Home / 7ตัว / ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย
26 October, 2014

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย

Posted in : 7ตัว, ความหมายของดาว, ตำราอื่นๆ, วิธีการอ่านดวง, เกล็ดพยากรณ์ เลข๗ ตัว, เรียนดูดวงสไตล์ธุลีดิน on by : izee63 Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ แห่งความร่ำรวย

รหัสลับตัวเลขร่ำรวย

เลข ๗ ตัว, เลข 7 ตัว,เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เลข 7 ตัว 9 ฐาน,เรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เรียนเลข 7 ตัว, อ.ธุลีดิน,เลข ๗ ตัว อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,ดวงยาม,ดวงยามเลข ๗ ตัว, ชมรมเลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา,เรียนดูดวง,โหราศาสตร์, ดูดวงเลข ๗ ตัว,เรียนดูดวง,พยากรณ์,ธุลีดิน ซินแส แห่งความสำเร็จ, เลขเบอร์โทรศัพท์,เลขเบอร์โทรร่ำรวย

     คือ…การถอดหาคุณค่ามงคล และพลังของความร่ำรวยสำเร็จที่แท้จริง ในแต่ละหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของทุกท่าน ว่าหมายเลขที่ทุกท่านได้เลือกใช้นั้น ได้มีพลังที่สามารถจะสรรสร้างความสำเร็จ และช่วยชี้นำแนวทางการใช้ชีวิตที่มั่นคงให้กับทุกท่านได้รู้ถึงข้อดี และข้อเสียของหมายเลขเบอร์โทรที่ใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่ทุกท่านสามารถที่จะดึงเอาศักยภาพของพลังแห่งความร่ำรวยสำเร็จจากหมายเลขเบอร์โทรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

     วิธีการถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรแห่งความสำเร็จนั้นง่ายมาก เพียงทุกท่านนำเอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของทุกท่านที่ต้องการ
มาเขียนลงตามลำดับตัวเลขทั้ง
10 ตัว ของหมายเลขเบอร์โทร ดังรูป…

รหัสลับตัวเลขร่ำรวย2

 เลข ๗ ตัว, เลข 7 ตัว,เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เลข 7 ตัว 9 ฐาน,เรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เรียนเลข 7 ตัว, อ.ธุลีดิน,เลข ๗ ตัว อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,ดวงยาม,ดวงยามเลข ๗ ตัว, ชมรมเลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา,เรียนดูดวง,โหราศาสตร์, ดูดวงเลข ๗ ตัว,เรียนดูดวง,พยากรณ์,ธุลีดิน ซินแส แห่งความสำเร็จ,เลขเบอร์โทรศัพท์,เลขเบอร์โทรร่ำรวย

 

ตำแหน่งที่ 1 เป็นตัวแทนแห่งสมอง

     และในตำแหน่งนี้ของเบอร์มือถือ จะเป็นเลข 0 กันทุกเบอร์ และเลขศูนย์นี้ ก็ยังเป็นตัวแทนของความเจ็บป่วย การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ การเสื่อมโทรม ดังนั้นถ้าทุกท่านได้มีการใช้โทรศัพท์มากๆ นานๆ ทุกท่านก็จะรู้สึกมึนศีรษะได้ง่าย เพราะว่าคลื่นของโทรศัพท์มือถือจะมีผลต่อสมองโดยตรง ทุกท่านควรที่จะระวังการใช้โทรศัพท์ในข้อนี้กันด้วย

 

ตำแหน่งที่ 2 เป็นตัวแทนแห่งวิสัยทัศน์ (สายตา)

     ซึ่งหมายถึง…มุมมอง วิธีการสรรค์สร้าง เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง การพัฒนาต่อยอด ทักษะของการแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างโอกาส วิถีความคิดหลักการใช้ชีวิต (ตัวข้าพเจ้าขอเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนที่เลขต่างๆจะใช้จริง)

เลข 1 คือ…การมองถึงการไกลในความสำเร็จ ทุกอย่างจะต้องพร้อมและดูดี

เลข 2 คือ…การมองถึงอารมณ์ของความพอใจและความต้องการเป็นหลัก

เลข 3 คือ…การมองถึงโอกาสที่กล้าคิดและกล้าทำ พร้อมที่จะเสี่ยงอย่างไม่เกรงกลัว

เลข 4 คือ…การมองถึงแผนงานที่ทำ การมองถึงปัจจัยแห่งโอกาส

เลข 5 คือ…การมองถึงความสำเร็จในผลที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ ทุกอย่างจะต้องคุ้มค่า

เลข 6 คือ…การมองถึงผลแห่งความสุขสำเร็จเป็นที่ตั้ง ในทุกปัจจัยที่มี

เลข 7 คือ…การมองถึงความคุ้มค่า โอกาสของความทุ่มเทและการแบกรับ

เลข 8 คือ…การมองถึงการตอบสนองตัวเองเป็นหลัก การกล้าเสี่ยงวัดใจ ผิดถูกขอให้ได้ลอง

เลข 9 คือ…การมองถึงโอกาสแห่งตัวช่วย ในความพร้อมและศรัทธา

เลข 0 คือ…การมองถึงตัวเองเป็นสำคัญ กล้าแลกกล้าทำถ้ามันได้จริง

 

ตำแหน่งที่ 3 เป็นตัวแทนแห่งปาก

    ซึ่งหมายถึง…เสน่ห์แห่งวาจา คำพูดคำสัญญา เครดิตความน่าเชื่อถือ การยังถึงผลสำเร็จที่จะได้รับ ความมีเสน่ห์ที่ช่วยดึงดูดผู้ฟังการช่วยกระตุ้นถึงความสัมฤทธิ์ผลในความสำเร็จของการเจรจา

เลข 1 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือ ที่น่าเคารพศรัทธา พูดจริงพูดตรงทำจริง

เลข 2 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ที่น่าฟัง เนื้อความของคำพูดดูจริงใจเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้ดี

เลข 3 คือ…การพูดการเจรจาที่มีพลังเข้มแข็ง ที่แสดงถึงความเป็นคนจริง พูดอย่างไรสามารถทำได้อย่างนั้น

เลข 4 คือ…การพูดการเจรจาที่มีชั้นเชิงวิธีการในถ้อยคำ ที่ฟังดูดีมีเหตุผลด้วยความน่าเชื่อถือศรัทธา  

เลข 5 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเคารพศรัทธาเชื่อถือ เนื้อความที่สื่อถึงความจริงใจมีเมตตา

เลข 6 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ในถ้อยคำ อันสามารถสื่อถึงผู้รับฟังให้ร่วมรับรู้ถึงความสุขได้เป็นอย่างดี พรวิเศษที่ได้รับคือ พูดเงินได้เงิน พูดทองได้ทอง

เลข 7 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความจริงใจสูง ที่พูดตรงพูดแรงด้วยความหนักแน่น บางครั้งก็อาจดูแรงไป

เลข 8 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความเป็นตัวเองสูง แต่ก็สามารถที่จะชักชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดี

เลข 9 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือ พูดอย่างไรผลจะเป็นไปตามนั้น ไม่ควรแช่งใคร

เลข 0 คือ…การพูดการเจรจาที่มีทักษะไหวพริบปฏิภาณ แต่สื่อถึงความเป็นตัวเองสูงบางครั้งก็พูดไม่เอาใคร

 

ตำแหน่งที่ 4 เป็นตัวแทนแห่งใจ

     ซึ่งหมายถึง…สภาวะของจิตใจ ทัศนคติทางด้านอารมณ์และความรู้สึก การมีความตั้งมั่น การมีแรงปรารถนาและความตั้งใจการมีปณิธานของความตั้งใจและความแน่วแน่ของสำนึก

เลข 1 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความหนักแน่น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง บางครั้งก็ใจร้อนเอาแต่ใจตน

เลข 2 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอบอุ่นนุ่มนวล ที่ละเอียดอ่อนในอารมณ์และความรู้สึก

เลข 3 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความกล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ใจใหญ่ใจโต ที่กล้าเสี่ยงไม่ท้อถอย

เลข 4 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความละเมียดละไม มีจิตใจที่เปิดกว้างเปิดรับกับกระแสที่เข้ามากระทบได้ดี

เลข 5 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความนิ่งสงบ มีใจที่เป็นกลางยุติธรรม เป็นจิตใจที่แสดงออกถึงความมีเมตตา

เลข 6 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความสุขความสุนทรีย์ เข้าใจโลกสามารถรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขได้ดี

เลข 7 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอดทนหนักแน่น มีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อสิ่งกระทบ ใจแข็งใจเด็ด

เลข 8 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดขาดไม่เกรงกลัวใคร ใจกล้าบ้าบิ่น กล้าเสี่ยงในทุกรูปแบบ

เลข 9 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยว มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

เลข 0 คือ…สภาวะของจิตใจที่คาดเดาอารมณ์ได้ยาก เวลาใจดีก็ดีใจหาย แต่เวลาใจร้ายก็สุดๆ เช่นกัน

 

ตำแหน่งที่ 5 และ 6 เป็นตัวแทนแขน

     ซึ่งหมายถึง…การไขว้คว้าสรรค์สร้างโอกาส การลงมือทำให้เห็นจริง การไม่อยู่นิ่งเฉย การทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จการต่อยอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทำจริงทำจัง

เลข 1 คือ…การลงมือทำด้วยความตั้งมั่นตั้งใจจริง เพื่อยังผลแห่งความสำเร็จที่ได้วางเอาไว้

เลข 2 คือ…การลงมือทำด้วยความละเอียดอ่อนใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัจจัยที่พึงมีโอกาส

เลข 3 คือ…การลงมือทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การลงมือทำอย่างจริงจัง

เลข 4 คือ…การลงมือทำตามแผนงาน และการจัดการที่ได้วางเอาไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

เลข 5 คือ…การลงมือทำด้วยความรอบคอบ ใช้ปัญญาพึงพิจารณาคัดกรองให้มากๆ ทั้งก่อนและหลังทำ

เลข 6 คือ…การลงมือทำด้วยใจที่รัก ด้วยความสุข โดยใส่ความสุขความสนุกลงไปในทุกสิ่งที่ลงมือทำ

เลข 7 คือ…การลงมือทำด้วยความทุ่มเทอดทน โดยใส่ความพากเพียรพยายามไม่ท้อถอยลงไปในสิ่งที่ทำ

เลข 8 คือ…การลงมือทำด้วยวิธีการที่พลิกแพลง โดยให้ยืดหยุ่นผันแปรไปตามปัจจัยที่เหมาะสม

เลข 9 คือ…การลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา ยิ่งเชื่อในสิ่งเคารพโดยใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางของตัวช่วยพิเศษเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามที่ต้องการ

เลข 0 คือ…การลงมือทำด้วยความวิธีการที่คนอื่นๆ คาดไม่ถึง ที่ไม่สามารถจะคาดเดาอะไรล่วงหน้าจากได้

 

ตำแหน่งที่ 7 เป็นตัวแทนแห่งท้อง

     ซึ่งหมายถึง…การเติมเต็มแห่งโอกาส ในความพร้อม ความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ในความต้องการ

เลข 1 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการยอมรับยกย่องจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นผู้นำที่ดี

เลข 2 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการใส่ใจดูแลจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นคนที่มีเสน่ห์

เลข 3 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านกำลังการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ด้วยความกล้าทำ

เลข 4 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านแผนงานวิธีการ และคำปรึกษาจากคนรอบข้าง ด้วยการที่มีคนรู้จักมาก ด้วยการมีสังคมที่กว้าง

เลข 5 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการอุปถัมภ์ส่งเสริมจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนดีที่น่าเชื่อถือ

เลข 6 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านทรัพย์สินเงินทองจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนที่รักที่ห่วงใย

เลข 7 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านความมั่นคงจากคนรอบข้าง ด้วยความที่เป็นคนสู้ไม่ท้อถอย

เลข 8 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านเพื่อฝูงมิตรสหายที่มาก ด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อพ้อง

เลข 9 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านตัวช่วยพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อความเคารพศรัทธา

เลข 0 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านพลังอำนาจลึกลับที่ซ่อนเร้น ด้วยความที่เป็นคนมีเซ้นส์แปลกๆ

 

ตำแหน่งที่ 8 เป็นตัวแทนแห่งที่นั่ง

     ซึ่งหมายถึง…จุดยืนแห่งความมั่นคง ศักยภาพของพลังในตัวตน ความสุขสบายในความพร้อมที่มีอยู่จริง สถานะภาพของการรองรับ

เลข 1 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ความเป็นผู้นำ การเคารพยกย่องยอมรับ

เลข 2 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการใส่ใจดูแล การให้ความอบอุ่น การดึงดูดความสนใจใส่ใจ

เลข 3 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านหลักประกันที่เข้มแข็ง ความพยายามที่ไม่ยอมแพ้

เลข 4 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการสังคมที่กว้าง ทางเลือกที่มาก โอกาสที่มีอยู่เสมอ

เลข 5 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการเกื้อกูลอุปถัมภ์ การส่งเสริมผลักดัน การยอมรับนับถือ

เลข 6 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความพร้อม ความมั่นคงในด้านต่างๆ

เลข 7 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความมั่นคง ความหนักแน่น ความอดทนมุ่งมั่นไม่ท้อถอย

เลข 8 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านพวกพ้องทุกชนชั้น การยอมรับนับถือในความกล้าทุกด้าน

เลข 9 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีบุญบารมีคอยหนุนนำ

เลข 0 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความเร้นลับที่สุดจะคาดคะเน ด้วยกลวิธีแห่งโอกาสที่ผันแปร

 

ตำแหน่งที่ 9 และ 10 เป็นตัวแทนแห่งขา

     ซึ่งหมายถึง…การก้าวเดินเข้าหาเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น ในแนวทางวิธีการต่างๆ ที่มีเป้าหมายไว้เพื่อพุ่งชน ไม่ใช่มีไว้เพื่อเดินหนีปัญหา

เลข 1 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นในในคุณค่าของตัวเอง การไม่ยอมแพ้ให้ใครดูถูก

เลข 2 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่อบอุ่นในความสุนทรีย์ การใช้ความอ่อนโยนในการเดินเข้าหา

เลข 3 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่นขยันขันแข็งที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

เลข 4 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความรอบคอบในแผนการที่ได้วางเอาไว้อย่างละเอียดถูกต้องที่ดี

เลข 5 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความปัญญา ที่มีไหวพริบปฏิภาณและเหตุผลให้มาก 

เลข 6 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่เป็นความสุข แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างอเนกอนันต์

เลข 7 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความอดทนหนักแน่น ที่เพียรพยายามไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหา

เลข 8 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความใจกล้า อันพร้อมด้วยวิธีการชั้นเชิง

เลข 9 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา แล้วพลังแห่งความศรัทธานี้ก็จะนำพามาให้เกิดปฏิหาริย์แห่งความสำเร็จขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

เลข 0 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงที่พลิกแพลงคาดเดาได้ยากไปตามสถานะการณ์

ถอดรหัสหัวใจเลข7ตัวขั้นเทพ

 ถอดรหัสหัวใจเลข๗ตัว ขั้นเทพ,เลข7ตัว ขั้นเทพ,เลข๗ตัว ฉบับ ธุลีดิน,ถอดรหัสเลข7ตัว,หัวใจเลข๗ตัว,หนังสือเลข ๗ ตัว,หนังสือเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน, อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข๗ตัว๙ฐาน, ชมรมเลข๗ตัว สัตตะนวดารา,เรียนเลข๗ตัว,เรียนดูดวง,อ.นุชจรี ซื่อตรง,ดวงยาม,ยามอัฐกาล, เลข๗ตัว ชั้นสูง

ข่าวดี เรียนโหราศาสตร์เลข ๗ ตัว…ฟรี

     สำหรับทุกท่านที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาชีพแห่งศาสตร์ทางเลือกเพื่อนำไปประกอบอาชีพนักพยากรณ์ หรือเพื่อการเรียนรู้ถึงการตั้งรับกับชะตาชีวิตของตัวท่านเองก็ดี

 

ทุกท่านสามารถที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ …ฟรี

ในวิชา…เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ภาคพื้นฐาน

จากค่าเรียนปกติที่ 3,600บาท/คอร์ส

 

เพียงทุกท่านนำ…

หนังสือถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ

มาแสดง พร้อมกับ สมัครเป็นสมาชิกชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา เท่านั้น

ลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่…

:: 095-520-6336

Line ID ; 095-520-6336

…หนังสือ 1 เล่ม ขอสงวนสิทธิ์ต่อ 1 บุคคล…

*** เงื่อนไขการเรียนฟรี ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

ทุกท่านสามารถหาซื้อ…หนังสือถอดรหัสหัวใจเลข ๗ ตัว ขั้นเทพ

ได้ที่…

  • ร้านหนังสือซีเอ็ด
  • ร้านหนังสือนายอินทร์
  • ร้านหนังสือบีทูเอส B2S
  • และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปฯ

 

ในหมวดโหราศาสตร์ หรือ หมวดพยากรณ์ และสำหรับบางสาขาหนังสืออาจที่จะหมดจากชั้นวางไปแล้ว แต่ทุกท่านก็ยังสามารถสั่งซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้เลยค่ะ

 

สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดสอนได้ที่หน้า…www.7tua.com

ธุลีดิน-ผู้ให้ความเป็นครู

 เลข ๗ ตัว, เลข 7 ตัว,เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เลข 7 ตัว 9 ฐาน,เรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เรียนเลข 7 ตัว, อ.ธุลีดิน,เลข ๗ ตัว อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,ชมรมเลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา,เรียนดูดวง,โหราศาสตร์, ดูดวงเลข ๗ ตัว,เรียนดูดวง,พยากรณ์,ธุลีดิน ซินแส แห่งความสำเร็จ

ธุลีดิน…ผู้ให้ความเป็นครู

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.