Home / ฮวงจุ้ย / ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 1
3 January, 2013

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 1

Posted in : ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย on by : sarahw Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share Button

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 17tua-fengshui-for-life-1

 

 

 

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ที่ทุกท่านต้องการทราบถึงปัญหาต่างๆ ในทางฮวงจุ้ย และวิธีการแก้ไขปรับแก้อย่างถูกวิธีด้วยหลักการฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 1. บ้านที่มีขนาดใหญ่โต มีจำนวนห้องนอนมากเกินไป

บ้านหลังใดที่มีขนาดที่ใหญ่โต และมีจำนวนห้องนอนที่มากเกินไป แต่ภายในบ้านหลังนั้นกลับมีจำนวนคนที่อยู่พักอาศัยในจำนวนคนที่น้อย ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้นไม่มีความเป็นมงคล และยังจะทำให้มีวิญญาณเข้ามาพักอยู่อาศัยแทนที่คนได้อีกด้วย เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…เป็นบ้านที่มีพลังหยินมากเกินไป และพลังหยินที่มากเกินไปนี้ ก็ไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัย ทั้งนี้จะส่งผลให้ ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา จะทำมาหากินไม่ขึ้น สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายจะถดถอย สุดท้ายบ้านหลังใหญ่หลังนี้ก็จะเป็นที่รวมของความทุกข์ และความตาย

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-จะต้องปรับบ้านให้ก่อเกิดภาวะที่เป็นหยางขึ้นมาในระดับหนึ่ง โดยการเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในบ้าน และภายนอกตัวบ้านให้มีมากยิ่งขึ้นจะเป็นการดี ยังจะเป็นการเรียกพลังที่เป็นมหามงคลได้ดีมากอีกด้วย

-ห้องนอนทุกห้องนอนที่ยังไม่มีคนได้ใช้นอน ห้ามทำการปูที่นอนในลักษณะที่พร้อมจะใช้นอนโดยเด็ดขาด เพราะว่า…ถ้ายังไม่มีคนมาใช้ห้องนอน ห้องนอนนี้ก็จะมีวิญญาณมาจับจองอยู่อาศัยได้ง่าย

-ให้ติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ในทุกห้องที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อเป็นการช่วยสลายพลังที่เป็นอัปมงคลภายในห้องต่างๆ ที่ทุกท่านต้องการ7tua-fengshui-for-life-1-crystal-ball

-ให้ตั้งวาง พีระมิด หยิน หยาง เบญจธาตุมหามงคล ไว้ในทุกห้องที่ต้องการเพื่อใช้ในการกระตุ้นและดึงดูดพลังที่เป็นมงคลให้ไหลเข้ามาสู่ห้องนั้นๆ และยังเป็นการช่วยสลายพลังที่เป็นอัปมงคลให้กับทุกห้องที่ไม่ได้ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

7tua-fengshui-for-life-1-yin-yang-piramid

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 2. บ้านมีชายคาชนกัน หรือเกยกัน

บ้านที่สร้างอยู่รวมกันในที่ดินแปลงเดียว ห้ามสร้างให้มีชายหลังคาชนกัน หรือมีชายหลังคาที่เกยกันโดยเด็ดขาด ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้นไม่มีความเป็นมงคล เพราะว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันได้ง่าย จะมีคดีความ เวลาที่จะทำอะไรก็จะนับหนึ่งไม่ถึงสิบ จะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาสารพัดอย่าง การเงินจะรั่วไหล จะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ จะเหมือนดังกับหลังคาที่มีชายคาชนกัน หรือเกยกัน เปรียบเสมือนต้องแบ่งต้องแย่งชิงแข่งขันกันนั่นเอง

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-ในตอนสร้างบ้านห้ามต่อเติมชายหลังคาบ้านของเราให้ชนกัน หรือเกยกันกับบ้านหลังอื่นโดยเด็ดขาด

-แต่ถ้าสร้างไปแล้วให้ทำรางน้ำทางด้านฝั่งชายคาบ้านของเรา เพื่อเป็นการดักทรัพย์ไม่ให้รั่วไหลไปบ้านหลังอื่นนั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าน้ำ คือ…เงิน ทอง ทรัพย์สินที่มีค่าที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้

-ให้ติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ใต้ชายหลังคา หรือใต้รางน้ำ ในตำแหน่งปิดหัว ปิดท้ายอย่างละลูก เพื่อเป็นนัยยะในการตัดแบ่งเขตเส้นทางของบ้านเรา และยังเป็นการช่วยสลายพลังอัปมงคลที่เกิดขึ้นจากชายหลังคาบ้านที่มีปัญหานั่นเอง

7tua-fengshui-for-life-1-crystal-ball

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 3. บ้านสองหลังหันหน้าประจันหน้ากัน

บ้านสองหลังที่ได้ตั้งประจันหน้า และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีประตูรั้ว หรือประตูบ้านได้ตั้งเล็งกัน (ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร) จะทำให้บ้านฝั่งที่ตั้งต่ำกว่าบ้านหลังฝั่งตรงข้ามที่ได้ตั้งอยู่สูงกว่า จะมีความเป็นอัปมงคลขึ้นมาในทันที ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะไม่มีความเป็นมงคลนัก เพราะว่า…จะทำให้คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้ จะต้องพบกับความเหนื่อยยากมากยิ่งขึ้น ในการที่จะต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตให้พบกับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน การเงินก็ตาม จะทำให้บ้านหลังที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าขาดพลัง ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลสำคัญทางฮวงจุ้ยที่ว่า…สูงข่มต่ำ กว้างข่มแคบ ยาวข่มสั้น ใหญ่ข่มเล็ก สวยกว่าข่มสวย สว่างข่มมืด เสียงข่มเงียบ สีสดข่มสีทึบ มังกรข่มเสือ น้ำข่มลม ลมข่มนิ่ง น้ำข่มไฟ ไฟข่มโลหะ โลหะข่มไม้ ไม้ข่มดิน ดินข่มน้ำ

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-ให้เปิดไฟที่หน้าบ้านให้สว่างตั้งแต่ตอน 5 โมงเย็น(17.00น.) ไปถึงจนเวลาเช้าเลยนะครับ เพราะว่าจะช่วยดึงดูดพลังมงคลให้ไหลเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านหลังที่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้มากยิ่งขึ้น

-ให้เปิดไฟที่หัวเสาประตูรั้วของบ้านที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตำกว่าให้มีความสว่างกว่าไฟจากบ้านตรงข้าม เพราะว่าจะช่วยดึงดูดพลังมงคลให้ไหลเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านหลังที่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้มากยิ่งขึ้นได้อีกเช่นกัน

-ให้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ไว้ในตำแหน่งที่เหนือประตูบ้านฝั่งที่ตั้งอยู่ต่ำกว่า เพื่อเป็นการช่วยให้รอดพ้นจากภาวะ การถูกข่มจากบ้านฝั่งตรงข้ามที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่านั้นเอง และกระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคลนี้ ยังช่วยในการกระตุ้นพลังมงคลให้กับบ้านหลังที่ติดกระจกยันต์นี้ ให้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

7tua-fengshui-for-life-1-shan-hai-zhen

 

ทุกท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

คุณพัชรพร 

:: 095-520-6336

Line ID ; 095-520-6336

www.168fsshop.com

 

โปรดติดตามอ่าน

ปัญหาฮวงจุ้ย

ร้อยแปด พันเก้า ได้ในตอนที่…2

 

By…ทีมงาน 7tua.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.