Category : การหาลัคนา การจับดวงยาม

    Home / 7ตัว / Archive by category "การหาลัคนา การจับดวงยาม"
4 February, 2013

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม…ตอนที่ 3

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม…ตอนที่ 3
Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตัวอย่างของการใช้ดวงยามในตอนที่ 3 นี้ จะเป็นการนำเสนอการสอนถึงความไร้รูป ไร้นาม ในการใช้ดวงยามขั้นสูงกันนะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจ หลักการในการใช้ดวงกาลชะตาให้เข้ามาสัมพันธ์ถึงจุดกระทบแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง ฟ้า ดิน คน (คน เวลา และสถานที่) อย่างสมดุลกันนั้นเองครับ

Share Button
2 July, 2012

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 2

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 2
Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ตัวอย่างของการใช้ดวงยามในตอนที่ 2 นี้ เป็นเป็นการนำเสนอการสอนถึงความไร้รูป ไร้นาม ในการใช้ดวงยามขั้นสูงกันนะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจ หลักการในการใช้กาลชะตาให้เข้ามาสัมพันธ์ถึงจุดกระทบแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง คน เวลา และสถานที่ อย่างสมดุลกัน

Share Button
18 June, 2012

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 1

ดวงยามไร้รูป ไร้นาม ตอนที่ 1
Comments : 6 Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , ,
Share Button

จุดกระทบแห่งวาสนาด้วยกาลชะตา จะมีความสัมพันธ์ และจะเชื่อมโยงผูกพันธ์กันอยู่เสมอนะครับ ในสามปัจจัยแห่งวาสนาปฏิสัมพันธ์กัน อันได้แก่…คน เวลา และสถานที่

Share Button
15 June, 2011

เลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา ชั้นสูง ตอนที่ 5

Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

๓ ภุมมะรุ่งสว่างกระจางหลาย ดีกับร้ายกึ่งกันจงผันหา
ได้เมื่อพ่อกระบือชื่อทรพา อยู่ในป่าตัวเดียวเที่ยวกระเจิง

Share Button
6 April, 2011

เลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา ชั้นสูง ตอนที่ 4

Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , ,
Share Button

๒ จันทร์เทารุ่งสว่างกระจ่างแจ้ง สุริย์แสงส่องฟ้าสุธาสถาน
ได้เมื่อเจ้าโฆษกกุมาร เกิดในครรภ์จัณฑาลทรพล

Share Button
21 March, 2011

เลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา ชั้นสูง ตอนที่ 3

Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , ,
Share Button

ดวงยามในส่วนนี้เรียกว่า…ตับยามอัฐกาล จะเป็นการผูกเรื่องราว และความหมายของช่วงยาม โดยผ่านเป็นบทประพันธ์ทางด้านวรรณคดีต่างๆ หลายเรื่อง อาทิเช่น รามเกียรต์ พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน และอื่นๆ

Share Button
9 March, 2011

เลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา ชั้นสูง ตอนที่ ๒

Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , ,
Share Button

หลักการนำไปใช้เรื่องของ ยามอัฏฐกาล ในขั้นชั้นประถมศึกษานี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนเลยครับ โดยเป็นการนำปรัชญาความหมายของดาวที่เป็นเจ้าของชั่วโมงนั้นๆ มาใช้ในการทายลูกค้า

Share Button
9 March, 2011

เลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา ชั้นสูง ตอนที่ 1

Comments : 1 Posted in : การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , ,
Share Button

เนื้อหา ในบทความนี้ทั้งหมด จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของลูกเล่นในการเล่น “ยามอัฏฐกาล” ทั้งหมดครับ จากการที่ตัวข้าพเจ้า ธุลีดิน ได้เคยนำมาใช้ และศึกษามา

Share Button
13 January, 2011

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 4

Comments : 1 Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , ,
Share Button

ในตอนที่ 4 นี้เรามาทำความเข้าใจกันในเรื่อง… การอ่านความหมายของดาวที่กุมลัคนากันนะครับ เพราะที่ผ่านมาเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่า…ลัคนา คืออะไร และสามารถหาตำแหน่งที่จะวางลัคนาได้ด้วยวิธีใด กันไปแล้วนะครับ และในตอนนี้ก็คือ…การเรียนรู้ของความหมายดาว ที่เป็นเลขของดาวประจำภพในตำแหน่งลัคนา ที่หามาได้แล้วว่าได้สถิตอยู่ภพใดครับ

Share Button
12 January, 2011

มหาคัมภีร์ ยามมณีเนตร

Comments : 8 Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

วิชาที่ตัวข้าพเจ้ากำลังที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นวิชาที่ว่าด้วย ยามอัฏฐกาล อีกชนิดหนึ่งนะครับ ที่ถือได้ว่าเป็นเคล็ดลับไม้ตาย ที่ครูโหราท่านในสมัยก่อน ท่านได้หวงแหนกันเป็นพิเศษเลยนะครับ เพราะว่าท่านจะมอบให้กับลูกศิษย์ที่เป็นคนที่สนิทเท่านั้นครับ

Share Button
10 January, 2011

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 3

Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , ,
Share Button

ในตอนที่ 3 นี้เรามาทำความเข้าใจในหลักการ และความหมายของการอ่านดวงที่มี ลัคนากุมภพ ต่าง ๆ กันครับ ว่ามีความหมายกันอย่างไรดีกว่านะครับ…

หลักการพยากรณ์เกี่ยวกับลัคนากุมภพต่าง ๆ ในฐานวัน ฐานเดือน ฐานปี

Share Button
10 January, 2011

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 2

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 2
Comments : 2 Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , , ,
Share Button

การวางลัคนาในดวง เลข ๗ ตัว มีความสำคัญมากครับ ที่จะมาช่วยแยกความแตกต่างกันในคนสองคนที่มีรหัสดวงเดียวกันได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วที่ตัวข้าพเจ้าได้พบเจอมา จะแยกความแตกต่างในคนสองคน ที่มีรหัสดวงเดียวกันได้ค่อนข้างยาก

Share Button
9 January, 2011

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 1

Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , , , , , ,
Share Button

การหาลัคนาคือ…เป็น การหาตำแหน่ง เพื่อที่จะใช้เป็นจุดวางเลขลัคนา ของช่วงเวลาที่เกิดในวิชาเลข ๗ ตัวนี้ ได้มีขึ้นมาเพื่อเป็นการที่จะให้ การพยากรณ์ออกคำทำนาย ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปอีก กว่าการที่เราจะทายแค่พื้นดวงอย่างธรรมดาครับ เพราะว่าการทายดวงถ้าเราได้รู้ถึง “จุดกำเนิด” หรือ ว่าเราอาจจะเรียกว่ารู้ถึง “ไส้ชะตา” ก็ได้นะครับ

Share Button
21 December, 2010

หลักการจับดวงยาม (ไร้รูป ไร้นาม)ตอนที่ 2

Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , ,
Share Button

กลับมาว่ากันต่อเรื่องการตั้งดวงโดยไม่ต้องใช้วันเดือน ปี เกิด ต่อนะครับ

วิธีที่ ๓. พอที่จะสะดวกและใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ

Share Button
21 December, 2010

หลักการจับดวงยาม (ไร้รูป ไร้นาม)ตอนที่ 1

Comments : 1 Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw
Tags: , , ,
Share Button

หลักในการตั้งดวงอาจจะตั้งได้หลายวิธีไม่จำกัดว่าจะตั้งด้วยวิธีใด ๆ หรือแม้แต่ จะใช้ดวงของตัวคุณ ก็ยังสามารถที่จะใช้ทายดวงของผู้อื่นยังได้เลยครับ เพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดคือการ จับดวงพินิจเวลา

Share Button