Home / ฮวงจุ้ย / เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยโรงงาน ตอนที่ 3
3 November, 2012

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยโรงงาน ตอนที่ 3

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย ธุรกิจร้านค้า on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

เคล็ดสินค้า ฮวงจุ้ยโรงงาน ตอนที่ 3

สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

คุณพัชรพร 

:: 095-520-6336

Line ID ; 095-520-6336

www.168fsshop.com

fengshui-lucky-coin2

สวัสดีครับ ในตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ ในการนำเสนอเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดวางเคล็ดแก้ฮวงจุ้ยต่างๆ พร้อมกับการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดในระดับของความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของความรู้ ที่มีในแต่ละบุคคลผู้ที่จะนำเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดฮวงจุ้ยโรงงานครับ…

เคล็ดชิ้นที่…1

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิ


ถือเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยพื้นฐานของวิชาฮวงจุ้ยที่สำคัญมากๆ ที่สุดในเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ที่ถือได้ว่าเป็นเคล็ดสินค้านำโชคที่ดีมากๆ เคล็ดหนึ่งที่ซินแสทุกท่าน ต่างจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในการติดเคล็ดเพื่อให้ก่อเกิดโชคลาภ และความร่ำรวยกับบ้านของลูกค้าทุกคนที่ได้รับจัดฮวงจุ้ย เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดง เป็นเหรียญจีนโบราณในยุคของราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นในยุคขององค์มหาจักรพรรดิทุกพระองค์ ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอันสูงที่สุด และยังถือเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยที่มีพลังมหามงคลที่ดีมากๆ เพราะว่าเป็นเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยที่มีความสำคัญ ที่สามารถจะปกป้องตัวบุคคลผู้ที่ได้ครอบครองให้พบกับความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ดังกับตัวของท่านผู้ที่ได้มี เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดง ไว้ในครอบครอง ก็เหมือนดังกับนัยยะที่ตัวท่านมีองค์มหาจักรพรรดิทั้ง 6 พระองค์ได้คอยช่วยเหลือส่งเสริมนั้นเองครับ ยิ่งในด้านการเงิน รวมทั้งโชคลาภต่างๆ และยิ่งสำหรับวิชาฮวงจุ้ยแล้วถือได้ว่า เป็นเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยนำโชคที่ดีมากๆ ในการจัดฮวงจุ้ยให้เพื่อให้เกิดความโชคดี การมีโชคลาภ การมีเงินมีทองที่ดี และยังเป็นเคล็ดแห่งความร่ำรวยที่ดีมากๆ (ขอบอกนะครับว่า ใครก็ตามที่ต้องการโชคลาภ และความร่ำรวย จะต้องใช้ เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดง ในการพกติดตัว หรือติดเคล็ดกันทุกคนเลยนะครับ ยิ่งท่านเจ้าของร้านค้า นักธุรกิจ ทุกท่านจะต้องใช้เคล็ดมหามงคล เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดง นี้กันนะครับ)


fengshui-lucky-coin2

 

ฮวงจุ้ยโรงงาน เป็นการใช้เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยในการจัดโรงงาน

1. เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดใช้ในการพกติดตัว เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ในการติด หรือแขวนไว้กับเคล็ดฮวงจุ้ยอื่นๆ ภายในโรงงาน เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ และยังเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดใช้ในการแขวนไว้ที่หน้าประตูโรงงาน (ที่จับบานประตู) เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ ให้ไหลเข้ามาสู่บริษัทของเรานั้นเอง

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ในการติดไว้กับหน้าเอกสารทางด้านการเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ในการเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ ให้ไหลเข้ามาสู่ตู้เซฟ

เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ในการติดไว้กับเครื่องคิดเงิน เครื่องเก็บเงิน เครื่องคำนวณเงิน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการเรียกโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

-เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดง ใช้ในการติดไว้ด้านหลังของเก้าอี้ทำงาน เพื่อเป็นนัยยะแห่งมงคลในการช่วงส่งเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าว หน้า มีโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ

.

2. เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านในซ้ายมือสุดของโรงงาน หรือในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านในซ้ายมือสุดของห้องนั้นๆ ที่ต้องการ (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูโรงงาน แล้วมองเข้าไปในโรงงาน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะโรงงานที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านหน้าขวามือของโรงงาน หรือในตำแหน่งพื้นที่มุมด้านหน้าขวามือสุดของห้องนั้นๆ ที่ต้องการ (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูโรงงาน แล้วมองเข้าไปในโรงงาน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ โอกาสในโชคลาภที่ดี โอกาสในการอุปถัมภ์ที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้โรงงาน ได้มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดี

สินค้านำโชค เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแดใช้ติดแขวนไว้ที่ในตำแหน่งพื้นที่ช่องกลางด้านหน้าของโรงงาน หรือในตำแหน่งพื้นที่ช่องกลางด้านหน้าของห้องนั้นๆ ที่ต้องการ (เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูโรงงาน แล้วมองเข้าไปในโรงงาน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า การได้เลื่อนยศ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น ให้ได้ผลกำไรที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้โรงงาน ได้มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีอย่างมั่นคงตลอดไป…

.

3. เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)

 

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ในตำแหน่งทิศจริงของโรงงาน (เมื่อได้หาตำแหน่งพื้นที่ของจุดกึ่งกลางโรงงานได้แล้ว ให้เราตั้งเข็มทิศไว้ ในตำแหน่งค่าพื้นฐาน ตามลักษณะของเข็มทิศในแต่ละแบบ หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศ ที่ได้ชี้บอกไปในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการหาของตัวโรงงาน) ดังนี้…

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ของโรงงาน

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ การมีโชคลาภ การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงิน และการมีฐานะที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างมั่นคง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของโรงงาน

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ โอกาสในโชคลาภที่ดี โอกาสในการอุปถัมภ์ที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้โรงงานมีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

ทิศเหนือ N ของโรงงาน

จะเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า การได้เลื่อนยศ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้โรงงานมีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่ดี

.

4. เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)

 

สินค้ามงคล เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด ใช้ติดเพื่อควบคุมพลังของดาวเหิน หรือช่วยส่งเสริมพลังของดาวเหินประจำพื้นที่ต่างๆ

อันได้แก่… พลังของดวงดาวภูเขา พลังของดวงดาวสายน้ำ พลังของดาวเหินจรปี พลังของดาวเหินจรเดือน และพลังของดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 1 6 7 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 5 8 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไป ให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุไม้ ที่รุนแรงเกินไป ให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ติดเสริมกับเคล็ดผีซิ่วสัตตะโลหะ เพื่อควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 และดวงดาวหมายเลข 5 เมื่อเหินปี เหินเดือนผ่านมา

.

5. เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ค่ายกลฮวงจุ้ย เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (สำหรับท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

 

ใครก็ตามที่ได้ครอบครองสินค้ามงคล นำโชค เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด จึงย่อมที่จะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่ง ในการที่จะได้รับพลังในการช่วยหนุน และปกป้องดวงชะตาให้มีความเข้มแข็ง เหรียญจีนโบราณ 6 มหาจักรพรรดิร้อยด้ายแด จึงมีความเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพ สามารถที่จะหาครอบครองกันได้ทุกคน ยิ่งสำหรับคนที่กำลังต้องการโชคลาภ และความร่ำรวยมั่งคั่ง

ใช้พกติดตัวที่ด้านขวามือ เมื่อต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้หญิงในเรื่องโอกาสทางด้านการเงิน หรือขอโชคลาภต่างๆ

ใช้พกติดตัวที่ด้านซ้ายมือ เมื่อต้องการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ชายในเรื่องโอกาสทางด้านการเงิน หรือขอโชคลาภต่างๆ

ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ 295.6-301.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีปัญญาเฉลียวฉลาด มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีลาภยศมากมาย มั่งคั่งร่ำรวย เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนพร้อม

ใช้วาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ 247.6-253.5 องศา ทิศตะวันตก W1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โต มีเงินทองมากมาย มีวาสนาสูงส่ง มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ประกอบอาชีพการใดๆ ก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง

168-feng-shui-Lu-Ban-Ruler-หลูปัง

เคล็ดชิ้นที่…2


ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง

ถือเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยชั้นสูง ของวิชาฮวงจุ้ยที่สุดยอดมากๆ ในการจัดเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมงคล ที่ถือได้ว่าเป็นเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมหามงคล ที่จะช่วยแก้ไขตำแหน่งทิศทางของประตู หรือปากรับพลังที่ได้ตั้งหันไปในองศาที่ผิดและยังเป็นองศาที่ให้พลังอัปมงคล ให้กลับมามีองศามงคลที่ดี เพื่อให้ได้รับพลังที่เป็นมหามงคลที่ดีขึ้นมาแทนนั้นเองครับ ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดพลังชี่ที่ดี ดึงดูดพลังที่เป็นมหามงคล ดึงดูดความโชคดี ดึงดูดเงินทอง ดึงดูดความสำเร็จมาให้ และที่สำคัญที่สุด คือ ยังเป็นสุดยอดเคล็ดในการแก้มิติของขนาดพื้นที่ต่างๆ ที่ผิด หรือขนาดของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีพลังมงคลที่ดีมากที่สุดได้อีกด้วย ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง จึงถือได้ว่าเป็นสุดยอดเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดีมากๆ ที่ซินแสทุกท่าน ต่างนำไปใช้ในการติดตั้งวางวัดเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยมหามงคล เพื่อกระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภเงินทอง และความร่ำรวยสำเร็จ กับบ้านของท่านลูกค้าทุกท่านที่ได้เชิญให้ท่านซินแสไปจัดฮวงจุ้ยนั้นเอง

ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ในความกว้างยาวของทุกสรรพสิ่งล้วนแฝงไปด้วยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีโชคเคราะห์และดีชั่ว นี่เป็นกฏเกณฑ์ของหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณของจีนหลักหนึ่ง ซึ่งได้ทำการทดสอบและค้นคว้ากันมานาน ท่านปรมาจารย์ซินแสฮวงจุ้ยทุกท่านต่างได้ให้การยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และนำมา ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน การเลือกซื้อหาบ้านที่อยู่อาศัย การเลือกบ้านเช่า หรือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยไม้บรรทัดของหลูปังในการตัดสินว่าขนาดของสิ่งนั้นจะนำความเป็นมงคลมาสู่ตนเองหรือไม่ ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง มีประวัติเล่ากันมาว่า

ท่านอาจารย์หลูปัง เป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยท่านหนึ่งที่มีความสามารถในด้านช่างไม้ ช่างฝีมือ งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยของราชวงศ์ฮั่นตอนต้น ท่านอาจารย์หลูปัง ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างมากมายหลายอย่างให้กับคนในยุคนั้นเอาไว้ใช้งาน และงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านและสร้างสะพาน ท่านได้ศึกษา เรียนรู้ พยายามค้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของใหม่ๆ ออกมามากมาย จนเป็นที่ยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน และสิ่งสำคัญที่ท่านได้สร้างมานั้น คือ ระบบมาตรวัดหลูปัง หรือ ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง

ท่านอาจารย์หลูปังเป็นผู้คิดค้น ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ขึ้นมาโดยผ่านการทดสอบความแม่นยำมาโดยตลอดในระยะเวลายาวนานนับพันปี และเชื่อว่าในระยะความกว้างยาวต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความสุข ความทุกข์ โชคลาภ เคราะห์ภัยต่างๆ ของชีวิตคนเรา หากเราจะตกแต่งบ้านเรือน หรือซื้อหาเครื่องเรือนก็ควรจะ ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง วัดระยะของขนาดเครื่องเรือนนั้นก่อน โดยหาระยะขนาดที่ตกตัวอักษรที่เป็นมงคล ก็จะนำความโชดีมาให้และถ้าหากขนาดนั้นตกระยะที่ไม่เป็นมงคลแล้วก็ย่อมนำโชคร้ายมาสู่เราเช่นกัน ไม่ว่าเราจะทำการต่อเติมบ้านช่องที่อยู่อาศัย หรือสั่งทำเครื่องเรือน ในการใช้ขนาดกว้างยาวใดใดก็ควรจะต้องใส่ใจให้มาก เพราะว่าขนาดระยะที่แตกต่างกันก็มีมิติความหมายแห่งโชคเคราะห์อยู่ภายในระยะนั้นๆ และก็ควรจะใช้ไม้บรรทัดหลูปังในการช่วยกำหนดขนาดที่เป็นมงคล ก็ย่อมที่จะให้ให้เป็นหลักประกันได้ว่าสิ่งนั้นๆ จะนำโชคดีมาสู่ และหลักการนี้ก็ได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำความถูกต้องมาโดยตลอดแม้กระทั่งในปัจจุบัน ซึ่งท่านปรมาจารย์ซินแสฮวงจุ้ยทุกท่านต่างก็นิยมใช้ ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง กันอย่างแพร่หลาย

ในบรรดาปรมาจารย์ฮวงจุ้ยต่างถือว่า ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ซึ่งจะใช้เป็นไม้บรรทัด ที่ใช้ในกำหนดขนาดของมิติที่เป็นมงคล และใช้ตรวจสอบขนาดที่เป็นอัปมงคลของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในทางฮวงจุ้ยสถาปัตย์ การก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ทำต่อบุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลต่างๆ ขึ้นมา โดยแยกแยะการให้คุณและโทษลักษณะต่างๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้ มาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน คือ ประมาณ 43 ซม. หรือ 17 นิ้ว แบ่งออกเป็น 8 ช่วงใหญ่ๆโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เป็นมงคล และ 4 ส่วนที่ไม่เป็นมงคล แต่ละช่วงจะมีระยะห่างประมาณ 5.5 ซม.

168-feng-shui-Lu-Ban-Ruler-หลูปัง5

ฮวงจุ้ยโรงงาน เป็นการใช้เคล็ดสินค้ามงคลฮวงจุ้ยในการจัดโรงงาน

1.เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชาฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

-เคล็ดฮวงจุ้ย นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ในการติดตั้งไว้ที่บริเวณเหนือวงกบประตูโรงงานที่ด้านหน้าประตูทางเข้า เพื่อเป็นนัยยะแห่งพลังมงคลในการช่วยปรับพลังในทิศทางที่เป็นอัปมงคลให้กลายเป็นพลังมหามงคล และเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยมหามงคลในการดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ เพื่อให้ไหลเข้ามาสู่โรงงานของเรานั้นเองครับ (เป็นเคล็ดฮวงจุ้ยชั้นสูงที่มีความจำเป็นในการจัดฮวงจุ้ยทุกครั้ง และทุกโรงงานที่ต้องการพลังมหามงคลที่ดีให้เข้าสู่โรงงานนั้นๆ)

-เคล็ดฮวงจุ้ย นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ในการติดตั้งไว้ที่บริเวณเหนือวงกบหน้าต่างโรงงาน ในด้านที่หันไปเห็นสายน้ำต่างๆ ด้านนอก เพื่อเป็นนัยยะแห่งพลังมงคลในการช่วยปรับพลังในทิศทางที่เป็นอัปมงคลให้กลายเป็นพลังมหามงคล และเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยมหามงคลในการดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ เพื่อให้ไหลเข้ามาสู่โรงงานของเรานั้นเองครับ

-เคล็ดฮวงจุ้ย นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ในการติดตั้งไว้ที่บริเวณเหนือซุ้มประตูโรงงาน ด้านในที่เป็นซุ้มประตูในรูปแบบที่ผิดฮวงจุ้ย เพื่อเป็นนัยยะแห่งพลังมงคลในการช่วยปรับพลังในรูปแบบที่เป็นอัปมงคลให้กลายเป็นพลังมหามงคล และเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยมหามงคลในการดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ เพื่อให้ไหลเข้ามาสู่โรงงานได้อย่างสะดวกนั้นเอง

-เคล็ดฮวงจุ้ย นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ในการติดตั้งไว้ที่บริเวณเหนือประตูโรงงาน ในด้านที่เป็นตำแหน่งประตูตรงกัน เพื่อเป็นนัยยะแห่งพลังมงคลในการช่วยปรับพลังในทิศทางที่เป็นภาวะพิฆาตอัปมงคลให้กลายเป็นพลังมหามงคล และเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยมหามงคลในการดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ดีๆ เพื่อให้ไหลเข้ามาสู่โรงงานของเรานั้นเอง

2.เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชาฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ติดแขวน หรือตั้งวาง เอาไว้ในตำแหน่งโซนพื้นที่มุมด้านใน ซ้ายมือสุดภายในตัวโรงงาน (ฮวงจุ้ย เรียกตำแหน่งนี้ว่า…ตำแหน่งขุมทรัพย์ของโรงงาน) หรือในตำแหน่งโซนพื้นที่มุมด้านใน ซ้ายมือสุดของห้องนั้นๆ (หลักการหาตำแหน่งนี้ โดยให้ตัวเรายืนอยู่ที่หน้าประตูของโรงงาน แล้วให้เรามองเข้าไปภายในตัวโรงงาน หรือถ้าหากต้องการนำไปจัดห้องต่างๆ ภายในโรงงาน ให้ตัวเรายืนอยู่ที่หน้าประตูห้อง แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการส่งเสริม และยังช่วยกระตุ้นพลังมงคล ที่ได้ประจำอยู่ในโซนพื้นที่ แห่งความปรารถนาในเรื่องราวของ…การมีความโชคดี การมีโชคลาภที่ดี การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงินที่ดี และการมีฐานะทางธุรกิจของโรงงาน ที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง ยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดไป…

สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ติดแขวน หรือตั้งวาง เอาไว้ในตำแหน่งโซนพื้นที่มุมด้านหน้า ขวามือสุดภายในตัวโรงงาน (ฮวงจุ้ย เรียกตำแหน่งนี้ว่า…ตำแหน่งอุปถัมภ์ของโรงงาน) หรือในตำแหน่งโซนพื้นที่มุมด้านหน้า ขวามือสุดของห้องนั้นๆ (หลักการหาตำแหน่งนี้ โดยให้ตัวเรายืนอยู่ที่หน้าประตูของโรงงาน แล้วให้เรามองเข้าไปภายในตัวโรงงาน หรือถ้าหากต้องการนำไปจัดห้องต่างๆ ภายในโรงงาน ให้ตัวเรายืนอยู่ที่หน้าประตูห้อง แล้วมองเข้าไปในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการส่งเสริม และยังช่วยกระตุ้นพลังมงคล ที่ได้ประจำอยู่ในโซนพื้นที่ แห่งความปรารถนาในเรื่องราวของ…การมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การมีโอกาสที่ดีๆ การมีคนคอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีๆ การมีผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาที่คอยให้การคุ้มครอง การมีความสุขและโอกาสอย่างที่ดีไม่คาดคิด ทุกอย่างล้วนได้รับการส่งเสริมให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และทุกคนที่อยู่ภายในองค์กรจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายและมีความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3.เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ย 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)

 

สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ติดหรือใช้แขวนเอาไว้ในตำแหน่งทิศจริงของโรงงาน หรือในตำแหน่งทิศจริงของห้องที่ต้องการ (โดยให้เราหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของโรงงานให้ได้ก่อน เมื่อเราสามารถที่จะหาจุดศูนย์กลางของโรงงาน หรือห้องได้แล้ว ก็ให้เราใช้เป็นตำแหน่งในการตั้งเข็มทิศเพื่อวัดหาตำแหน่งของทิศจริงภายในโรงงาน โดยให้ตั้งเข็มทิศในตำแหน่งค่าพื้นฐานตามลักษณะของเข็มทิศในแต่ละแบบ หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศ ที่ได้ชี้บอกไปในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการหาของตัวโรงงาน) ดังนี้…

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ของโรงงาน

เพื่อจะเป็นการช่วยส่งเสริม และกระตุ้นพลังที่เป็นมงคลประจำพื้นที่ในทิศจริง ที่อยู่ในโซนพื้นที่ใน ทิศ SE ของโรงงาน (ฮวงจุ้ย เรียกตำแหน่ง ทิศ SE ของโรงงาน นี้ว่า…ตำแหน่งทิศแห่ง…ขุมทรัพย์ของโรงงาน) ที่ได้ให้ความปรารถนาแห่งความสำเร็จในเรื่องของ…การมีความโชคดี การมีโชคลาภที่ดี การมีทรัพย์สินเงินทองที่ดี การมีความร่ำรวยมั่งคั่งที่ดี การมีความสำเร็จในด้านการเงินที่ดี และการมีฐานะทางธุรกิจของโรงงาน ที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง ยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดไป…

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW ของโรงงาน

เพื่อจะเป็นการช่วยส่งเสริม และกระตุ้นพลังที่เป็นมงคลประจำพื้นที่ในทิศจริง ที่อยู่ในโซนพื้นที่ใน ทิศ NW ของโรงงาน (ฮวงจุ้ย เรียกตำแหน่ง ทิศ NW ของโรงงาน นี้ว่า…ตำแหน่งทิศแห่ง…อุปถัมภ์ของโรงงาน) ที่ได้ให้ความปรารถนาแห่งความสำเร็จในเรื่องของ…การมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การมีโอกาสที่ดีๆ การมีคนคอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีๆ การมีผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาที่คอยให้การคุ้มครอง การมีความสุขและโอกาสอย่างที่ดีไม่คาดคิด ทุกอย่างล้วนได้รับการส่งเสริมให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และทุกคนที่อยู่ภายในองค์กรจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายและมีความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย…

ทิศเหนือ N ของโรงงาน

เพื่อจะเป็นการช่วยส่งเสริม และกระตุ้นพลังที่เป็นมงคลประจำพื้นที่ในทิศจริง ที่อยู่ในโซนพื้นที่ใน ทิศ N ของโรงงาน (ฮวงจุ้ย เรียกตำแหน่ง ทิศ N ของโรงงาน นี้ว่า…ตำแหน่งทิศแห่ง…การงานของโรงงาน) ที่ได้ให้ความปรารถนาแห่งความสำเร็จในเรื่องของ…การมีร้านค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่ดี การมียอดขายที่เพิ่มขึ้น การมีความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานที่ดี ตำแหน่งหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น การได้เลื่อนยศ การได้เลื่อนตำแหน่ง การมีอาชีพหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น การได้ยอดหรือผลตอบรับในหน้าที่การงานที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น การมีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ หรืออบรมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเลื่อนตำแหน่ง…

4.เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิน หรือดาว 9 ยุค (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)

 

สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ติดเพื่อควบคุมพลังของดาวเหินในดวงดาวต่างๆ หรือช่วยส่งเสริมพลังของดาวเหินที่ได้ตั้งประจำอยู่ในโซนพื้นที่ต่างๆ

อันได้แก่… พลังของดวงดาวภูเขา พลังของดวงดาวสายน้ำ พลังของดาวเหินประจำยุค พลังของดาวเหินจรปี พลังของดาวเหินจรเดือน และพลังของดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 6 7 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 2 5 8 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้ตั้งในตำแหน่งดาว 8 สายน้ำของบ้าน ทุกตำแหน่ง

ใช้ส่งเสริมพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ให้มีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาว ธาตุน้ำ นั้นๆ

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุโลหะ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุดิน ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุไม้ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ทอนพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

.

5.เคล็ดฮวงจุ้ยโรงงาน ในหลักวิชา ค่ายกลฮวงจุ้ย เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (สำหรับท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

 

โรงงานใดก็ตามที่ได้ครอบครอง สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง จึงย่อมที่จะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่ง ในการที่จะได้รับพลังในการช่วยหนุน และปกป้องดวงชะตาให้มีความเข้มแข็ง สินค้ามงคล นำโชค ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง จึงมีความเหมาะกับโรงงานทุกโรงงานจึงสามารถที่จะหาครอบครองกันได้ ยิ่งสำหรับโรงงานที่กำลังต้องการความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภเงินทอง และความร่ำรวยมั่งคั่ง

ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ตั้งวาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ 313.6-319.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW2 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในโรงงาน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้มีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยมหาศาล อุดมไปด้วยเกียรติข้าทาสบริวาร และทรัพย์สินเงินทอง

ไม้บรรทัดเหวินกงฉือ หรือ ไม้บรรทัดหลูปัง ใช้ตั้งวาง หรือติดแขวนไว้ ในทิศ 331.6-337.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ NW3 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในโรงงาน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอำนาจ บุญวาสนา บารมี มีเงินทองใช้จ่ายไม่เดือดร้อน สุขภาพแข็งแรง และมีลูกหลานที่ดี

7tua-fengshui-for-life-1-shan-hai-zhen

 

เคล็ดชิ้นที่…3

กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล)

กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) เป็นเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยชั้นสูง ที่ถือว่าเป็นที่สุดยอดที่สุดแล้วในเคล็ดกระจกยันต์ทั้งหลาย ที่สามารถใช้แก้สลายพลังอัปมงคลพิฆาตได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาวะพิฆาตที่เกิดจากวิญญาณ หรือทางด้านอาถรรพ์พิฆาต หรือแม้แต่ภาวะพิฆาตที่เกิดจากรูปลักษณ์โครงสร้างที่เป็นนัยยะอัปมงคลต่างๆ ที่เข้ามาส่งผลให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรา กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) จึงถือได้ว่าเป็นเกาะป้องกัน คุ้มภัย ลดความรุนแรง และทำการสลายพลังต่างๆ ให้สูญสิ้นและผ่านพ้นไปจากบริเวณบ้านเรือนของเรานั้นเอง การใช้ กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) จะหมายถึงการสลายพลังให้แผ่กระจายตัวจนหายไปหมดสิ้น และจะไม่ส่งสะท้อนกลับไปยังทิศที่ถูกส่งมา ดังนั้น กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) มักติดตั้งไว้หน้าอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ที่เป็นทางสามแพร่ง แม่น้ำพุ่งเข้าใส่ วัด เมรุ คุก สุสาน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เสาไฟฟ้า เสาขยายสัญญาณต่างๆ จานดาวเทียม รูปทรงของเหลี่ยมมุมตึกต่างๆ ต้นไม้ที่เป็นอัปมงคล บ้านร้างฝั่งตรงข้าม และอื่นๆ ที่เป็นอัปมงคลทางด้านรูปลักษณ์ ที่ตรงเข้าหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรา

 

กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) เป็นอุปกรณ์ในการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดวิชาฮวงจุ้ยในประเภทเคล็ดกระจกยันต์ ที่สามารถใช้แก้สลายพลังอัปมงคลพิฆาตได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาวะพิฆาตที่เกิดจากวิญญาณ หรือทางด้านอาถรรพ์พิฆาต หรือแม้แต่ภาวะพิฆาตที่เกิดจากรูปลักษณ์โครงสร้างที่เป็นนัยยะอัปมงคลต่างๆ ที่เข้ามาส่งผลให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรา ได้อย่างสารพัดรูปแบบในทุกปัญหาที่มี ชนิดที่ว่า…หากนึกอะไรไม่ออก ที่ว่า…จะใช้เคล็ดฮวงจุ้ยอะไรดี เพื่อแก้สลายพลังที่เป็นอัปมงคลพิฆาตต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรา ให้ใช้ กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) สิ่งนี้เข้าแก้ไขฮวงจุ้ยได้เลย รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่า ถือเป็นที่สุดในเคล็ดวิชาแล้วครับ

การนำ กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) ไปเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยเพื่อติดแขวนเป็นการแก้สลายพลังอัปมงคลที่เป็นนัยยะพิฆาตในรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

ใช้ติดที่หน้าบ้าน ที่ได้ตั้งตรงกับทางสามแพร่ง หรือมีทิศทางของถนนที่ตรงพุ่งเข้าหากับตัวบ้าน ร้านค้า บริษัท หรือโรงงาน

ใช้ติดที่หน้าบ้าน เพื่อสลายพลังอัปมงคลพิฆาตทางด้านรูปลักษณ์จาก เสาไฟฟ้า เสาขยายสัญญาณต่างๆ จานดาวเทียม รูปทรงของเหลี่ยมมุมตึกต่างๆ ต้นไม้ที่เป็นอัปมงคล บ้านร้างฝั่งตรงข้าม

ใช้ติดที่หน้าบ้าน เมื่อฝั่งตรงข้ามบ้านของเราได้มีไม้จั่วแหลม หรือเหลี่ยมของมุมตึกอื่นๆ พิฆาตด้านหน้าบ้านของเรา

ใช้ติดที่หน้าบ้าน เพื่อสลายพลังในพื้นที่รอบๆ ของบ้าน ที่ได้ตั้งติด ชิดใกล้ หรือมองเห็น โบสถ์ วัด สุสาน เมรุ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือบ้านร้าง

ใช้ติดเพื่อสลายพลังในพื้นที่รอบๆ ของบ้าน ที่ได้ตั้งติด ชิดใกล้ หรือมองเห็น ตราครุฑ อนุสาวรีย์ หรือมีศาลเทพ ศาลพระภูมิ ที่ได้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเรือนของเรา

ซินแสฮวงจุ้ยมีความเชื่อกันว่า กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) ที่มีลักษณะของ 5 สายน้ำ 5 ขุนเขา และยันต์โป๊ยข่วย จะเป็นนัยยะของความเป็นมงคลอันสูงสุดที่จะช่วยคุ้มครอง และช่วยสลายพลังอัปมงคลที่เข้ามาพิฆาตไปได้กว้างไกลทั้ง 180 องศาด้านหน้าที่ได้ทำการติดแขวน กระจกยันต์น้ำภูเขา (มหามงคล) เคล็ดแก้ฮวงจุ้ยนี้ และยังจะสามารถสลายพลังร้ายๆ ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้อีกด้วย ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับ…

ขอขอบคุณ ภาพและบทความดีๆ จาก……

www.168fsshop.com

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในหลักวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องได้ครอบครองมาด้วยความถูกต้อง และชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…เป็นการเริ่มต้นด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว เคล็ดมงคลฮวงจุ้ยของคุณก็จะส่งผลให้ในลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมครบในองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมด และยังจะต้องมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาในการตั้งเคล็ด (ห้ามชำรุด)

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.