Home / 7ตัว / วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 2
10 January, 2011

วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 2

Comments : 2 Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw Tags: , , , , , , , ,

Share Button

เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับ หลังจากที่เราพอได้ทราบกันแล้วว่า…ในแต่ละวันนั้นได้มีช่วงจังหวะของการเดินยามกันอย่างไรนะครับ ในตอนที่ 1 ที่ได้ผ่านมาแล้วนะครับ และในตอนที่ 2 นี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของการวางตำแหน่งของลัคนากันต่อนะครับ ว่ามีวิธีการวางดวงอย่างไรกันบ้างครับ

ก่อนอื่นท่านผู้ที่จะวางลัคนาในดวง เลข ๗ ตัว ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และได้ศึกษาดวง เลข ๗ ตัว มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ และก็จะต้องเขียนตั้งดวงเลข ๗ ตัวมาให้ได้ก่อนครับ เมื่อสามารถเขียนดวงได้แล้ว ก็ยังจะต้องอ่านดวงที่เขียนให้ออกด้วยครับ ว่า…ในดวงที่เราได้เขียนนั้น ได้มีคุณภาพของดวงอยู่ในระดับใด ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงาน ความมั่นคงในด้านฐานะทางการเงิน ความมั่นคงในด้านครอบครัว และความมั่นคงและเข้มแข็งในด้านของสุขภาพครับ ผู้ที่เรียนรู้ศาสตร์เลข ๗ ตัวจะต้องอ่านถึงความสัมพันธ์ในดวงให้ได้ก่อนนะครับ

และเมื่อท่านผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจในดวงได้ดีแล้ว แต่ตัวข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า…ถ้าท่านผู้ที่กำลังศึกษาดวงได้เจอคนที่มีรหัสดวงที่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วที่ตัวข้าพเจ้าได้พบเจอมา จะไม่สามารถแยกถึงความแตกต่างในคนสองคน ที่มีรหัสดวงเดียวกันได้ครับตรงนี้แหละครับที่การวางลัคนาในดวง เลข ๗ ตัว จึงมีความสำคัญมากครับ ที่จะมาช่วยแยกในความสามารถที่แตกต่างกัน ในคนสองคนที่มีรหัสดวงเดียวกันได้ครับ และเพื่อที่เราต้องการที่จะให้ผลแห่งการพยากรณ์ให้มีความหนักแน่น และแม่นยำขึ้นอีกนั้น เราก็แค่ตรวจดูว่าเวลาที่เขาเกิดในวันนั้น ตรงกับช่วงเวลาของยามใดในตาราง ยามอัฏฐกาล ที่ตัวข้าพเจ้าได้จัดทำไว้ให้นะครับ โดยให้ตรวจดูว่า เวลาที่เขาเกิดนั้นเป็นช่วงเวลากลางวัน หรือ ช่วงเวลากลางคืน และยังต้องรู้ต่อไปอีกว่า ช่วงเวลาที่เขาเกิดนั้น ตรงกับชื่อของยามอะไร และให้ถือเอาชื่อของยามนั้นเป็น เลข หลักของลัคนาครับ ตรงนี้แหละครับ

ยกตัวอย่างง่าย ๆ นะครับ คือ…

เกิดวันอาทิตย์ เวลา 12.20 น.

ก่อนอื่นเราจะต้องทราบให้ได้ก่อนนะครับว่า…เวลานี้เป็นช่วงกลางวัน หรือช่วงกลางคืนครับ แต่สำหรับเวลาที่กำหนดให้นี้ เราจะต้องใช้ตารางยามวันอาทิตย์ที่เป็นยามกลางวันครับ และเมื่อได้เราทราบถึงยามที่จะใช้ได้แล้ว ก็ให้มาพิจารณาในช่วงลำดับของยามกันต่อไปครับว่าในช่วงเวลา 12.20 น. นั้นได้ตกอยู่ในช่วงของลำดับยามใดดังตารางยามข้างล่างนี้ครับ

เราก็จะทราบว่าในวันอาทิตย์ที่เวลา 12.20 น. ในตารางยามจะตกอยู่ในลำดับยามที่ ๕ เป็นยามเสาร์ ๗ เจ้าเรือนครับ คือ…ที่ช่วงเวลา ตั้งแต่ 12.01 ถึง 13.30 น.ครับ

และเมื่อเราสามารถหาเลขประจำยามได้แล้ว ก็จะทำให้เราพอที่จะได้ทราบบ้างแล้วนะครับว่า…ในคนที่มีรหัสดวงเดียวกันนั้น ที่จริงแล้วได้มีความสามรถ หรือโอกาสที่แตกต่างกันในเรื่องราวต่างๆ ได้บ้างแล้วครับ ( เลขของยาม ก็คือความหมายของดาวด้วยนะครับ ) หรือพูดง่าย ๆ ก็คือว่า…เลขของยามนั้นเป็นดาวอะไร ดาวนั้นก็คือตัวบอกตำแหน่งของจุดกำเนิด ที่เรียกว่าลัคนาเกาะที่ตำแหน่ง ที่จะสามารถนำมาขยายในพื้นดวงเดิมของคน ๆ นั้นครับ

แต่ตัวข้าพเจ้าของบอกถึงแก่นแท้ที่ครูท่านได้วาง ตากล เอาไว้ให้นะครับว่า…ท่านจะไม่บอกหมดให้ละเอียดนะครับว่า ในตำแหน่งใดที่ถูกต้องที่สุดนะครับ

ท่านจะบอกให้เราอ่านแค่ว่า…ดาวนั้นเป็นดาวอะไร ก็ให้ตามอ่านดาวนั้นไปทุกตำแหน่งที่ได้มีดาวนั้นเป็นเจ้าเรือนอยู่ครับ เช่น…

เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน ก็ให้ดูว่าเลขของลัคนา ( ดาว ) ในฐานที่ ๑ ฐานที่ ๒ และฐานที่ ๓ ได้ไปอยู่ในภพใดบ้าง และมีฐานรองรับในฐานที่ ๔ เป็นฐานอะไรครับ

เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ก็ให้ดูว่าเลขของลัคนา ( ดาว ) ในฐานที่ ๑ ฐานที่ ๒ ฐานที่ ๓ ฐานที่ ๘ และฐานที่ ๙ ได้ไปอยู่ในภพใดบ้าง และมีฐานรองรับในฐานที่ ๔ เป็นฐานอะไรครับ

แต่หาได้บอกตำแหน่งที่ลึกและเอียดไปกว่านี้อย่างเจาะจงให้นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับ วิธีแก้ตากลนี้อย่างง่าย ๆ ก็ให้ท่านผู้ที่ศึกษาเลข ๗ ตัว แบ่งช่วงของยามใหญ่ที่มี ๙๐ นาที ออกเป็น ๓ ช่วง เราก็จะได้ ช่วงละ ๓๐ นาที เพราะว่ายามใหญ่จะมีเวลาที่ ๙๐ นาทีนะครับ

ช่วงยามต้น

ช่วงยามกลาง

ช่วงยามปลาย

เพียงแค่…ให้ดูที่เวลาเกิดของตัวบุคคลนั้นว่าเมื่อได้แบ่งออกเป็น สามช่วงยาม แล้วได้ตกอยู่ในช่วงของยามอะไร ( ข้าพเจ้าจะเรียกว่า…ยามต้น ยามกลาง และยามปลาย ครับ )

โดยเราจะถือว่า…

ถ้าตกอยู่ในช่วงของยามต้น ก็ให้ไปดูเลขยามนั้นในภพที่ตั้งอยู่บน ฐานที่ ๑

ถ้าตกอยู่ในช่วงของยามกลาง ก็ให้ไปดูเลขยามนั้นในภพที่ตั้งอยู่บน ฐานที่ ๒

ถ้าตกอยู่ในช่วงของยามปลาย ก็ให้ไปดูเลขยามนั้นในภพที่ตั้งอยู่บน ฐานที่ ๓

ปล. ถึงเราจะรู้ในตำแหน่งที่จะเขียนลงลัคนาที่แท้จริงแล้ว แต่เราก็ยังจะต้องตามอ่านดาวดวงนั้นในฐานอื่น ๆ มาประกอบด้วยอยู่นะครับ แต่ตำแหน่งของลัคนาจะเป็นจุดยืนหลักครับ และที่สำคัญที่สุดในการหาลัคนา ก็คือ…อย่าลืมดูฐานรองรับดาวของลัคนา ในฐานที่ ๔ ด้วยนะครับ เพราะว่าตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกถึงความเข้มแข็ง หรือว่าอ่อนแอของจุดกำเนิดแห่งลัคนาที่หาได้นะครับ

และการที่เราจะวางวางลัคนาลงไป โดยใช้การเขียน “ลัคนาเป็น…ลัค…หรือ…ล…”ป็นเครื่องหมาย แทน ลัคนานี้มีความหมายว่า “จุดกำเนิด “ นั่นเองครับ  ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ถึงความสามารถต่าง ๆ ของคนที่มีรหัสดวงเดียวกันได้เป็นอย่างดีครับ

การนับยามหาเวลาเกิด เพื่อวางลัคนานี้  ในตัวบุคคลที่เกิดใน ช่วงเวลากลางคืน ก็ให้หาแบบเดียว กับการหา ยามกลางวัน ครับ คือตกเลขยามอะไร ก็ให้ถือเอาเลขยามนั้นเป็นหลัก กับพร้อมทั้งให้พึงพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนว่า…ทั้งสามฐานพยากรณ์ ได้มีตัวเลขของลัคนาใดเกาะอยู่ที่ภพใด และตั้งรองรับด้วยฐานพระเคราะห์ดวงใดครับ

โปรดติดตามวิธีการหาลัคนา ในเลข ๗ ตัว ในตอน…ต่อไปนะครับ…

ตอน……การออกคำพยากรณ์เกี่ยวกับลัคนา กุม ฐาน วัน เดือน ปี

By…ธุลีดิน

Share Button

2s COMMENTS

2 thoughts on : วิธีการหาลัคนา เพื่อวางในดวงเลข ๗ ตัว ๔ ฐานและ ๙ ฐาน ตอนที่ 2

 • การ์ตูนดัง
  January 17, 2011 at 10:40 pm

  …เฝ้าติดตามการคลอดหนังสือของ อ.ธุลีดินมานานแล้วค่ะ ดีใจมากๆ ค่ะ หนังสือของท่านออกมาวางตลาดแล้ว…ไปซื้อหาวันแรก ปรากฎว่า “หนังสือเดินทางมายังไม่ถึงร้านเลยค่ะ”
  ไม่ซื้อหาเก็บไว้ เสียใจมากเลยค่ะ เพราะตั้งตาเฝ้ารอมานานนนนนนๆๆๆๆมากกกกกๆๆๆๆเลยค่ะ …
  …ส่วนฉบับต่อๆๆไป รีบผลิตออกมาให้ท้นนะค่ะอาจารย์ธูลีดิน…(เฝ้ารออีกเหมือนเดินค่ะ)…ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ…

 • noi ระฆังลม
  February 4, 2011 at 8:46 pm

  ลัคน์ พี่อยู่ 2ปุตตะ แต่พี่กะลูก ไม่กินเส้นกันเลย หาเรื่องเดือดร้อนให้พี่ตลอด แล้ว ลัคน์ จะใช่ไหมคะเกิดเวลา 6.35น. ตอนนี้ 3 ทำงานหนักมากๆๆเส้นเอ็นเป็นอีกแล้ว นวดทุกอาทิตย์เลยที่ข้อมือเหมือนเดิม เหยียบดวงยังไงดี เมื่อปีใหม่ปล่อยโคไปแล้ว 1ตัว บริจาคโลหิตก็ 1 กพ.นี้เอง ปีนี้ ฐาน 12 ด้วย จะรอดไหมนี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.