Tag : เปลี่ยนชื่อ

    Home / Posts tagged "เปลี่ยนชื่อ"
27 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 83
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 35 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จะทำให้ชีวิตมักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกล้ง การถูกจำกัดอำนาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมรังแก

Share Button
12 October, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 82
Posted in : ชื่อมงคล on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 15 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร์ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นคู่หมายเลขที่ มีความโชคดีมากๆ เพราะเป็นดาวศุภโชค ที่จะนำความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน หรือในเรื่องของความรักก็ตาม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 81
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 23 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 5 ดาวพฤหัสบดี โดยมีเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เป็นดาวคู่ที่เข้ามาสัมพันธ์ ให้ผลที่ดีมากสำหรับท่านสุภาพสตรี จะได้รับความเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล หรือผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่า จะให้การสนับสนุนช่วยส่งเสริม ทำให้ท่านสุภาพสตรีประสบกับความสำเร็จอย่างที่ดีเยี่ยม

Share Button
10 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 80
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 22 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีดาวจันทร์ เลข 2 เข้ามากดดันถึงสองดวง จะส่งผลให้ชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่ ที่ดูเหมือนว่าจะคิด และวางแผนเอาไว้ได้ดีแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำ แต่เวลาลงมือทำไปแล้วจริงๆ ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามอย่างที่คิด

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 79
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 13 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย์ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เข้ามากดดัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในความเป็นเลขคู่ศัตรูกัน จะส่งผลทำให้ชีวิตสามารถที่จะเกิดเรื่องดี และเรื่องร้าย ขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ทั้งให้คุณ และทั้งให้โทษอย่างรวดเร็ว จึงมักจะมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 78
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 19 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ ย์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาเกื้อกูล ซึ่งทางโหราศาสตร์เป็นถือว่าเลข 19 เป็นเลขกำลังของ ดาวพฤหัส 5 ที่จะส่งผลให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จ จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจจะให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

Share Button
9 July, 2013

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77

การวิเคราะห์ชื่ออ่านดวงทำนายเกณฑ์ชะตาชีวิต ตอนที่ 77
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 29 ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร์ และเลข 9 ดาวเกตุ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน จึงส่งผลให้การดำเนินชีวิตจะต้องพลิกผัน การถูกกดดันกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉาริษยา ไม่ว่าจะทำการอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้นสุดท้ายก็ล้มเหลว ถือว่าเป็นชีวิตที่นับหนึ่งไม่ถึงสิบ

Share Button
11 June, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 13

ชื่อมงคล ตอนที่ 13
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

หมายเลข 51 ผู้เป็นที่รัก ที่มากด้วยการอุปถัมภ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของ ดาวศุกร์ หมายถึงความรัก ความสุข ความสมหวัง มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบคนรักได้ง่าย มีปฏิภาณว่องไวเข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านความรู้สึกและเข้าใจในอารมณ์คนได้ดี มักมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริม และอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ตลอด

Share Button
15 May, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 12

ชื่อมงคล ตอนที่ 12
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 46 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 6 ดาวศุกร์ เข้ามาสัมพันธ์ จึงส่งผลในเจ้าชาตามีชีวิต มีแต่ความผาสุข มีความสำเร็จรอคอยอยู่เบื้องหน้า มักจะมีคนมาชอบพอรักใคร่ มีมิตรสหายมาก

Share Button
24 April, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 11

ชื่อมงคล ตอนที่ 11
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคล หมายเลข ๔๑

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๕ ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาวแห่งความมีปัญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี คิดและตัดสินใจอะไรได้เร็ว เป็นคนที่เก่งในการแก้ไขปัญหา ยิ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้า เป็นคนที่มีกาลเทศะ

Share Button
6 April, 2013

ชื่อมงคล ตอนที่ 10

ชื่อมงคล ตอนที่ 10
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคลในอิทธิพลเลข 37 นี้ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย์ โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร และเลข 7 ดาวเสาร์ เข้ามาสัมพันธ์กดดัน ถือว่าเป็นเลขร้ายเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์มาอยู่ด้วยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแย้งความไม่เข้าใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เป็นชีวิตที่หักมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก

Share Button
5 November, 2012

ชื่อมงคล ตอนที่ 9

ชื่อมงคล ตอนที่ 9
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคล หมายเลข 31

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๔ ดาวพุธ หมายถึงดาวแห่งความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง ค่อนข้างดื้อ มักจะเป็นนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝันเกินจริง คิดทำหรือตัดสินใจใด ๆ แล้วนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ ว่าจะต้องดี

Share Button
25 October, 2012

ชื่อมงคล ตอนที่ 8

ชื่อมงคล ตอนที่ 8
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

บุคคล หมายเลข 26

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๘ ดาวราหู หมายถึงดาวแห่งชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเป็นคนที่มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้อะไรล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทำอะไรมักจะตามใจฉันเอง ภายนอกดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด

Share Button
4 October, 2012

ชื่อมงคล ตอนที่ 7

ชื่อมงคล ตอนที่ 7
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข 21
จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๓ ดาวอังคาร หมายถึงดาวแห่งความกล้าหาญ รักอิสระไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำใด ๆ ไม่ชอบให้ใครมาวางกรอบ ตีกรอบชีวิต

Share Button
3 October, 2012

ชื่อมงคล ตอนที่ 6

ชื่อมงคล ตอนที่ 6
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข 16

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๗ ดาวเสาร์ หมายถึงดาวแห่งความอดทน ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม ค่อนข้างที่จะรักความอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอย่างเด่นชัด ไม่ชอบตามแบบใคร และไม่ชอบให้ใครมาบังคับ อยากอยู่ได้อยู่ ถ้าอยากไปต้องได้ไป

Share Button
21 September, 2012

ชื่อมงคล ตอนที่ 5

ชื่อมงคล ตอนที่ 5
Posted in : ชื่อมงคล on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ลักษณะนิสัยของบุคคลหมายเลข ๑๐
จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลขหลักที่ ๑ ดาวอาทิตย์ หมายถึงดาวแห่งความเป็นผู้นำ เป็นคนที่ถือเกียรติ ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยาน

Share Button