button
15 April, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 13

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 13
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สำหรับในตอนที่ 13 นี้เรามาร่วมกันทำความเข้าใจในชื่อตอนที่ว่า…คุณลักษณะพิเศษของแผนภูมิดาวเหินในรูปแบบต่างๆ กันดีกว่านะครับ ถึงแม้ว่าใน 1 ยุคของวิชาดาวเหิน จะมีทั้งหมด 16 รูปแบบแผนภูมิในการเดินดาวเหิน และมีลักษณะพิเศษในการเดินของดาวเหินที่แตกต่างกันก็จริงอยู่นะครับ

Share Button
20 March, 2012

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 12

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 12
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

คุณลักษณะพิเศษของแผนภูมิดาวเหินในรูปแบบต่างๆ กันดีกว่านะครับ ถึงแม้ว่าใน 1 ยุคของวิชาดาวเหิน จะมีทั้งหมด 16 รูปแบบแผนภูมิในการเดินดาวเหิน และมีลักษณะพิเศษในการเดินของดาวเหินที่แตกต่างกันก็จริงอยู่นะครับ แต่ได้ทราบกัน หรือไม่ครับว่า ในจำนวนความแตกต่างกันนี้ของ 16 รูปแบบแผนภูมินี้

Share Button