Home / เคล็ดสินค้ามงคลทางฮวงจุ้ย

เคล็ดสินค้ามงคลทางฮวงจุ้ย

Share Button

เคล็ดสินค้ามงคลทางฮวงจุ้ย


อุ้งหัตถ์พระเจ้า หรืออุ้งหัตถ์เทวะ (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ที่ให้พลังความเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ ใช้ในการตั้งวางเพื่อสลายพลังอัปมงคลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบ้าน และช่วยนำพลังแห่งความดีงาม พลังแห่งความสำเร็จรุ่งเรือง และพลังที่เป็นมงคลต่างๆ ให้เข้ามาสู่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นๆ ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

-ใช้ตั้งวางในห้องพระ หมายถึง…การที่มีพลังของความเป็นมงคลอันสูงสุดอยู่ในบ้านแล้ว

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของพื้นที่บ้าน หมายถึง…การได้รับซึ่งการอุปถัมภ์ และโอกาสที่ดีๆ จากผู้ใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะคอยให้การปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือ

-ใช้ตั้งวางในทิศเหนือ N ของพื้นที่บ้าน หมายถึง…การได้รับโอกาส และความสำเร็จทางด้านการงานที่ดี

-สามารถใช้ตั้งวางในห้องสำคัญๆ เพื่อเป็นการสลายพลังอัปมงคลต่างๆ และช่วยกระตุ้นพลังของความเป็นมงคลในห้องนั้นๆ ให้มีพลังยิ่งขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

เต่ามังกรบนกองเงิน (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยที่ดีมากๆ ใช้ในการตั้งวางเพื่อเป็นนัยยะในการกระตุ้นซึ่งโชคลาภ เงิน ทอง และโอกาสในความสำเร็จต่างๆ ที่ดี เป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ย ที่ซินแสนิยมใช้ในการตั้งวาง เพื่อเรียกโอกาสทางด้านการเงินให้เข้ามาไวๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

-ใช้ตั้งวางในห้องรับแขก โดยตั้งให้หันหน้าออกไปที่หน้าบ้าน หมายถึง…การตั้งเพื่อรับโชคลาภ และช่วยกระตุ้นพลังทางด้านการเงินที่ดี ให้ไหลเข้ามาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังนั้นๆ ให้พบกับความสำเร็จที่ดี

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ของพื้นที่บ้าน หมายถึง…การตั้งในตำแหน่งทิศแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง เพื่อกระตุ้นความมั่งมีเงินทองนั้นเอง

-ใช้ตั้งวางในตำแหน่งของดาว 8 สายน้ำ และดาว 9 สายน้ำ ของดวงบ้าน (วิชาดาวเหิน) หมายถึง…การกระตุ้นตำแหน่งดาวการเงินประจำยุค 8 และยุค 9 ให้มีพลังที่เข้มแข็ง และความมั่งคั่งของดวงบ้านที่ดีสำหรับทุกคนในบ้าน

-ใช้ตั้งวางในทิศเหนือ N ของพื้นที่บ้าน หมายถึง…การได้รับซึ่งความสำเร็จในด้านการงานที่จะติดต่อ และตกลงในเงื่อนไขด้านการเงินให้พบกับความสำเร็จที่ดี

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

ช้างเจ้าทรัพย์ หรือช้างฮวงจุ้ย (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยที่ดีมากๆ ใช้ในการตั้งวางเพื่อเป็นนัยยะในการดึงดูด โชคลาภ เงิน ทอง เป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ย ที่ซินแสนิยมใช้ในการตั้งวางเพื่อดึงดูดเงินให้เข้ามาไวๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาเพื่อขอรับการช่วยเหลือ เปรียบได้ดังกับช้างที่กำลังดูดน้ำ เพราะว่า น้ำ ในทางฮวงจุ้ยนั้น หมายถึง…เงิน ครับ

-ใช้ตั้งวางในบ้าน ในตำแหน่งที่มีน้ำอยู่ รอบๆ ของพื้นที่บ้าน โดยตั้งให้หันหน้าเข้าหาแหล่งน้ำนั้นๆ หมายถึง…การดูดน้ำ หรือดูดเงินเข้าบ้านนั้นเอง

-ใช้ตั้งวางบนโต๊ะทำงาน หรือห้องทำงาน หมายถึง…การได้ดึงดูดโอกาสทางด้านการเงินต่างๆ ที่ดีมาสู่ผู้เป็นเจ้าของห้องทำงานนั้นๆ

ใช้ตั้งในตำแหน่งหน้าบ้าน ฝั่งมังกร (ฝั่งซ้ายมือของบ้านเมื่อหันหน้าออกไปที่หน้าบ้าน) โดยหันหน้าเข้าแหล่งน้ำที่มีอยู่ในบริเวณทั้งใก้ล หรือไกลก็ตาม

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

ม้าเครื่องราชบรรณาการ (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง และเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยที่ดีมากๆ ใช้ในการตั้งวางเพื่อเป็นนัยยะในการกระตุ้นซึ่งโชคลาภ เงิน ทอง และโอกาสในความสำเร็จต่างๆ ที่ดีๆ ที่สามารถเปรียบเป็นนัยยะ ได้ดังม้าเครื่องราชบรรณาการ ที่จะต้องนำส่งสิ่งมีค้า และเครื่องราชบรรณาการต่างๆ มาให้กับเรานั้นเอง

-ใช้ตั้งวางในห้องทำงานโดยให้หันหน้าเข้ามาในห้อง หมายถึง…การนำความโชคดี และความสำเร็จด้านการเงิน การทองต่างๆ มาให้

-ใช้ตั้งที่หน้าบ้าน โดยตั้งให้หันหน้าเข้าหาที่ประตูหน้าของบ้านหลังนั้นๆ หมายถึง…การที่มีโอกาส และโชคลาภ เงิน ทอง มาสู่บ้านหลังนั้นๆ อย่างไม่ขาดสาย

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของพื้นที่บ้าน หมายถึง…การได้รับซึ่งการอุปถัมภ์ และโอกาสด้านการเงินที่ดี

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

มังกรฟ้า (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง สัตว์เทพเจ้ามังกรฟ้า เป็นหนึ่งใน 4 สัตว์เทพผู้มีพลังทางฮวงจุ้ยสูงสุด (มังกรเขียว เสือขาว นกแดง เต่าดำ) และเป็นตัวแทนของพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย คุ้มครองประจำอยู่ที่ทิศตะวันออก E ของบ้าน หรือฝั่งซ้ายมือของบ้าน มีพลังในการสลายพลังอัปมงคลต่างๆ ได้ดี และช่วยนำพลังมงคลแห่งความรุ่งเรืองดีงาม มาสู่บ้านที่อยู่อาศัยของเรา ยังช่วยคุ้มครองปกป้องวิญญาณร้าย และความไม่ดีต่างๆ ได้อีกด้วยครับ

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันออก E ของพื้นที่บ้าน โดยตั้งให้หันหน้าออก หมายถึง…การได้รับซึ่งพลังแห่งความมีมงคลของพลังมังกรฟ้าที่ดี

-ใช้ตั้งในตำแหน่งหน้าบ้าน ฝั่งมังกร (ฝั่งซ้ายมือของบ้านเมื่อหันหน้าออกไปที่หน้าบ้าน) โดยหันหน้าออกสู่ถนนหน้าบ้าน หมายถึง…การได้รับพลังมงคลแห่งความรุ่งเรือง และการปกป้องคุ้มครองที่ดีมากๆ จึงทำให้คนที่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีดวงชะตาเข้มแข็งที่ดี

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

เทพเจ้ากวนอู ปางบุ๋น (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ที่ให้พลังแห่งอำนาจ และความสามารถแห่งปัญญาของความสำเร็จที่ดีงามสูงสุด ที่เปรียบได้กับเทพเจ้ากวนอูท่านมาให้การช่วยเหลือ และคุ้มครอง เป็นเคล็ดที่ดีทางด้านการสอบแข่งขัน การก้าวหน้าทางอาชีพงาน ยิ่งงานทางด้านราชการจะยิ่งดีมากๆ

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของพื้นที่บ้าน ดังเทพเจ้าท่านลงมาให้การช่วยเหลือ (ทิศนี้เป็นประตูสวรรค์) หมายถึง…การได้รับซึ่งการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือผู้ที่มีอำนาจที่ดีทางด้านการงาน

-ใช้ตั้งวางในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของห้องทำงาน หมายถึง…การได้รับซึ่งการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือผู้ที่มีอำนาจที่ดีทางด้านการงาน

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

แพะคาบเหรียญ หรือแพะหยาง (เครื่องทองเหลืองสัตตะโลหะ)

ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยที่ดีมากๆ ใช้ในการตั้งวางเพื่อเป็นนัยยะในการกระตุ้นซึ่งโชคลาภ เงิน ทอง และโอกาสในความสำเร็จต่างๆ ที่ดีๆ ที่สามารถเปรียบเป็นนัยยะ ได้ดังแพะที่คาบเหรียญแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้กับเรานั้นเอง

-ใช้ตั้งวางบนโต๊ะทำงานฝั่งขวามือ (เมื่อนั่งประจำที่แล้ว) หมายถึง…การได้ดึงดูดโชคลาภ และโอกาสทางด้านการเงินต่างๆ ที่ดีมาสู่ผู้เป็นเจ้าของโต๊ะทำงานนั้นๆ

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

พระสังกัจจายน์ หรือ พระยิ้ม หรือ เทพยิ้ม

พระสังกัจจายน์ หรือ เทพยิ้ม ที่เราเรียกกันนั้นเอง ถือว่า…เคล็ดทางฮวงจุ้ยที่ดี และมีความมงคลที่สำคัญเป็นที่สุด อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ เรื่อง ใช้เพื่อดึงดูดพลังมงคล และความโชคดีต่าง ๆ ให้เข้ามาสู่สถานที่นั้น ซึ่งจะให้คุณทางด้านการอำนวยโชคลาภ และยังความเป็นนัยยะของความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย เป็นเคล็ดที่ในทางวิชาฮวงจุ้ยถือว่า…มีพลัง และการใช้งานที่สามารถใช้ได้อย่างครอบจักรวาล

– ใช้ตั้งไว้ในบ้านเมื่อ เข้าประตูมาแล้วสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

– ใช้เป็นเคล็ด ในการกระตุ้นความเป็นมงคล และป้องกันพลังอัปมงคลประจำทิศทั้ง 8 ทิศ ของบ้าน

– ใช้ตั้งในห้องรับแขก

– ใช้ตั้งในห้องรับประทานอาหาร

– ใช้ตั้งในห้องทำงาน

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

ปูห่วยไช้

เคล็ด “ปูห่วยไช้” เป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ยที่สามารถกระตุ้นให้เกิดโชคลาภ และความร่ำรวยขึ้น แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือน หรือ สถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งในทางวิชาฮวงจุ้ยจะถือว่า… “ปู” มีการเคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง แทนการเดินตรงไปด้านหน้า ซึ่งเป็นลักษณะการเดินอ้อม ๆ และ ปู ยังมีลูกปูตัวเล็ก จำนวนมากซ่อนไว้ที่ใต้ท้องจึงทำให้ปูมีลักษณะพิเศษ ที่เปรียบได้เหมือนการที่มีโชคลาภทางอ้อมอย่างมากมาย และการที่เดินเลี่ยง ๆ อ้อม ๆ นี้เอง ที่ทางวิชาฮวงจุ้ยได้นำมาใช้เป็นเคล็ดป้องกัน เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ

– โดยการตั้งวาง “ปูห่วยไช้” ไว้ในมุมที่สามารถมองเห็นประตูหน้า หรือ ประตูทางเข้าห้องต่าง ๆ ได้ เพราะโดยวิสัยของ “ปู” จะจับตามองภัยไว้ในขณะที่กำลังจะหลบหนีไป เพื่อที่จะเป็นการให้แน่ใจว่า ได้หนีพ้นจากอันตรายต่าง ๆ แล้ว

– ใช้ตั้งวางไว้ที่หน้าบันไดทางขึ้น โดยตั้งให้หันหน้าไปที่ตำแหน่งดาว 8 สายน้ำของบ้าน

– เคล็ด “ปูห่วยไช้” เป็นเคล็ดที่เหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในช่วงที่สถานการณ์รอบ ๆ ด้านไม่มีความแน่นอน

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


ผี่ซิ่ว หรือ ปี่เซี่ยะ

สัตว์เทพเจ้าปี่เซี่ยะ ถือว่าเป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ยที่มีความสำคัญเคล็ดหนึ่งเลย เพราะว่าคุณประโยชน์ของสัตว์เทพเจ้านี้ ช่างที่จะมีมากเหลือเกิน ดังนี้…

– ใช้เรียกทรัพย์ ดึงดูดทรัพย์ ให้มีแต่เข้ามา ไม่มีออก

– ช่วยให้การค้าขาย การธุรกิจมีความร่ำรวย มีรายได้ดี

– ช่วยให้โชคดี มีโชคมีลาภ และเงินทอง

– ช่วยขจัดอาถรรพ์ กำจัดปีศาจ และยังช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่าง ๆ

– นำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง ความสำเร็จที่ดี

– ครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ที่รุ่งเรือง

– สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

– ช่วยนำพามาซึ่งโชคลาภที่เหนือโชค ลาภที่เหนือลาภ และความรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านมาให้ โดยเฉพาะด้านการเสี่ยงโชค การปล่อยเงินกู้ การประกันภัย การพนัน และการค้าขาย

– ให้ตั้งไว้ในห้องรับแขก ห้องทำงาน หรือห้องนั่งเล่น โดยเฉพาะ กับการตั้งเป็นเคล็ดแก้ไขดางอัปมงคล ประจำทิศที่ได้โคจรมาในวิชาดาวเหิรของแต่ละปี ให้ตั้งคู่กับเทพยิ้มจะดีที่สุด

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


ลูกโลกจำลอง

ลูกโลก ถือว่าเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยกระตุ้นพลังของ ธาตุดิน โดยถ้านำไปตั้งในทิศดังนี้…

– การตั้งวางลูกโลกจำลอง ไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW ของบ้าน หรือห้องนอน จะช่วยทำให้ความรัก ความสัมพันธ์ของของคนในครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่น

– การตั้งวางลูกโลกจำลอง ไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ของบ้าน หรือห้องนอน จะช่วยทำให้การเรียนรู้ และการศึกษาของลูกให้เป็นไปอย่างก้าวหน้าที่ดี ลูกจะตั้งใจเรียน ผลการศึกษาที่ดี

– การตั้งวางลูกโลกจำลอง ไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ของบ้าน หรือห้องทำงาน จะช่วยให้เป็นคนที่มีมุมมองที่ก้าวไกล จะฉลาดทันคน เป็นคนที่มีความรอบคอบมากขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


กระจกแปดเหลี่ยม หรือ กระจกยันต์โป๊ยก่วย

ถือว่าเป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ย ที่ใช้ในการสลายพลังอัปมงคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาพิฆาตทำลาย พลังมงคลที่ดี ๆ นั้นเอง กระจกยันต์โป๊ยก่วย ใช้เพื่อป้องกันพลังอัปมงคลที่มาในรูปของพลังงาน หรืออาถรรพ์ต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาโดยที่เราไม่อาจที่จะสามารถรู้เห็นได้ด้วยตาเนื้อ อย่างเช่น…วัด สุสาน สถานีตำรวจ คุก โรงพยาบาล วิญญาณ สัมพเวสีต่าง ๆ

– ใช้ติดเพื่อป้องกันพลังพิฆาตจากสามแยก หรือทางสามแพร่ง เสาไฟฟ้า หรือแม้แต่ยันต์ต่าง ๆ ของบ้านตรงข้ามที่ได้ติดหันสะท้อนมาทางบ้านของเรา

– ใช้ติดประจันกับศรพิฆาตนั้น ๆ โดยให้ติดที่ผนังด้านนอกของตัวอาคาร ที่ตั้งหันไปหาความเป็นพิฆาตต่าง ๆ

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


กระจกนูน

กระจกนูน ถือว่า…เป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ย ที่ใช้ในการสลายพลังอัปมงคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาพิฆาตทำลาย พลังมงคลที่ดี ๆ นั้นเอง โดยการช่วยสลายพลังอัปมงคลที่มาในรูปของรูปลักษณ์ และโครงสร้างที่เป็นนัยยะพิฆาตทางสายตาที่สามารถเห็นได้

– ใช้ป้องกันศรพิฆาต ที่มาจากเหลี่ยมคมต่าง ๆ ของตัวอาคารภายนอก

– ใช้ป้องกันศรพิฆาต ที่มาจากบ้านตรงข้ามที่ได้แขวนติดยันต์ต่าง ๆ ไว้

– ใช้ป้องกันศรพิฆาต ที่มาจากทางสามแพร่ง โดยให้ติดไว้ที่ด้านหน้าของอาคาร หรือบ้าน

– ใช้ป้องกันศรพิฆาต ที่มาจาก ตัวอาคารที่สูงที่ตั้งอยู่ชิดติด หรือใกล้กับตัวบ้านของเรา

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


ระฆังไม้

ระฆังไม้ ถือว่า…เป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ย ที่ใช้ในการสลายพลังอัปมงคลต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องน้ำ ห้องส้วม และยังช่วยกระตุ้นดึงดูดพลังมงคล ให้ลอยตัวสูงขึ้นไม่ให้ไหลลงตกท่อไป ซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดที่มีความสำคัญเป็นที่สุดในการที่จะแก้ไข พลังอัปมงคลจากห้องน้ำ ห้องส้วม ทุก ๆ ห้อง และในบ้านทุกหลังก็จำเป็นที่จะต้องใช้เคล็ดนี้ช่วยแก้ไข

– ใช้ติดแขวนไว้ในห้องน้ำตรงตำแหน่งไหนก็ได้ ยกเว้น…ตำแหน่งเหนือโถส้วม

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


อาชาเหิน หรือ ม้าบิน

ม้าบิน ถือว่า…เป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ย ที่ใช้ในการนำโชคลาภ และความสำเร็จแห่งชัยชนะ ให้มาแบบรวดเร็ว แบบติดปีก ในความสำเร็จของโชคลาภอย่างมากมายมาสู่คุณ โดยใช้ตั้งในห้องรับแขก หรือ ห้องโถง ให้ตั้งหันหน้าออกไปที่หน้าบ้าน เป็นนัยยะที่ว่า บินไปหาโชคลาภ ความสำเร็จ เพื่อนำเอาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านเรือนนั้น ๆ

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


จั๊กจั่น

จั๊กจั่น ถือว่า…เป็นเคล็ดทางวิชาฮวงจุ้ย ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะ แทนความเป็นหนุ่มเป็นสาว เพราะว่า จั๊กจั่น เป็นแมลงที่มีอายุที่ยืนที่สุดในบรรดาแมลงด้วยกัน คือ…18 ปี และยังเป็นแมลงที่สามารถลอกคราบได้ ในทางวิชาฮวงจุ้ยจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ตลอดเวลา โดยการตั้งวางเคล็ดนี้เพื่อช่วยพลิกผัน สิ่งที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีขึ้นมา เช่น… บริษัท ห้างร้าน ที่ได้ทำธุรกิจทั้งหลาย ควรที่จะมีไว้ตั้งในสำนักงาน เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจ ประสบความสำเร็จและมีกำไรที่ดี

– ใช้ตั้งวางในทิศใต้ S ของบ้าน หรือห้องทำงาน

– ใช้ตั้งวางในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของบ้าน หรือห้องทำงาน

– หรือสามารถตั้งวางไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

 เทพเจ้าเห้งเจียผู้เป็นอมตะ (เนื้อสัตตะโลหะ เบิกเนตรแล้ว)

เคล็ดนี้ถือว่าเป็นเคล็ดที่มีความสำคัญมากนะครับ เพราะในทางฮวงจุ้ยเราจะถือว่าเคล็ดนี้ เป็นตัวแทนของพลังแห่งความโชคดีที่มาจากสวรรค์ โดยเราจะถือว่าเทพเจ้าเห้งเจีย เป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นอมตะ และความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา องค์เทพเจ้าเห้งเจีย เป็นเทพที่มีพลังเหนือกว่าเทพสวรรค์ทั้งมวล และด้วยความที่องค์เทพเจ้าเห้งเจียท่านเป็นลิง ในทางฮวงจุ้ยยังถือว่าลิง เป็นสัตว์ที่แย้งชิง และคอยฉกฉวยขโมยโชคของคนอื่นๆ ได้ดี จึงทำให้ทุกบ่อนคาสิโน มักจะใช้สัญลักษณ์ที่มีรูปลิงติดไว้ หรือซ่อนไว้ตามทางเดินก่อนที่จะเข้าห้องพนันครับ ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเจ้าพ่อแห่งลิงองค์นี้ได้ ผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันสูงสุดมาสู่ตนแล้ว

# ให้ตั้งวางอยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของบ้านจะนำพลังมาให้ทุกคนในบ้าน หรือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของห้องทำงานก็จะนำพลังมาสู่ตัวผู้เป็นเจ้าของห้องนั้นๆ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ถือว่าเป็นประตูของสวรรค์) การตั้งวางในทิศทางนี้เปรียบได้ดังว่า ได้มีพลังที่เป็นมหามงคลแห่งโชคลาภ ได้ประทานองค์เทพเจ้าเห้งเจีย ให้มาช่วยผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นเองครับ

# ให้ตั้งน้ำที่สะอาดรับไหว้ 1 แก้ว ตั้งผลไม้มงคลอันได้แก่…ส้ม ทับทิม สับปะรด กล้วย องุ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าให้ดีต้องครบทั้ง 5 อย่าง)

# ให้เลือกตั้งวางในฤกษ์ยามที่ดีเฉพาะตัวบุคคล

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

 พรมมหาจักรพรรดิ 168 เหรียญจีนโบราณ

(เหรียญจีนโบราณยุคของเฉียนหลงฮ่องเต้ ซึ่งเป็นองค์จักรพรรดิที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด)

พรมนี้ถือได้ว่าเป็นพรมที่มี นัยยะแห่งความมีมงคลอันสูงยิ่งเลยนะครับ ที่จะนำพลังของความสำเร็จที่ดีงามมาช่วยหนุนดวงผู้เป็นเจ้าของ โดยความมีมงคลของพรมนี้ประกอบไปด้วย

# เหรียญจีนโบราณ 168 เหรียญ และยังเป็นเหรียญจีนโบราณในยุคที่ดีที่สุดอีกด้วยครับ นั้นคือ…ยุคขององค์จักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้ ที่ถือว่าเป็นยุคแห่งความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองที่สุดครับ

# จำนวนเหรียญ 168 เหรียญ ที่มีความหมายดังนี้…

1 หมายถึง การเริ่มต้น ความยิ่งใหญ่ ความมีชื่อเสียง การเด่นดัง

6 หมายถึง พลังมงคลที่สวรรค์ได้ประทานมาให้ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสำเร็จ

8 หมายถึง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง ความสุขสมบูรณ์ต่างๆ

# พื้นพรมสีแดง กับสีทองของดิ้นที่ปักขอบ และสีทองเหรียญ อันหมายถึง ความเป็นมงคลที่ดีงาม

# ขนาดของพรม (กว้าง x ยาว) อยู่ในช่วงมหามงคลของไม้บันทัดวัดหลู่ปัง

ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ครอบครองพรมผืนนี้ จึงย่อมที่จะมีความเป็นมงคลยิ่งในการที่จะช่วยหนุน และปกป้องดวงชะตาให้มีความเข้มแข็ง พรมนี้ทุกคนทุกอาชีพสามารถที่จะหาครอบครองได้ครับ และถ้าจะให้มีพลังที่เป็นมงคลสูงสุด จะต้องรองรับทั้งสามสถานะของพลัง ดังนี้… ไว้รองนอน ไว้รองนั่ง ไว้รองยืน อันหมายถึงว่า ไม่ว่าจะนอน นั่ง หรือยืน ตัวคุณนั้นได้อยู่บนความเป็นมงคลตลอดเวลา อย่างน้อยควรที่จะมีกัน 1 ผืนเพื่อเอาไว้ปูรองนอน หรือ เอาไว้รองนั่งกันก่อนนะครับ

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537

 จานหมุนไฟเบญจธาตุ ชุดหินอัญมณีค่ายกลพลังจักรวาล

เคล็ดพลังจักรวาลนี้ ถือว่าเป็นเคล็ดทางฮวงจุ้ยที่มีพลังที่ดีที่สุดครับ เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของพลังเบญจธาตุ แห่งความสมดุลย์ทางธรรมชาติ ที่ให้พลังแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ อันได้แก่…

สีแดง เป็นตัวแทนของ ธาตุไฟ

สีเหลือง เป็นตัวแทนของ ธาตุดิน

สีขาวใส เป็นตัวแทนของ ธาตุโลหะ

สีน้ำเงิน เป็นตัวแทนของ ธาตุน้ำ

สีเขียว เป็นตัวแทนของ ธาตุไม้

ดังคำพูดที่ว่า… “ใครก็ตามที่สามารถควบคุมพลังทางธรรมชาติให้ก่อเกิดความสมดุลย์ได้ คนผู้นั้นก็ย่อมที่จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนั้นเอง”

ดังนั้นเคล็ดจานหมุนไฟเบญจธาตุ ชุดหินอัญมณีค่ายกลพลังจักรวาล นี้จึงถือว่าเป็นเคล็ดที่ให้พลังที่ดีมากๆ เพราะสามารถใช้เป็นเคล็ดแก้ไขพลังอัปมงคล ที่เลวร้ายในทางฮวงจุ้ย ให้เกิดเป็นพลังมงคลที่ดีขึ้นมาได้ครับ ในทุกๆ ตำแหน่งภายในบ้าน ยิ่งถ้าถูกนำมาใช้ในการกระตุ้นพลังให้กับธุรกิจการค้า หรือร้านค้าบ้านเรือนต่างๆ จะทำให้เกิดผลที่ดีมากๆ เลยนะครับ แต่ถ้านำไปกระตุ้นพลังเพื่อความปรารถนา ในการที่จะเอาชนะการพนัน ก็ถือว่าเป็นเคล็ดที่มีความจำเป็นที่สุดเคล็ดหนึ่งเลยครับ ดังความปรารถนาในการเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ของบ้านได้ดังนี้…

– ทิศเหนือ N จะได้ในเรื่องของ… หน้าที่การงาน

– ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE จะได้ในเรื่องของ… การศึกษา ความรู้ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

– ทิศตะวันออก E จะได้ในเรื่องของ… อนาคต และความมั่นคง

– ทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE จะได้ในเรื่องของ… เงิน ทอง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

– ทิศใต้ S จะได้ในเรื่องของ… ชื่อเสียง ยศตำแหน่ง อำนาจ บารมี ความโดดเด่น

– ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW จะได้ในเรื่องของ… ความรัก ครอบครัว ความอบอุ่น

– ทิศตะวันตก W จะได้ในเรื่องของ… การปกครอง บริวาร ลูก หลาน

– ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW จะได้ในเรื่องของ… การอุปถัมภ์ การช่วยเหลือที่ดี

เคล็ดในชุดนี้ได้เคยมีพรรคการเมืองหนึ่งได้นำไปจัดวางไว้ที่พรรค และที่ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วนะครับ

สามารถติดต่อสอบถามเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ได้ที่ 084-094-2537


By… ฮก เฮง เฮง 666

Share Button