Category : 7ตัว

    Home / 7ตัว / Archive by category "ความหมายของดาว"
26 October, 2014

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย
Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว, ตำราอื่นๆ, วิธีการอ่านดวง, เกล็ดพยากรณ์ เลข๗ ตัว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

สุดยอดการถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสำเร็จ และร่ำรวย แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

Share Button
1 June, 2014

หลงดาว ตอนที่1

หลงดาว ตอนที่1
Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว, วิธีการอ่านดวง, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ทำไมเวลาที่ทายดวง ด้วยความหมายของดาวประจำวันเกิด แล้ว ผลถึงขัดแย้งกับความเป็นจริง..
ท่านอาจารย์ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า..

Share Button
5 April, 2014

คู่ดาว ตอนที่ ๑

คู่ดาว ตอนที่ ๑
Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : izee63
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ดาวศุกร์ ๖ กับ ดาวเสาร์ ๗ ที่แสดงถึงความเป็นคู่ศัตรู
ดาวศุกร์ ๖ นั้น จะแสดงถึงการมีความสุข
แต่ดาวเสาร์ ๗ นั้น จะแสดงถึงการมีความทุกข์

Share Button
23 November, 2011

ความหมายดาวกับฐานรองรับกำลังพระเคราะห์ ตอนที่ 2

Posted in : ความหมายของดาว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

คู่ธาตุไฟ ที่ส่งเสริมด้านอำนาจ ผู้คนยำเกรง มีความสำเร็จแต่ต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างหนัก คู่ความวุ่นวาย คู่เหน็ดเหนื่อย ตัวเจ้าชะตาจะเป็นคนใจร้อน มีทิฐิค่อนข้างสูง คิดทำอะไรส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วยตัวของตนเอง เป็นคนที่ถือยศ ถือเกียรติ ถือศักดิ์ศรี ไม่ชอบให้ใครมาดูถูก ดูแคลน เป็นที่มีความละเอียดที่จะคิด

Share Button
12 July, 2011

ความหมายดาวกับฐานรองรับกำลังพระเคราะห์ ตอนที่ 1

Posted in : ความหมายของดาว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : sarahw
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Button

ดาวอาทิตย์ ๑ รองรับด้วยฐานกำลังพระเคราะห์ อังคารเล็ก ๓ ตัว เจ้าชะตาจะเป็นคนใจร้อน มีทิฐิค่อนข้างสูง ตัวเจ้าชะตามักจะทำอะไรก็ตาม ในตอนเริ่มต้นมักที่จะหาความมั่นคงได้ยาก จะมีความคิดที่เป็นของตัวเองค่อนข้างสูง เจ้าชะตามักจะมีข้อพิพาทความขัดแย้ง คดีความ ต่างๆ ได้ง่าย

Share Button
19 December, 2010

ความหมายของดาวราหู

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ลุ่ม หลงมัวเมา ให้ทาย ราหู ๘ เพราะว่า ดาวราหู ๘ ในทางโหราศาสตร์เราจะใช้เป็นตัวบอกถึงกิเลส ในความลุ่มหลง ความอยากมี ความอยากได้ ของคน

Share Button
18 December, 2010

ความหมายของดาวเสาร์

Comments : 1 Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทายโทษ ทุกข์ ให้ทายเสาร์ ๗ เพราะว่า ดาวเสาร์ ๗ ในทางโหราศาสตร์เราจะใช้เป็นตัวบอกถึงความกดดัน อุปสรรคและปัญหาเป็นส่วนใหญ่

Share Button
17 December, 2010

ความหมายของดาวศุกร์

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

กิเลส กำดัด หรือ กิเลสสมบัติ ให้ทายศุกร์ ๖ เนื่องจากดาวศุกร์ ๖ เป็นดาวแห่งความรัก ความอยากได้ ความใคร่ กามอารมณ์ เงินทอง ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ คือการที่หลงในรูปสมบัติครับ คำว่า… กิเลสกำดัด หรือ กิเลสสมบัติ ให้ทายศุกร์

Share Button
17 December, 2010

ความหมายของดาวพฤหัสบดี

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทาย ปัญญาที่บริสุทธิ์ ให้ทายดาวพระพฤหัสบดี ๕ เพราะดาวพฤหัสตามตำนานได้สร้างมาจากพระฤาษี ที่มีศีลและการบำเบ็ญตบะที่ดีงามมา จึงมีความเด่นทางด้านปัญญา สติ และเหตุผลที่ดี

Share Button
15 December, 2010

ความหมายของดาวพุธ

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทาย เจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธ ( สร้างจากคชสาร ) ผู้มีไหวพริบ ความฉลาด ในการติดต่อสื่อสาร ดั่งการเข้าสังคมของโขลงช้างที่มีระบบอาวุโส

Share Button
15 December, 2010

ความหมายของดาวอังคาร

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทายกล้า ขยันให้ทายอังคาร ( ๓ ) เนื่องจากดาว อังคารสร้างมาจากกระบือ จึงทำให้มีความอดทนสูง นับได้ว่าเป็นดาวที่ชอบทำงานมากกว่าจะคอยแต่พูดแล้วไม่ทำ ชนิดทำมากกว่าพูด แต่ก็ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อย

Share Button
15 December, 2010

ความหมายของดาวจันทร์

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทาย รูปร่าง และจริตให้ทายจันทร์ ๒ เนื่องจากดาวจันทร์ เป็นดาวแห่งอารมณ์และความอ่อนไหวได้ง่าย มีจริตที่ปรวนแปรได้ง่าย และเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับดาวต่าง ๆ แล้ว คำว่า..รูปจริตให้ทายจันทร์ ๒

Share Button
15 December, 2010

ความหมายของดาวในศาสตร์เลขเจ็ดตัวฉบับอาจารย์ธุลีดิน

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว on by : sarahw
Tags: ,
Share Button

ทาย ยศศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ ๑ ( สร้างจากราชสีห์ ) ผู้ที่เป็นเจ้าป่าตามตำนาน ได้สร้างโดยพระอิศวรผู้ที่เป็นเจ้าแห่งเทวราชทั้งหลายทั้งปวง

Share Button