Tag : เลข 7 ตัว

    Home / Posts tagged "เลข 7 ตัว" (Page 2)
2 January, 2013

วิธีการอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ 14

วิธีการอ่านดวงเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ 14
Posted in : วิธีการอ่านดวง on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สวัสดีครับ วันนี้ตัวข้าพเจ้าจะขอนำทุกท่านมาเรียนรู้ถึง วิธีการอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ในตอนที่ 14 กันนะครับ และในตอนที่ 14 นี้ตัวข้าพเจ้าจะขอใช้วิธีการในการพิจารณาหลักในการอ่านดวงให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ

Share Button
10 December, 2012

วิธีการอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ 13

วิธีการอ่านดวง เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตอนที่ 13
Posted in : วิธีการอ่านดวง on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ด้วยความที่ตัวข้าพเจ้า ได้มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับท่านเจ้าของบริษัทเอกชนหลายบริษัทนั้น ได้มีอยู่วันหนึ่งตัวข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมประชุมบริษัทของคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าปรึกษาถามถึงเรื่องจังหวะชีวิต

Share Button
22 November, 2012

ดวงยามเลข ๗ ตัว อย่างง่ายๆ สไตล์ ธุลีดิน ตอนที่ 6

ดวงยามเลข ๗ ตัว อย่างง่ายๆ สไตล์ ธุลีดิน ตอนที่ 6
Posted in : วิธีการอ่านดวง, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ขณะที่ตัวข้าพเจ้าได้รับงานในการเป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยธุรกิจ ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และในวันนี้ทางท่านประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ได้ขอเชิญตัวข้าพเจ้าให้เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทด้วย ในวันนี้จะเป็นวันที่มีการประชุมใหญ่

Share Button
15 October, 2012

ดวงยามเลข ๗ ตัว อย่างง่ายๆ สไตล์ ธุลีดิน ตอนที่ 5

ดวงยามเลข ๗ ตัว อย่างง่ายๆ สไตล์ ธุลีดิน ตอนที่ 5
Posted in : วิธีการอ่านดวง, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ในขณะที่ตัวของข้าพเจ้าได้นั่งเขียนตำราอยู่ที่บ้าน ในเวลาประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆ ได้มีรถเก่งคันใหญ่สีดำ ได้ขับมาจอดที่หน้าบ้านของข้าพเจ้า เด็กในบ้านของข้าพเจ้าจึงได้ออกไปดูว่า ได้มีใครมาหาที่บ้านของเราไหม สักครู่หนึ่งเด็กคนนั้นก็กลับมาแจ้งตัวข้าพเจ้า

Share Button
4 October, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 6
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศเหนือ N ได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว บุคคลผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนี้ทุกท่าน ก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆ ที่ก่อเกิดจากฮวงจุ้ย
จะทำให้การงานดีขึ้น
จะทำให้ได้งานที่ดีกว่าเดิม หรือที่ชอบมากกว่า

Share Button
3 September, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 4

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 4
Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

เมื่อทุกท่านที่ศึกษา วิชา เลข ๗ ตัวเข้าใจในเรื่องของการหายามเพื่อวางลัคนาในดวงเลข ๗ ตัว จากบทความตอนที่แล้ว ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3 ไปแล้ว ก็ควรที่จะทราบความหมายของลัคนาที่สถิต หรือกุมภพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกคำทำนายนะครับ

Share Button
2 September, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 3
Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตัวข้าพเจ้า มีสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านที่กำลังศึกษาวิชา เลข ๗ ตัว นี้ได้เข้าใจในเรื่องของการหายามให้เก่ง และแตกฉานกันเสียก่อนนะครับ เพราะว่า…เมื่อถึงเวลาตอนที่ตัวข้าพเจ้าจะอธิบายในเรื่องของการหาลัคนาจากเวลาเกิดเพื่อหาตำแหน่ง วางลัคนาในดวงเลข ๗ ตัว หรือในการตั้ง ดวงยาม ในการจับยาม เพื่อที่จะใช้ทายแทนดวงเดิม

Share Button
2 September, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 2

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน ตอนที่ 2
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

การหาลัคนา คือ…การหาตำแหน่ง เพื่อที่จะใช้เป็นตำแหน่งตั้งวางลัคนาเกิดประจำดวงชะตานั้นๆ โดยเป็นการนำช่วงเวลาที่เกิดจริงของแต่ละตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของดวงมาคำนวณหาตำแหน่งจุดวางลัคนาเฉพาะตัวบุคคล และในวิชาเลข ๗ ตัวชั้นสูงนี้ ได้มีการคำนวณหาตำแหน่งของลัคนา เพื่อวางลัคนาในดวงเลข ๗ ตัวให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

Share Button
27 July, 2012

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน

ถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ สไตล์…ธุลีดิน
Posted in : เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

การที่เราจะเรียนรู้ และศึกษาในศาสตร์ใดให้เก่งอย่างมีความเชี่ยวชาญได้นั้น เราทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในที่มาของการกำเนิดในศาสตร์นั้นๆ ให้ได้ก่อนว่าศาสตร์นั้นๆ ได้ทำการค้นคว้าเก็บรวบร่วมข้อมูลโดยการผ่านการพิสูจน์ และเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อก่อกำเนิดเป็นศาสตร์ขึ้นมาได้อย่างไร

Share Button
26 July, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 5

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 5
Posted in : ฮวงจุ้ย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศตะวันตก NW
ทิศแห่งความปรารถนาในเรื่อง…การอุปถัมภ์ และการช่วยเหลือส่งเสริม (6) จะได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริม และการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

Share Button
25 July, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 4

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 4
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศตะวันตก W
ทิศแห่งความปรารถนาในเรื่อง…
บุตร และบริวาร ช่วยเติมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก หรือบริวารได้ดีมากยิ่งขึ้น

Share Button
2 July, 2012

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 2

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 2
Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตัวอย่างของการใช้ดวงยามในตอนที่ 2 นี้ เป็นเป็นการนำเสนอการสอนถึงความไร้รูป ไร้นาม ในการใช้ดวงยามขั้นสูงกันนะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจ หลักการในการใช้กาลชะตาให้เข้ามาสัมพันธ์ถึงจุดกระทบแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง คน เวลา และสถานที่ อย่างสมดุลกัน

Share Button
29 June, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 3

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 3
Posted in : ฮวงจุ้ย, เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW

ทิศแห่งความปรารถนาในเรื่อง…

ความรัก ครอบครัว ความอบอุ่น (2) เติมโอกาสทางด้านการแต่งงานให้สูงยิ่งขึ้น สำหรับคนดวงที่ไม่ดีด้านความรัก

Share Button
18 June, 2012

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 1

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 1
Comments : 6 Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , ,
Share Button

จุดกระทบแห่งวาสนาด้วยกาลชะตา จะมีความสัมพันธ์ และจะเชื่อมโยงผูกพันธ์กันอยู่เสมอนะครับ ในสามปัจจัยแห่งวาสนาปฏิสัมพันธ์กัน อันได้แก่…คน เวลา และสถานที่

Share Button
15 June, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 2

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 2
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

วิชาฮวงจุ้ย 8 ทิศ นี้ ยังถือว่าเป็นวิชาฮวงจุ้ยพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่ง ในการนำหลักการฮวงจุ้ยพื้นฐานไปจัดบ้านของตัวเองได้เป็นอย่างดี และยังสามารถที่จะเห็นผลแห่งความสำเร็จ

Share Button
10 June, 2012

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 1

ตำราฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอนที่ 1
Posted in : เรียนฮวงจุ้ยพื้นฐาน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทีมที่ปรึกษา ฟ้า ดิน คน ได้มีความภูมิใจที่จะนำเสนอการสอนวิชาฮวงจุ้ยให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้มีความประสงค์ในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นซินแสฮวงจุ้ยที่มากค่าไปด้วยความสามารถอย่างแท้จริง สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยของทุกสำนัก หรือการนำหลักการฮวงจุ้ยพื้นฐานไปจัดบ้านของตัวเองได้เป็นอย่างดี

Share Button