Tag : แก้ฮวง

    Home / Posts tagged "แก้ฮวง"
16 December, 2014

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 32

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 32
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 32 นี้ ท่านอาจารย์ได้ถูกรับเชิญ ให้ไปดูทำเลในการเลือกซื้อบ้าน ของโครงการ… วิลล่า โนวา เทพารักษ์..

Share Button
24 May, 2014

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 31

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 31
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 31 นี้ สถาบันฮวงจุ้ย 3 ประสาน ฟ้า ดิน คน จะขอนำทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตไม้ระแนง UPVC
โดยกรณีนี้ท่านเจ้าของโรงงานไม้ระแนงได้ขอเชิญท่านอาจารย์ใหญ่ให้ไปตรวจดูฮวงจุ้ย และเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีพื้นที่ 2 แห่ง ที่จะต้องไปตรวจดูฮวงจุ้ย คือ ที่บ้าน และที่โรงงานผลิตไม้ระแนง UPVC

Share Button
13 August, 2013

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 30

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 30
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 30 นี้ ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยธุรกิจแห่งความสำเร็จร่ำรวย ฟ้า ดิน คน จะพาทุกท่านไปเรียนรู้หลักการที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการค้า ด้วยหลักฮวงจุ้ยธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจร้านขายนกสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในสวนจตุจักร (ตรงข้ามกับศาลพระพรหม ข้าง JJ MALL) ที่มีชื่อร้านว่า… ร้านขายนก Siam Birdslover

Share Button
12 May, 2013

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 19

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 19
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทิศย่อยที่ 1 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 1 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
28 February, 2013

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 29

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 29
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สำหรับการมาดูฮวงจุ้ยในครั้งนี้ เป็นการมาวางแผนผังการจัดวางแปลนตัวอาคาร และกำหนดตำแหน่งในพื้นที่ใช้สอนที่สำคัญ ในการประกอบธุรกิจการค้า เป็นการจัดวางฮวงจุ้ยอาคารพาณิชย์ และร้านค้าที่ภูเก็ต

Share Button
25 July, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 18

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 18
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทิศย่อยที่ 2,3 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 2,3 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
7 June, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 17

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 17
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ในทิศย่อยที่ 1 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศย่อยที่ 1 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567

Share Button
23 May, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 16

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 16
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีหน้าบ้านตั้งหันประจันกับทิศเหนือ ในทิศย่อยที่ 2, 3 และมีด้านหลังบ้านตั้งอิงกับทิศใต้ ในทิศย่อยที่ 2, 3 และเป็นบ้านที่ได้สร้างขึ้นมาในยุค 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2567 ครับ

Share Button
4 May, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 15

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 15
Comments : 1 Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทีมที่ปรึกษา ฟ้า ดิน คน จะพาทุกท่านไปลงในรายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญในการอ่านค่าความหมายคู่ดาวภูเขา และดาวสายน้ำ ในการที่จะนำวิชาฮวงจุ้ยดาวเหินไปใช้กันจริงๆ นะครับ

Share Button
20 April, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 14

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 14
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ดาวรวม 10 ลักษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบของแผนภูมิดาวเหิน ในทุก ๆ โซนพื้นที่จะมีค่ารวมหมายเลขของดาวประจำยุค กับดาวสายน้ำ หรือดาวภูเขา จะได้เท่ากับ 10 เสมอ เกิดจากดาว 2 ดวงใน 3 ดวงของในแต่ละโซนพื้นที่มารวมกัน

Share Button
19 April, 2012

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 22

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 22
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 22 (ฮวงจุ้ยฟาร์มเลี้ยงนก) เราจะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงนกรายใหญ่กันนะครับ ฟาร์มเลี้ยงนกแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนัดสนามหลวง 2 เลียบคลองทวีวัฒนาครับ และตลาดนัดสนามหลวง 2 แห่งนี้ซึ่งถือได้ว่า เป็นตลาดค้าขายสัตว์เลี้ยง และจำหน่ายอุปกรณ์

Share Button
15 April, 2012

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 13

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 13
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สำหรับในตอนที่ 13 นี้เรามาร่วมกันทำความเข้าใจในชื่อตอนที่ว่า…คุณลักษณะพิเศษของแผนภูมิดาวเหินในรูปแบบต่างๆ กันดีกว่านะครับ ถึงแม้ว่าใน 1 ยุคของวิชาดาวเหิน จะมีทั้งหมด 16 รูปแบบแผนภูมิในการเดินดาวเหิน และมีลักษณะพิเศษในการเดินของดาวเหินที่แตกต่างกันก็จริงอยู่นะครับ

Share Button
29 March, 2012

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 21 ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง Classic Design Phuket

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 21 ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง Classic Design Phuket
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ในการมาตรวจดูฮวงจุ้ยที่ภูเก็ต ในครั้งนี้ ทีมงาน ทีมที่ปรึกษา 7tua.com ฟ้า ดิน คน ได้รับเชิญจากท่านผู้มีพระคุณ ที่เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองที่ถือว่าใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ในภูเก็ตเลยนะครับ ร้าน Classic Design Phuket

Share Button
20 March, 2012

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 12

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ดาวเหิน ตอนที่ 12
Posted in : ฮวงจุ้ย ดาวเหิน ดาวเก้ายุค, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

คุณลักษณะพิเศษของแผนภูมิดาวเหินในรูปแบบต่างๆ กันดีกว่านะครับ ถึงแม้ว่าใน 1 ยุคของวิชาดาวเหิน จะมีทั้งหมด 16 รูปแบบแผนภูมิในการเดินดาวเหิน และมีลักษณะพิเศษในการเดินของดาวเหินที่แตกต่างกันก็จริงอยู่นะครับ แต่ได้ทราบกัน หรือไม่ครับว่า ในจำนวนความแตกต่างกันนี้ของ 16 รูปแบบแผนภูมินี้

Share Button
20 March, 2012

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 20 ศูนย์จำหน่าย และบริการคอมพิวเตอร์ครบวงจร

ผลงานฮวงจุ้ย ตอนที่ 20 ศูนย์จำหน่าย และบริการคอมพิวเตอร์ครบวงจร
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 20 นี้ ทีมที่ปรึกษา 7tua.comฟ้า ดิน คน ได้ถูกรับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาในการจัดฮวงจุ้ยที่ ศูนย์จำหน่าย และบริการคอมพิวเตอร์ครบวงจร ชื่อว่า… Hi!-Tech Shop & iT World Center และในตัวอย่างผลงานฮวงจุ้ยในตอนนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างในการจัดร้านค้าที่ดีมากๆ ตอนหนึ่ง ที่ควรจะติดตามเรียนรู้กันอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะว่าเป็นรูปแบบตัวอย่างที่ดี ในการนำไปจัดรูปแบบของร้านค้า ภายในพื้นที่ออกร้านในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ครับ

Share Button
7 March, 2012

ผลงานฮวงจุ้ย ในการไปตรวจบ้านที่อยู่อาศัย ตอนที่ 19

ผลงานฮวงจุ้ย ในการไปตรวจบ้านที่อยู่อาศัย ตอนที่ 19
Posted in : ผลงานฮวงจุ้ย on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ผลงานฮวงจุ้ยในตอนที่ 19 นี้ ทีมงาน 7tua.com ฟ้า ดิน คน ได้ถูกรับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษา ในการจัดบ้านของท่านผู้มีพระคุณท่านหนึ่ง ที่ตัวทีมงานของเราให้ความสนิทเป็นเพื่อนที่รักมากที่สุดเลยนะครับ ดังนั้นบ้านหลังนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น ที่ทีมงานของเราจะต้องสร้างความสำเร็จ ให้กับคุณเพื่อนผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ให้ได้เลยนะครับ และบ้านหลังนี้จะต้องเป็นบ้านตัวอย่างในการ สอนฮวงจุ้ย ในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยบ้านที่ตรงกับทางสามแพร่งที่ดีเป็นแน่ครับ

Share Button